Przejdź do treści głównej
Przedstawicielstwo w Polsce
Artykuł prasowy30 maja 2017Przedstawicielstwo w PolsceCzas na przeczytanie: 5 min

Korpus z budżetem

Ponad 340 mln euro na oddelegowanie 100 tys. wolontariuszy do 2020 r. w ramach Europejskiego Korpusu Solidarności – proponuje Komisja Europejska. Dzięki takiemu finansowaniu młodzi ludzie w wieku 17-30 będą mieli szanse na wolontariat i praktyki...

170530_volunteers.jpg

W trakcie pierwszego etapu rozpoczętego w grudniu 2016 r. uruchomiono osiem różnych programów oferujących wolontariaty, praktyki zawodowe lub miejsca pracy w ramach Europejskiego Korpusu Solidarności. Zarejestrowało się ponad 30 tys. młodych ludzi, a pierwsi uczestnicy zostali już oddelegowani.

Pod przewodnictwem komisarzy Günthera Oettingera, Tibora Navracsicsa i Marianne Thyssen Komisja proponuje wyposażenie Europejskiego Korpusu Solidarności w jednolitą podstawę prawną, własny mechanizm finansowania i szerszy zestaw działań solidarnościowych. Przyczyni się to do zwiększenia jego spójności, siły oddziaływania i efektywności pod względem kosztów. Komisja proponuje przyznanie kwoty 341,5 mln euro na Europejski Korpus Solidarności w latach 2018–2020, tak aby do końca tego okresu mogło wziąć w nim udział 100 tys. młodych Europejczyków.

Przewodniczący Komisji Jean-Claude Juncker powiedział: - Solidarność jest czymś więcej niż tylko zasadą – to stan umysłu, który dociera do samego sedna Unii Europejskiej. Korpus Solidarności jest ucieleśnieniem tej zasady. Jestem dumny z tego, co ten korpus reprezentuje i czuję wdzięczność wobec wszystkich ochotników i organizacji oferujących staże dla młodych ludzi. Dziś nadaliśmy korpusowi należytą formę prawną oraz udostępniliśmy budżet potrzebny do jego utrzymania. Natomiast wdrożenie w życie korpusu, a co za tym idzie – europejskiej solidarności – to zasługa uczestników.

W następnym etapie funkcjonowania korpusu przewiduje się następujące rodzaje działań:

  • Oddelegowania w ramach korpusu będą wspierać młodych ludzi w ramach wolontariatu przez okres nie dłuższy niż 12 miesięcy, w ramach praktyk zawodowych – zwykle przez okres 2–6 miesięcy oraz w poszukiwaniu pracy zgodnie z odpowiednim ustawodawstwem krajowym – przez okres 2–12 miesięcy.
  • W ramach zespołów wolontariuszy grupy złożone z 10–40 młodych osób z różnych krajów będą mogły działać wspólnie przez okres od 2 tygodni do 2 miesięcy.
  • Projekty solidarnościowe będą mogły być tworzone z inicjatywy małych grup składających się z co najmniej pięciu uczestników i realizowane przez nie na poziomie lokalnym przez okres 2–12 miesięcy.
  • Tworzenie sieci kontaktów pomoże przyciągnąć do Europejskiego Korpusu Solidarności nowych uczestników, umożliwi wymianę dobrych praktyk, zapewni wsparcie po oddelegowaniu i ułatwi stworzenie sieci byłych uczestników.

Wszystkie te działania zapewnią młodym ludziom w całej Europie nowe możliwości prowadzenia działań solidarnościowych ukierunkowane na rozwiązywanie problemów społecznych i wzmacnianie społeczności lokalnych. Równocześnie przyczynią się do poprawy umiejętności i kompetencji młodych ludzi potrzebnych im do rozwoju osobistego i zawodowego na początku kariery. Europejski Korpus Solidarności to inicjatywa integracyjna. Ukierunkowane środki, takie jak dodatkowe fundusze lub oddelegowania na krótszy okres, będą promować udział młodych ludzi z defaworyzowanych środowisk.

Każdy podmiot publiczny lub prywatny przestrzegający rygorystycznych wymogów w zakresie jakości może zgłaszać projekty w ramach Europejskiego Korpusu Solidarności. Za wdrożenie odpowiedzialna będzie Komisja Europejska, krajowe agencje Erasmus+ w państwach członkowskich oraz Agencja Wykonawcza ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego (EACEA). W celu poprawy integracji uczestników Europejskiego Korpusu Solidarności na rynku pracy publiczne i prywatne służby zatrudnienia oraz izby handlowe będą zachęcane do aktywnego udziału.

Komisja wywiązuje się dziś z obietnicy złożonej podczas inauguracji Europejskiego Korpusu Solidarności, kiedy to zadeklarowała, że najpóźniej wiosną 2017 r. przedstawi wniosek ustawodawczy. Zanim rozporządzenie będzie mogło wejść w życie, jego projekt musi zostać przyjęty przez Parlament Europejski i Radę. We wspólnej deklaracji instytucje UE zobowiązały się do zakończenia prac nad tym wnioskiem do końca tego roku.

Kontekst

W swoim orędziu o stanie Unii w 2016 r. przewodniczący Komisji Jean-Claude Juncker zapowiedział utworzenie Europejskiego Korpusu Solidarności, który oferowałby młodym ludziom w wieku 18–30 lat możliwość udziału w różnorodnych działaniach solidarnościowych w całej UE. Od chwili jego uruchomienia w dniu 7 grudnia 2016 r. do korpusu zgłosiło się ponad 30 tys. młodych osób. W marcu rozpoczął się proces kojarzenia uczestników z organizacjami. Od tego czasu skontaktowano się z około 9 tys. osób, przedstawiono ok. 110 ofert i oddelegowano pierwszych uczestników.

W celu przygotowania tego wniosku Komisja opublikowała w internecie otwartą ankietę i ukierunkowane konsultacje z zainteresowanymi stronami. Ich efekty zaprezentowano podczas specjalnego forum zainteresowanych stron. Respondenci podkreślali znaczenie wysokiej jakości ofert oraz udziału młodzieży z defaworyzowanych środowisk, konieczność ustanowienia odrębnego budżetu, odpowiednich środków informacyjnych i komunikacyjnych oraz sprawnych i skutecznych struktur zarządzania, a także konieczność potwierdzania nabytych umiejętności w uzupełnieniu do inicjatyw krajowych.

Dzisiejszy wniosek zbiega się w czasie z obchodami 30. rocznicy programu Erasmus, jednego z najbardziej udanych programów unijnych. Początkowo skromny program wymiany studentów uczelni wyższych oferuje dziś, pod nazwą Erasmus+, szeroką gamę możliwości nauki na poziomie szkolnictwa wyższego, kształcenia i szkolenia zawodowego, kształcenia ogólnego, kształcenia dorosłych oraz w dziedzinach młodzieży i sportu.

Komisja Europejska - Zestawienie informacji

Przyszłość Europejskiego Korpusu Solidarności: pytania i odpowiedzi

Dodatkowe informacje:

Informacje szczegółowe

Data publikacji
30 maja 2017
Autor
Przedstawicielstwo w Polsce