Przejdź do treści głównej
Przedstawicielstwo w Polsce
Artykuł prasowy26 kwietnia 2023Przedstawicielstwo w PolsceCzas na przeczytanie: 3 min

Krzysztof Pater nowym wiceprzewodniczącym EKES

Reprezentant Polski w EKES zamierza skupić się nad poprawą odporności tej instytucji na zagrożenia i wrogie wpływy.

Krzysztof Pater nowym wiceprzewodniczącym EKES

Były polski minister polityki społecznej i obecny przewodniczący Związku Harcerstwa Polskiego (ZHP), Krzysztof Pater został wybrany na stanowisko przez Zgromadzenie Plenarne Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego (EKES-u). Krzysztof Pater od 2006 r. jest bardzo aktywnym członkiem EKES-u.

Na sesji plenarnej w Brukseli EKES wybrał austriackiego działacza związkowego Olivera Röpkego na nowego przewodniczącego, przedstawiciela rumuńskich przedsiębiorców Aurela Laurenţiu Plosceanu na wiceprzewodniczącego ds. komunikacji oraz Krzysztofa Patera, członka Grupy Organizacji Społeczeństwa Obywatelskiego EKES-u, na wiceprzewodniczącego odpowiedzialnego za budżet. Nowe kierownictwo będzie sprawować swoje funkcje do września 2025 r.

Jednym z najważniejszych priorytetów Krzysztofa Patera w czasie jego mandatu będzie poprawa odporności EKES-u jako instytucji demokratycznej na zagrożenia i wrogie wpływy: - Od czasu rosyjskiej inwazji na Ukrainę nastąpiła nie tylko dramatyczna zmiana w krajobrazie gospodarczym, która jest źródłem ogromnej niepewności w planowaniu znacznej części wydatków Komitetu, ale również w globalnej sytuacji geopolitycznej. W związku z tym ważniejsze niż kiedykolwiek są inwestycje mające zwiększyć zdolności systemów demokratycznych do ochrony praw podstawowych i wzmocnienia ich własnej stabilności.

W Polsce Krzysztof Pater odegrał istotną rolę w reformie systemu emerytalnego pod koniec lat 90. XX w. i przyczynił się do ukształtowania koncepcji filarów kapitałowych. W 2001 r. został podsekretarzem stanu ds. pracy i polityki społecznej, a w 2004 r. ministrem ds. polityki społecznej.

Krzysztof Pater od ponad 45 lat jest aktywnym członkiem Związku Harcerstwa Polskiego (ZHP) i obecnie pełni funkcję przewodniczącego tego ruchu. Za pracę wychowawczą z dziećmi i młodzieżą został nagrodzony przez Prezydenta RP Złotym Krzyżem Zasługi.

W EKES-ie był przewodniczącym Sekcji ds. Unii Gospodarczej i Walutowej oraz Spójności Gospodarczej i Społecznej (w latach 2008–2010) i przewodniczącym Centrum Monitorowania Rynku Pracy (w latach 2010–2013 i 2018–2020).

Jedno z jego sprawozdań było bezpośrednim impulsem dla kampanii mającej zapewnić osobom z niepełnosprawnościami w całej UE możliwość skutecznego korzystania z prawa do głosowania w wyborach europejskich. W innym sprawozdaniu Krzysztof Pater apelował o uznanie ogromnej wartości społecznej i gospodarczej wolontariatu, co powtórzył także w swoim przemówieniu po przyjęciu nowej funkcji: - Podczas pandemii COVID-19 działalność wolontariuszy uratowała życie tysięcy obywateli Unii, a potem setkom tysięcy uchodźców z Ukrainy umożliwiła uzyskanie potrzebnej pomocy. Mam nadzieję, że Komisja Europejska doceni te wysiłki i ogłosi rok 2025 Europejskim Rokiem Wolontariuszy, o co wnosi nasz Komitet.

Kontekst

  • Przewodniczącego i dwóch wiceprzewodniczących wybiera się zwykłą większością głosów podczas inauguracyjnej sesji Zgromadzenia. Są oni wyłaniani rotacyjnie z każdej z trzech Grup EKES-u (Grupy Pracodawców, Grupy Pracowników i Grupy Organizacji Społeczeństwa Obywatelskiego) na dwuipółletnią kadencję. Oznacza to, że w trakcie każdej kadencji EKES-u wybory odbywają się dwa razy – na początku i w połowie kadencji.
  • EKES składa się z 329 członkiń i członków pochodzących z 27 państw członkowskich. Są oni wyznaczani przez rządy krajowe, a następnie mianowani przez Radę UE na pięcioletnią kadencję. Następnie członkinie i członkowie pełnią swoją funkcję niezależnie, służąc interesom wszystkich obywateli UE. Nie są politykami, tylko reprezentują pracodawców, związki zawodowe i różne sektory społeczeństwa takie jak: rolnicy, konsumenci, organizacje ekologiczne, podmioty gospodarki społecznej, MŚP, grupy zawodowe oraz stowarzyszenia osób z niepełnosprawnościami, wolontariusze, organizacje na rzecz równouprawnienia płci, organizacje młodzieży, środowiska akademickie i inne.

***

Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny (EKES) reprezentuje różnorodne środowiska społeczne i gospodarcze zorganizowanego społeczeństwa obywatelskiego. Jest instytucjonalnym organem doradczym powołanym w 1957 r. na mocy traktatu rzymskiego. Doradcza funkcja EKES-u umożliwia jego członkiniom i członkom, a zatem i reprezentowanym przez nich organizacjom, uczestniczenie w unijnym procesie decyzyjnym.

Informacje szczegółowe

Data publikacji
26 kwietnia 2023
Autor
Przedstawicielstwo w Polsce