Przejdź do treści głównej
Przedstawicielstwo w Polsce
Artykuł prasowy8 października 2020Przedstawicielstwo w PolsceCzas na przeczytanie: 3 min

Koronawirus: terapia dla najciężej chorych

Firma farmaceutyczna Gilead podpisała z KE umowę ramową dotyczącą wspólnych zamówień na dostawę 500 tys. potrzebnych do pełnej terapii dawek leku Veklury (nazwa handlowa remdesiwiru), z możliwością zwiększenia zamówienia. Preparat ten jest obecnie...

Koronawirus: terapia dla najciężej chorych

Umowę dotyczącą wspólnych zamówień podpisało 36 uczestniczących w niej sygnatariuszy, w tym wszystkie państwa UE, państwa EOG, Zjednoczone Królestwo, a także sześć krajów kandydujących i potencjalnych krajów kandydujących (Albania, Republika Macedonii Północnej, Czarnogóra, Serbia, Kosowo* oraz Bośnia i Hercegowina). Wszystkie kraje uczestniczące mogą obecnie składać zamówienia na bezpośrednie zakupy leku Veklury. Na tym etapie Veklury jest jedynym lekiem z warunkowym pozwoleniem na dopuszczenie do obrotu w UE na potrzeby leczenia pacjentów z COVID-19 potrzebujących podawania tlenu.

Stella Kyriakides, komisarz ds. zdrowia i bezpieczeństwa żywności, stwierdziła: - Gwarantujemy dostęp do remdesiwiru nawet 500 tysiącom pacjentom potrzebujących leczenia. Robimy wszystko, co w naszej mocy, aby zapewnić dostępność bezpiecznego i skutecznego leczenia COVID-19. Dzięki naszym wspólnym unijnym zamówieniom dajemy krajom w całej Europie możliwość łączenia wysiłków i zapewnienia dostępu do niezbędnego sprzętu i leków. Działając wspólnie, jesteśmy zawsze silniejsi i jest to wyraz europejskiej solidarności w walce z COVID-19.

Podpisanie obecnej umowy ramowej dotyczącej wspólnych zamówień jest następstwem umowy zawartej przez Komisję z firmą Gilead dotyczącej zapewnienia 33 380 dawek leku Veklury potrzebnych do pełnej terapii, które od sierpnia są rozprowadzane w całej UE i Zjednoczonym Królestwie. Umowa ta została sfinansowana z ustanowionego przez Komisję instrumentu wsparcia w sytuacjach nadzwyczajnych (ESI) o łącznej wartości 70 mln euro.

Dawki lecznicze zakupione dzięki środkom ESI pomogły w zaspokojeniu najpilniejszych potrzeb w okresie od sierpnia do października, aby zapewnić leczenie ciężko chorym pacjentom. Lek został udostępniony w kilku transzach. Umowa dotycząca wspólnych zamówień zagwarantuje teraz, że państwa będą nadal mogły zaopatrywać się w lek Veklury w sposób nieprzerwany, jeżeli zdecydują się na zakup tego produktu.

Kontekst

Wspólne zamówienia to instrument, który Komisja Europejska wykorzystała również na początku tego roku, aby zapewnić państwom uczestniczącym dodatkowy dostęp do środków ochrony indywidualnej, respiratorów, materiałów do testów lub leków intensywnej terapii. Jest to obecnie szósta przeprowadzona z powodzeniem procedura wspólnych zamówień.

Podsumowując, państwa członkowskie mogły korzystać z unijnego instrumentu dotyczącego wspólnych zamówień, aby składać od kwietnia zamówienia na artykuły takie jak środki ochrony indywidualnej, co umożliwiło im dostęp do deficytowego rynku produktów na lepszych warunkach. Umowy dotyczące środków ochrony indywidualnej, respiratorów i sprzętu laboratoryjnego umożliwiają państwom członkowskim zamawianie w ciągu jednego roku dostaw niezbędnych środków o wartości przekraczającej 3,3 mld euro.

Obecnie w przygotowaniu znajduje się więcej procedur wspólnych zamówień:

28 września uruchomiono procedurę wspólnych zamówień na dostawę sprzętu medycznego do szczepień przeciwko COVID-19. Obejmuje ona 27 typów urządzeń pogrupowanych w sześciu kategoriach: nośniki szczepionek, pojemniki na odpady, urządzenia do wstrzykiwań, środki odkażające, środki ochrony indywidualnej i materiały do znieczuleń.

Procedura wspólnych zamówień na podstawowe leki intensywnej terapii jest na etapie finalizacji, a w najbliższych dniach państwa będą mogły rozpocząć składanie zamówień. Obejmuje ona leki intensywnej terapii w sześciu obszarach (leki przeciwbólowe, antybiotyki, środki zwiotczające mięśnie, środki znieczulające, leki resuscytacyjne, inne).

Więcej informacji można znaleźć na:

*Użycie tej nazwy nie wpływa na stanowiska w sprawie statusu Kosowa i jest zgodne z rezolucją Rady Bezpieczeństwa ONZ 1244(1999) oraz z opinią Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości w sprawie Deklaracji niepodległości Kosowa.

Informacje szczegółowe

Data publikacji
8 października 2020
Autor
Przedstawicielstwo w Polsce