Przejdź do treści głównej
Przedstawicielstwo w Polsce
Artykuł prasowy4 lipca 2023Przedstawicielstwo w PolsceCzas na przeczytanie: 2 min

Konkurs Nowego Europejskiego Bauhausu rozstrzygnięty

W Brukseli ogłoszono zwycięzców tegorocznej, trzeciej edycji konkursu o Nagrody Nowego Europejskiego Bauhausu.

Konkurs Nowego Europejskiego Bauhausu rozstrzygnięty

Wśród konkursowych projektów znalazły się pomysły na tworzenie miejskich ogrodów dla przeciwdziałania zmianom klimatu, rewitalizację opuszczonych fragmentów miast i wiosek, recycling budynków, tworzenie miejsc spotkań dla wzmocnienia lokalnych wspólnot. Cechą wspólną projektów jest ich oddolny charakter, nadawanie poczucia sprawczości, ale i konkretne dobre działanie na rzecz dobrostanu mieszkańców i stanu przyrody.

New European Bauhaus to kreatywna i interdyscyplinarna inicjatywa stanowiąca formę realizacji postulatów Europejskiego Zielonego Ładu. Nowy Europejski Bauhaus został zainicjowany przez przewodniczącą KE Ursulę von der Leyen w jej orędziu o stanie Unii w 2020 r. w oparciu o szerokie konsultacje. Stanowi on zachętę i inspirację dla Europejczyków do wspólnego tworzenia przestrzeni i rozwiązań pozwalających na lepsze wykorzystanie zasobów naturalnych i ludzkich, szacunek dla środowiska naturalnego i budowanie lokalnych wspólnot.

Do konkursu w 2023 roku wpłynęło ponad 1400 zgłoszeń ze państw członkowskich UE oraz z Bałkan Zachodnich.

Nagrodzono 15 wzorowych inicjatyw łączących zrównoważony rozwój, estetykę i inkluzywność – trzy podstawowe wartości Nowego Europejskiego Bauhausu. W kontekście Europejskiego Roku Umiejętności tegoroczna edycja obejmowała dodatkową kategorię projektów poświęconych edukacji. Po raz pierwszy także przyjmowane były zgłoszenia projektów i koncepcji na Bałkanach Zachodnich.

W 2023 r. nagrody zostały przyznane za projekty i koncepcje w 4 kategoriach odnoszących się do powrotu do natury, odzyskania poczucia przynależności zarówno do wspólnoty, nadania priorytetu miejscom i ludziom oraz do zrównoważonego wykorzystania zasobów.

  • „Mistrzowie Nowego Europejskiego Bauhausu” – kategorii ukierunkowana na zrealizowane z sukcesem projekty
  • „Wschodzące Gwiazdy Nowego Europejskiego Bauhausu” – kategoria poświęcona koncepcjom zgłoszonym przez utalentowanych młodych twórców w wieku do 30 lat
  • „Mistrzowie Nowego Europejskiego Bauhausu – Edukacja” – kategoria odnosząca się do inicjatyw poświęconych kształceniu w zakresie działań bardziej zrównoważonych, inkluzywnych i realizujących postulat estetyki.

Laureaci otrzymali nagrody pieniężne w wysokości do 30 tysięcy euro oraz pakiet promocyjny umożliwiający dalsze rozwijanie koncepcji i projektów.

Z nagrodzonymi projektami można zapoznać się na stronie https://prizes.new-european-bauhaus.eu/

W finałowych pracach Jury konkursu brało 9 ekspertów wybranych z 342 kandydatów. Wśród nich znalazła się dr Justyna Napiórkowska, ekspertka Team Europe.

Informacje szczegółowe

Data publikacji
4 lipca 2023
Autor
Przedstawicielstwo w Polsce