Przejdź do treści głównej
Przedstawicielstwo w Polsce
Artykuł prasowy6 czerwca 2023Przedstawicielstwo w PolsceCzas na przeczytanie: 3 min

Korzyści handlowe dla Ukrainy przedłużone

Liberalizacja handlu z Ukrainą będzie obowiązywać przez kolejny rok. Jednocześnie, do 15 września br. obowiązują tymczasowe środki zapobiegawcze dotyczące importu czterech zbóż z Ukrainy.

Rozmowy o ukraińskim zbożu

Zawieszenie ceł przywozowych, kontyngentów i środków ochrony handlu w odniesieniu do ukraińskiego eksportu do Unii Europejskiej – znane jako autonomiczne środki handlowe (ATM) – obowiązuje przez kolejny rok. Ten silny dowód na niezachwiane poparcie UE dla Ukrainy pomoże złagodzić trudną sytuację ukraińskich producentów i eksporterów w związku z niczym niesprowokowaną i nieuzasadnioną agresją wojskową Rosji.

Do 15 września 2023 r. UE stopniowo wycofuje wyjątkowe i tymczasowe środki zapobiegawcze przyjęte 2 maja 2023 r. w odniesieniu do importu pszenicy, kukurydzy, rzepaku i nasion słonecznika z Ukrainy w ramach wyjątkowego środka ochronnego przewidzianego w rozporządzeniu w sprawie autonomicznych środków handlowych. Zakres tych środków zostaje dodatkowo ograniczony z 17 do 6 pozycji taryfowych w odniesieniu do czterech objętych nimi produktów. Te tymczasowe i ukierunkowane środki zostały przyjęte ze względu na wąskie gardła logistyczne dotyczące tych produktów w Bułgarii, na Węgrzech, w Polsce, w Rumunii i na Słowacji oraz pod warunkiem, że państwa członkowskie nie utrzymają żadnych środków ograniczających. Stopniowe wycofywanie umożliwi znaczne usprawnienie korytarzy solidarnościowych oraz sprostanie wyzwaniom związanym z wywiezieniem ukraińskiego zboża z kraju na te żniwa.

Środki te są nadal konieczne przez ograniczony czas, biorąc pod uwagę wyjątkowe okoliczności związane z poważnymi wąskimi gardłami logistycznymi i ograniczoną zdolnością przechowywania zbóż przed sezonem żniw w pięciu państwach członkowskich. Jak uzgodniono, utworzono wspólną platformę koordynacji w celu koordynowania wysiłków Komisji, Bułgarii, Węgier, Polski, Rumunii i Słowacji oraz Ukrainy na rzecz poprawy przepływu handlu między Unią a Ukrainą, w tym tranzytu produktów rolnych wzdłuż korytarzy. Wiceprzewodniczący wykonawczy Valdis Dombrovskis kieruje tym procesem na szczeblu politycznym. Pierwsze spotkanie inauguracyjne tej platformy koordynacyjnej, na szczeblu technicznym, odbyło się 2 czerwca.

Usprawnienie korytarzy solidarnościowych będzie monitorowane za pośrednictwem tej platformy ułatwień wywozowych.

W przypadku gdy tranzyt ukraińskich towarów jest utrudniony z powodu nadmiernie uciążliwych wymagań w jednym lub kilku z pięciu państw członkowskich, Komisja ponownie oceni, czy merytoryczne warunki nałożenia tych środków zapobiegawczych pozostają w mocy.

Te wyjątkowe i tymczasowe środki są w pełni zgodne z silnym zobowiązaniem UE do wspierania Ukrainy i zachowania jej zdolności do wywozu zbóż, co ma kluczowe znaczenie dla wyżywienia świata i utrzymania cen żywności na niskim poziomie, w obliczu wyzwań, jakie stwarza niczym niesprowokowana rosyjska agresja na Ukrainę i jej ludność cywilną.

Cytat:

Od rozpoczęcia rok temu przez Rosję pełnoskalowej wojny, utrzymanie ukraińskiej gospodarki ma dla Unii priorytetowe znaczenie. Przedłużenie liberalizacji handlu o kolejny rok świadczy o naszym niezachwianym wsparciu dla Ukrainy w utrzymaniu jej pozycji handlowej z resztą świata, przy jednoczesnym dalszym pogłębianiu stosunków handlowych z UE. Stopniowo wycofujemy również tymczasowe środki zapobiegawcze dotyczące przywozu pszenicy, kukurydzy, rzepaku i nasion słonecznika z Ukrainy. Ustanowiliśmy również platformę koordynacji w celu znacznego usprawnienia korytarzy solidarnościowych UE, aby uniknąć wąskich gardeł związanych z handlem. Komisja Europejska nie zawaha się podjąć działań w przypadku, gdy krajowe zakazy handlu przeszkodzą ukraińskim towarom rolnym w dotarciu do krajów, w których są one potrzebne.

Valdis Dombrovskis, wiceprzewodniczący wykonawczy i komisarz do spraw handlu – 05/06/2023

Więcej informacji

Renewed ATMs - Regulation

Monitoring of imports from Ukraine subject to trade liberalisation measures

EU trade relations with Ukraine

EU measures in solidarity with Ukraine

Preventive measures on limited imports from Ukraine (europa.eu)

Preventive measures adopted today

Annex to Preventive Measures

Informacje szczegółowe

Data publikacji
6 czerwca 2023
Autor
Przedstawicielstwo w Polsce