Przejdź do treści głównej
Przedstawicielstwo w Polsce
Artykuł prasowy8 maja 2020Przedstawicielstwo w PolsceCzas na przeczytanie: 4 min

Kolejny miesiąc zamknięcia Europy

KE zwraca się do państw członkowskich o przedłużenie do 15 czerwca ograniczenia dotyczącego innych niż niezbędne podróży do UE. - Naszym pierwszym celem jest przywrócenie normalnego funkcjonowania strefy Schengen. Następnie przejdziemy do usuwania...

Kolejny miesiąc zamknięcia Europy

Komisja wezwała państwa członkowskie należące do strefy Schengen oraz państwa stowarzyszone w ramach Schengen do przedłużenia o kolejne 30 dni, czyli do 15 czerwca, ograniczenia dotyczącego innych niż niezbędne podróży do UE. Niektóre państwa członkowskie UE oraz państwa stowarzyszone w ramach Schengen podejmują pierwsze kroki w kierunku złagodzenia środków służących zwalczaniu rozprzestrzeniania się pandemii, jednak sytuacja jest nadal niestabilna – zarówno w Europie, jak i na świecie. Wymaga ona kontynuowania działań na granicach zewnętrznych w celu zmniejszenia ryzyka rozprzestrzenienia się choroby za pośrednictwem podróży do UE. Znoszenie ograniczeń podróży powinno odbywać się etapami: jak podkreślono we wspólnym europejskim planie działania prowadzącym do zniesienia środków powstrzymujących rozprzestrzenianie się COVID-19, kontrole na granicach wewnętrznych należy znosić stopniowo i w sposób skoordynowany. Znoszenie ograniczeń na granicach zewnętrznych odbędzie się w kolejnym etapie.

Wiceprzewodniczący ds. promowania naszego europejskiego stylu życia Margaritis Schinas powiedział: - Nadal mamy przed sobą wspólny cel, jakim jest powstrzymanie rozprzestrzeniania się koronawirusa z pomocą ograniczonych kontaktów personalnych. W wielu krajach europejskich notowane są postępy, jednak sytuacja na całym świecie jest bardzo niestabilna. Konieczne jest, aby wszelkie działania były podejmowane stopniowo, poszczególne środki należy znosić w kolejnych etapach.

Komisarz do spraw wewnętrznych Ylva Johansson podkreśliła: - Musimy zastosować skoordynowane podejście etapowe. Naszym pierwszym celem jest przywrócenie normalnego funkcjonowania strefy Schengen, w której odbywa się swobodny przepływ osób, tak szybko jak sytuacja w obszarze zdrowia na to pozwoli. Ograniczenia swobody przemieszczania się i kontrole na granicach wewnętrznych będą musiały być znoszone stopniowo, zanim przejdziemy do usuwania ograniczeń na granicach zewnętrznych i zagwarantujemy dostęp do UE obywatelom z państw trzecich, podróżującym w celach innych niż niezbędne.

Ograniczenie podróży i wezwanie do jego przedłużenia ma zastosowanie do „obszaru UE+”, który obejmuje wszystkie państwa członkowskie strefy Schengen (w tym Bułgarię, Chorwację, Cypr i Rumunię) oraz cztery państwa stowarzyszone w ramach Schengen (Islandię, Liechtenstein, Norwegię i Szwajcarię), czyli łącznie 30 państw. Komisja wzywa do kontynuacji skoordynowanego podejścia do przedłużenia ograniczenia, ponieważ działania na granicach zewnętrznych będą skuteczne tylko wówczas, gdy będą wdrażane przez wszystkie państwa członkowskie UE i państwa strefy Schengen na wszystkich granicach w tych samych terminach i w jednolity sposób.

Komisja będzie nadal wspierać państwa członkowskie we wdrażaniu ograniczenia innych niż niezbędne podróży do UE, w tym poprzez regularne wideokonferencje z ministrami spraw wewnętrznych. Konieczność ewentualnego kolejnego przedłużenia ograniczeń dotyczących podróży po dniu 15 czerwca 2020 r. będzie trzeba ponownie ocenić na podstawie dalszego rozwoju sytuacji epidemiologicznej.

Kontekst

16 marca 2020 r. Komisja zwróciła się do szefów państw lub rządów o wprowadzenie tymczasowego ograniczenia innych niż niezbędne podróży do UE przez początkowy okres 30 dni. 8 kwietnia Komisja wezwała do przedłużenia ograniczenia dotyczącego podróży do 15 maja. Od tego czasu wszystkie państwa członkowskie UE (z wyjątkiem Irlandii) oraz państwa stowarzyszone w ramach Schengen podjęły krajowe decyzje o wprowadzeniu, a następnie przedłużeniu tych ograniczeń podróży.

Aby pomóc państwom członkowskim, 30 marca 2020 r. Komisja przedstawiła wskazówki dotyczące wprowadzenia w życie tymczasowego ograniczenia podróży, uproszczenia repatriacji z całego świata oraz postępowania w przypadku osób, które wskutek ograniczeń podróży są zmuszone pozostać w UE dłużej niż jest to dozwolone.

Ograniczenie podróży nie ma zastosowania do obywateli UE, obywateli państw spoza UE należących do strefy Schengen i członków ich rodzin oraz obywateli państw trzecich będących rezydentami długoterminowymi w UE, którzy chcą wrócić do domu. Jednocześnie, aby obniżyć do niezbędnego minimum wpływ tego ograniczenia na funkcjonowanie naszych społeczeństw, państwa członkowskie nie powinny go stosować do określonych kategorii osób podróżujących w związku z pełnieniem przez nie niezbędnej funkcji lub w związku z zaistniałą koniecznością. Na wjazd do UE należy nadal zezwalać pracownikom kluczowym, takim jak lekarze, pielęgniarki, pracownicy służby zdrowia, naukowcy i eksperci biorący udział w walce z koronawirusem, a także osobom przewożącym towary, pracownikom przygranicznym i sezonowym pracownikom rolnym.

Więcej informacji:

  • Komunikat w sprawie drugiej oceny stosowania tymczasowego ograniczenia dotyczącego innych niż niezbędne podróży do UE z 8 maja 2020 r.
  • Pytania i odpowiedzi dla osób podróżujących do i z UE podczas pandemii
  • Komunikat w sprawie tymczasowego ograniczenia innych niż niezbędne podróży do UE z 16 marca 2020 r.
  • Komunikat prasowy — Koronawirus: Koronawirus: Komisja zwraca się do państw członkowskich o przedłużenie do 15 maja ograniczenia innych niż niezbędne podróży do UE (8 kwietnia 2020 r.)
  • Komunikat prasowy — Koronawirus: Komisja przedstawia praktyczne wskazówki dotyczące wprowadzenia w życie tymczasowego ograniczenia innych niż niezbędne podróży do UE, 30 marca 2020 r.

Informacje szczegółowe

Data publikacji
8 maja 2020
Autor
Przedstawicielstwo w Polsce