Przejdź do treści głównej
Przedstawicielstwo w Polsce
Artykuł prasowy7 października 2016Przedstawicielstwo w PolsceCzas na przeczytanie: 2 min

Kryzys migracyjny z lokalnej perspektywy

Pracujemy nad nowym systemem azylowym, który funkcjonowałby zgodnie z zasadami odpowiedzialności i solidarności – mówił dyrektor Przedstawicielstwa KE w Polsce Marek Prawda otwierając międzynarodową konferencję „Kryzys migracyjny z perspektywy...

161006_front_mp.jpg

Konferencja stała się forum wymiany doświadczeń w dziedzinie integracji uchodźców i migrantów – dyskutowali o tym eksperci i praktycy z Polski, Holandii i Komisji Europejskiej.- UE dysponuje narzędziami pomocnymi w łagodzeniu napięć związanych z napływem migrantów i uchodźców. Jednym z nich jest Fundusz Azylu, Migracji i Integracji (FAMI). Jednym z powodów jego powołania i wdrażania jest przekonanie Unii Europejskiej o konieczności zapewnienia środków niezbędnych do umożliwienia właściwej adaptacji migrantów i uchodźców w państwach członkowskich Unii Europejskiej – mówił podczas inauguracji Marek Prawda.

Odbiorcami takiego wsparcia są osoby przybywające do Polski głównie z krajów byłego ZSRR. Realizacja celów programu nie byłaby możliwa bez zaangażowania organizacji pozarządowych. Do 2020 r. NGOs ubiegające się o środki oferowane przez Fundusz za pośrednictwem Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji będą mogły sięgnąć po ponad 100 mln euro alokacji przyznanej Polsce.

- Zdolność administracji i organizacji pozarządowych, wsparta funduszami europejskimi i determinacją uczestników projektów realizowanych w ramach Funduszu zadecyduje o tym czy Polska i inne państwa członkowskie zdołają skorzystać z szansy jaką jest migracja, która we współczesnym świecie nie powinna być postrzegana jedynie jako źródło biurokratycznych i politycznych kłopotów dla państw przyjmujących uchodźców i migrantów – a także jako sposobność do pozyskania nowych, wartościowych obywateli – zaznaczał dyrektor Prawda.

Więcej informacji o FAMIWśród uczestników dyskusji był również ekspert Komisji Europejskiej Patrick Lefèvre, Koordynator ds. Funduszu Azylu, Migracji i Integracji, który mówił m.in. o różnych doświadczeniach krajów członkowskich w obszarze tworzenia systemu integracji cudzoziemców zarówno na poziomie krajowym, jak i lokalnym. Lefèvre tłumaczył również, jak postrzegana jest Europa przez osoby, które – często narażeniem życia - decydują się nielegalnie przedostać się na Stary Kontynent. - Imigranci przyjeżdżają z różnych powodów: praca, studia, łączenie rodzin czy wojna. Większość z nich postrzega UE jako raj.Dr Bernard ter Haar, Dyrektor Generalny ds. Pomocy Społecznej i Integracji w Ministerstwie Spraw Społecznych i Zatrudnienia Królestwa Niderlandów dodawał, że aby oferowana pomoc była efektywna, musi być dobrze ukierunkowana. - Uchodźcy uciekają przed terrorem. Zastanówmy się nad rodzajem proponowanej gościnności, by było to korzystne i wykonalne.

Konferencja zapoczątkowała cykl spotkań organizowanych w ramach projektu „National Integration Evaluation Mechanism. Measuring and improving integration of beneficiaries of international protection” realizowanego przez ISP ze środków FAMI, w partnerstwie z instytucjami z 16 krajów UE w obszarze integracji beneficjentów ochrony międzynarodowej.

Informacje szczegółowe

Data publikacji
7 października 2016
Autor
Przedstawicielstwo w Polsce