Przejdź do treści głównej
Przedstawicielstwo w Polsce
Artykuł prasowy18 czerwca 2020Przedstawicielstwo w Polsce

Konsultacje w sprawie edukacji cyfrowej

Epidemia koronawirusa spowodowała, że systemy edukacji musiały nagle i szybko przestawić się na zdalne formy nauczania. Komisja chciałaby poznać doświadczenia w tym zakresie, aby opracować nowy plan działania w dziedzinie edukacji cyfrowej, który...

Konsultacje w sprawie edukacji cyfrowej

W dniu dzisiejszym Komisja rozpoczyna ogólnounijne konsultacje społeczne, których celem jest zapewnienie, by nowy plan działania w dziedzinie edukacji cyfrowej odzwierciedlał doświadczenia UE w dziedzinie kształcenia i szkolenia nabyte w czasie kryzysu wywołanego pandemią COVID-19. W wyniku pandemii nastąpiło powszechne zamknięcie szkół i uniwersytetów. Proces nauki odbywał się na odległość i przez internet, w związku z czym na masową i bezprecedensową skalę korzystano z technologii cyfrowych. Przeprowadzane konsultacje pomogą wyciągnąć wnioski z nabytych doświadczeń oraz wnieść wkład do propozycji planu działania, które będą miały kluczowe znaczenie dla okresu odbudowy po obecnym kryzysie.

Margrethe Vestager, wiceprzewodnicząca wykonawcza ds. Europy na miarę ery cyfrowej, powiedziała: Kryzys związany z COVID-19 jest dla nas wielowymiarowym wyzwaniem. Rodzice, nauczyciele i uczniowie musieli bardzo szybko i bez ostrzeżenia przestawić się na e-uczenie się. Te otwarte konsultacje będą okazją dla wszystkich, by opowiedzieli nam o problemach, z którymi się spotkali, ale również o tym, czego się nauczyli oraz o wypracowanych rozwiązaniach. Był to bardzo szybki proces uczenia się w czasie rzeczywistym i zależy nam na poznaniu jego wyników. Plan działania w dziedzinie edukacji cyfrowej będzie opierał się na tych doświadczeniach w celu opracowania spójnej i odpowiednio dopasowanej europejskiej wizji, a także zestawu skutecznych działań na rzecz edukacji cyfrowej.

Margaritis Schinas, wiceprzewodniczący odpowiedzialny za promowanie naszego europejskiego stylu życia, stwierdził: Kryzys wzmocnił istniejące nierówności społeczno-gospodarcze, a także unaocznił konieczność pilnego rozwiązania problemu przepaści cyfrowej w dziedzinie edukacji. Konsultacje społeczne w sprawie nowego planu działania w dziedzinie edukacji cyfrowej dają obywatelom możliwość wymiany poglądów i doświadczeń oraz współtworzenia europejskiego programu na rzecz edukacji cyfrowej.

Marija Gabriel, komisarz ds. innowacji, badań naukowych, kultury, edukacji i młodzieży, powiedziała: Podczas pandemii COVID-19 byliśmy świadkami największego zakłócenia systemów kształcenia i szkolenia we współczesnej historii Europy. Jego skutki dotknęły 100 mln studentów, uczniów, nauczycieli i pracowników oświaty; wielu z nich korzystało z edukacji cyfrowej, aby móc kontynuować naukę w roku szkolnym/akademickim. Wiele osób po raz pierwszy w pełni wykorzystywało technologie cyfrowe do uczenia się i nauczania. W ramach prowadzonych konsultacji chcielibyśmy poznać wszystkie te doświadczenia i wyciągnąć z nich wnioski. Wszyscy jesteśmy częścią tej dyskusji – dzięki współpracy możemy sprawić, by nowy plan działania w dziedzinie edukacji cyfrowej torował drogę do prawdziwie integracyjnej i wysokiej jakości edukacji cyfrowej w Europie.

Celem konsultacji jest zebranie opinii wszystkich obywateli, jak również instytucji i organizacji z sektora publicznego i prywatnego, które zechcą podzielić się swoimi poglądami i doświadczeniami związanymi z tym bezprecedensowym kryzysem, a także swoją wizją edukacji cyfrowej w Europie. Konsultacje są/będą dostępne we wszystkich językach urzędowych UE i potrwają do 4 września. Proces ten uzupełni szereg internetowych wydarzeń informacyjnych, które odbędą się latem w celu zgromadzenia dodatkowych opinii na temat edukacji cyfrowej i doświadczeń związanych z kryzysem wywołanym pandemią COVID-19.

Kontekst

Transformacja cyfrowa jest jednym z priorytetów Komisji Europejskiej określonych w jej sztandarowej strategii „Europa na miarę ery cyfrowej”. Wysokiej jakości i sprzyjająca włączeniu społecznemu edukacja i szkolenia są kluczowym elementem do osiągnięcia tego celu i gwarantują, że wszyscy Europejczycy będą przygotowani do życia i pracy w epoce cyfrowej. Aby zrealizować tę wizję, we wrześniu 2020 r. Komisja Europejska przedstawi nowy plan działania w dziedzinie edukacji cyfrowej. Plan ten będzie kluczowym instrumentem procesu odbudowy uwzględniającym wnioski wyciągnięte z kryzysu i odzwierciedlającym długofalową wizję europejskiego systemu edukacji cyfrowej.

Więcej informacji

Konsultacje społeczne w sprawie nowego planu działania w dziedzinie edukacji cyfrowej

Europa na miarę ery cyfrowej

Plan działania w dziedzinie edukacji cyfrowej z 2018 r.

Śledź plan działania w dziedzinie edukacji cyfrowej na Twitterze: @EUDigitalEducation

Informacje szczegółowe

Data publikacji
18 czerwca 2020
Autor
Przedstawicielstwo w Polsce