Przejdź do treści głównej
Przedstawicielstwo w Polsce
Artykuł prasowy17 listopada 2021Przedstawicielstwo w PolsceCzas na przeczytanie: 5 min

Korpus Solidarności ponad granicami

Europejski Ochotniczy Korpus Pomocy Humanitarnej to nowa szansa dla młodych ludzi zamierzających zaangażować się w działania Europejskiego Korpusu Solidarności. Nowa inicjatywa da możliwość udziału w operacjach pomocy humanitarnej na całym świecie. -...

Korpus Solidarności ponad granicami

Komisja opublikowała zaproszenie do składania wniosków w ramach Europejskiego Korpusu Solidarności na 2022 r. Europejski Korpus Solidarności to unijny program finansowania przeznaczony dla osób młodych, które chcą zaangażować się w działania solidarnościowe w różnych dziedzinach takich jak pomoc osobom znajdującym się w niekorzystnej sytuacji lub zaangażowanie na rzecz zdrowia i środowiska w całej UE i poza jej granicami.

W zaproszeniu tym wprowadzono też możliwość udziału uczestników w operacjach pomocy humanitarnej na całym świecie, aby rozwijać solidarność między organizacjami i wolontariuszami w państwach UE oraz wśród ludzi i społeczności spoza Unii. Ten nowy komponent projektów międzynarodowych nosi nazwę Europejskiego Ochotniczego Korpusu Pomocy Humanitarnej.

W ramach tego zaproszenia udostępniono prawie 139 mln euro. Ma to przyczynić się do poszerzenia spektrum działań solidarnościowych dostępnych dla młodych ludzi podczas Europejskiego Roku Młodzieży 2022. Ze środków tych będzie finansowany wolontariat, projekty solidarnościowe realizowane przez młodzież, zespoły na obszarach priorytetowych koncentrujące się na promowaniu zdrowego stylu życia i ochronie dziedzictwa kulturowego oraz Europejski Ochotniczy Korpus Pomocy Humanitarnej. Całkowity budżet programu Europejskiego Korpusu Solidarności na lata 2021–2027 wynosi 1 mld euro. W ciągu siedmioletniego okresu trwania ten unijny program umożliwi co najmniej 270 tys. młodych ludzi udział w działaniach solidarnościowych.

Wiceprzewodniczący ds. promowania naszego europejskiego stylu życia Margaritis Schinas powiedział: - Solidarność jest podstawową wartością w naszej Unii i we współpracy z naszymi partnerami na całym świecie. Europejski Korpus Solidarności pozwala młodemu pokoleniu angażować się w projekty wolontariackie. Dzięki temu kształtującemu doświadczeniu młodzi ludzie mogą pomóc społecznościom i zostawić w nich trwały ślad. Jestem bardzo dumny, że program ten rozwija się i po raz pierwszy obejmuje też operacje pomocy humanitarnej. Młodzi ludzie są w stanie zmieniać świat, a Komisja pomaga im osiągnąć ten cel.

Jak zauważyła komisarz do spraw innowacji, badań naukowych, kultury, edukacji i młodzieży Marija Gabriel: - Młodzi ludzie mają społeczeństwu wiele do zaoferowania. W ramach Europejskiego Roku Młodzieży w 2022 r. Europejski Korpus Solidarności będzie ważnym narzędziem wspierania uczestnictwa młodych ludzi w zaangażowaniu obywatelskim oraz wspierania ich w budowaniu lepszej przyszłości: bardziej ekologicznej, cyfrowej i sprzyjającej włączeniu społecznemu. Po raz pierwszy program zapewni możliwość udziału w akcjach pomocy humanitarnej. W nadchodzącym roku będziemy również angażować wolontariuszy do działań i projektów promujących zdrowy styl życia i dziedzictwo kulturowe.

Program umożliwia młodym ludziom wniesienia znaczącego wkładu w życie społeczne i zdobycia cennego doświadczenia i nowych umiejętności. Udział w działaniach w zakresie społecznym otwarty jest dla osób w wieku od 18 do 30 lat, zaś w działaniach w zakresie międzynarodowej pomocy humanitarnej – dla osób w wieku od 18 do 35 lat.

Europejski Korpus Solidarności wspiera priorytety polityczne UE i angażuje organizacje i młodych ludzi w projekty mające na celu ich realizację. Program:

  • promuje włączenie społeczne i różnorodność oraz ma na celu zapewnienie wszystkim młodym ludziom równego dostępu do możliwości oferowanych przez Europejski Korpus Solidarności;
  • wspiera projekty i działania mające na celu ochronę, zachowanie i poprawę stanu siedlisk przyrodniczych i środowiska, zwiększenie świadomości na temat zrównoważenia środowiskowego oraz umożliwienie zmiany zachowań;
  • przyczynia się do transformacji cyfrowej poprzez wspieranie projektów i działań, które mają na celu podnoszenie umiejętności cyfrowych, rozwijanie kultury informatycznej i rozumienie zagrożeń i możliwości związanych z technologią cyfrową,
  • angażuje i wzmacnia pozycję młodych ludzi, aby mogli aktywnie uczestniczyć w życiu społecznym i stać się prawdziwymi decydentami.

Młodzi ludzie, którzy chcą zaangażować się w działania w ramach Europejskiego Korpusu Solidarności, powinni zarejestrować się na portalu Europejskiego Korpusu Solidarności, gdzie mogą wyszukiwać organizacje wdrażające projekty. Zarejestrowane na portalu Europejskiego Korpusu Solidarności grupy młodych osób mogą także ubiegać się o finansowanie prowadzonych przez siebie projektów solidarnościowych.

Każdy podmiot publiczny lub prywatny może ubiegać się o finansowanie działań w ramach Europejskiego Korpusu Solidarności. Organizacje takie muszą uzyskać znak jakości poświadczający, że są one w stanie prowadzić wysokiej jakości działania solidarnościowe zgodnie z zasadami, celami i wymogami programu. Mogą one składać wnioski z pomocą agencji krajowych Europejskiego Korpusu Solidarności mieszczących się we wszystkich państwach członkowskich UE i państwach trzecich stowarzyszonych z programem lub – w przypadku działań scentralizowanych – z pomocą Europejskiej Agencji Wykonawczej ds. Edukacji i Kultury (EACEA).

Zaproszenie do składania wniosków dotyczących wolontariatu i projektów solidarnościowych planowanych na dany rok jest otwarte do dnia 23 lutego, a dla projektów planowanych na kolejny rok — do dnia 4 października.

Kontekst

Europejski Korpus Solidarności funkcjonuje od października 2018 r. jako program finansowany przez UE, a jego budżet operacyjny na lata 2018–2020 wyniósł 375,6 mln euro. Opiera się on na wcześniejszych inicjatywach UE w dziedzinie solidarności i ma na celu stworzenie jedynej w swoim rodzaju platformy dla organizacji działających w sektorze solidarności oraz dla młodych ludzi pragnących wnieść wkład w życie społeczne w dziedzinach, które mają dla nich największe znaczenie. W świetle dotychczasowego sukcesu inicjatywy Europejski Korpus Solidarności kontynuuje swoje działania w latach 2021–2027 i rozszerza je działania przyczyniające się do realizacji pomocy humanitarnej w państwach trzecich.

Więcej informacji

Informacje szczegółowe

Data publikacji
17 listopada 2021
Autor
Przedstawicielstwo w Polsce