Przejdź do treści głównej
Przedstawicielstwo w Polsce
Artykuł prasowy5 czerwca 2020Przedstawicielstwo w Polsce

Kolejne 300 mln euro na szczepienia

W latach 2021–2025 Komisja Europejska zamierza przeznaczyć 300 mln euro na Globalny Sojusz na rzecz Szczepionek i Szczepień (GAVI). Pozwoli to na zaszczepienie 300 mln dzieci na świecie i sfinansowanie zapasów szczepionek zapewniających ochronę na...

Kolejne 300 mln euro na szczepienia

Zorganizowany przez Gavi światowy szczyt w sprawie szczepień jest ważnym krokiem w kierunku wzmocnienia systemów opieki zdrowotnej i zwiększenia zdolności w zakresie immunizacji w najbardziej podatnych na zagrożenie krajach świata. Ma to zasadnicze znaczenie dla osiągnięcia celów globalnej reakcji na pandemię koronawirusa.

Na współorganizowanej przez Komisję Europejską konferencji darczyńców w związku z globalną reakcją na pandemię koronawirusa w dniu 4 maja zadeklarowano przekazanie na Gavi, Globalny Sojusz na rzecz Szczepionek i Szczepień, ponad 1,5 mld euro, w tym 488 mln euro na dystrybucję szczepionki przeciwko koronawirusowi po tym, jak ona powstanie.

Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen powiedziała: - Szczepionki mogą uratować życie tylko wtedy, gdy wszyscy potrzebujący będą mieli do nich dostęp, zwłaszcza w najbardziej narażonych społecznościach i regionach na świecie. Dlatego właśnie Globalny Sojusz na rzecz Szczepionek i Szczepień jest tak ważny. Daje on krajom rozwijającym się środki do budowania silniejszych systemów opieki zdrowotnej i programów immunizacji, tak aby świat stawał się coraz bezpieczniejszy. Cieszę się, że Komisja Europejska może wspierać Gavi w tak istotnych działaniach. Pomoże nam to przezwyciężyć obecną pandemię i uniknąć następnej.

Komisarz do spraw partnerstw międzynarodowych Jutta Urpilainen powiedziała: - Budowanie systemów szczepień jest podstawowym elementem działań, jakie UE prowadzi wraz z krajami partnerskimi i Gavi na rzecz wzmocnienia systemów opieki zdrowotnej, a na etapie wychodzenia z pandemii COVID-19 będzie ono miało tym większe znaczenie. Poprawa dostępu dzieci do podstawowej opieki zdrowotnej, zwłaszcza do skutecznych i bezpiecznych szczepionek, pozwoliła zmniejszyć o blisko połowę śmiertelność dzieci na świecie w latach 2000-2017. Sukces naszych wspólnych działań w następnych pięciu latach zależeć będzie w dużej mierze od zdolności zapewnienia dzieciom z grupy większego ryzyka dalszego dostępu do szczepionek.

Zadeklarowana przez Komisję kwota 300 mln euro przekracza jej całkowity dotychczasowy wkład na rzecz sojuszu. Środki te pozwolą:

  • zaszczepić 300 mln dzieci i uratować od śmierci do 8 milionów osób;
  • zapewnić pomyślne przejście niektórych krajów na samofinansowanie;
  • uruchomić 3,6 mld USD w ramach współfinansowania krajowego i programów szczepień finansowanych ze środków własnych;
  • dostarczyć ponad 3,2 mld dawek szczepionek ratujących życie do 55 krajów;
  • ułatwić 1,4 mld kontaktów między rodzinami a służbami opieki zdrowotnej dzięki szczepieniom;
  • zapobiec powtórnemu pojawieniu się polio dzięki rutynowym programom szczepień za pomocą szczepionki inaktywowanej realizowanym we współpracy ze Światową Inicjatywą na rzecz Walki z Polio;
  • finansować zapasy szczepionek przeznaczone do użycia w sytuacjach awaryjnych w celu powstrzymania rozprzestrzeniania się groźnych chorób.

Poczynione zobowiązanie opiera się na założeniu, że nowe wieloletnie ramy finansowe UE, a zwłaszcza Instrument Sąsiedztwa oraz Współpracy Międzynarodowej i Rozwojowej (ISWMR), z którego pochodzą środki, jakie mają trafić do Globalnego Sojuszu na rzecz Szczepionek i Szczepień, zostaną przyjęte zasadniczo w formie zaproponowanej przez Komisję Europejską. Dnia 2 czerwca Komisja zaproponowała zwiększenie budżetu ISWMR na okres 2021-2027 do 86 mld euro w cenach z 2018 r. (96,4 mld euro według cen bieżących), co obejmuje 10,5 mld euro z nowego programu Next Generation EU.

Kontekst

Globalny Sojusz na rzecz Szczepionek i Szczepień to globalne niekomercyjne partnerstwo publiczno-prywatne z siedzibą w Genewie. Sojusz został pomyślany w taki sposób, by przyciągać środki finansowe i wiedzę fachową w celu ratowania życia i ochrony zdrowia poprzez zwiększenie dostępu do nowych i niedostatecznie wykorzystywanych szczepionek w krajach ubogich. Sojusz skupia administracje rządowe i producentów szczepionek zarówno z krajów uprzemysłowionych, jak i rozwijających się, kluczowe agencje ONZ, instytucje zdrowia publicznego i instytucje badawcze, a także podmioty sektora prywatnego i społeczeństwo obywatelskie. Do sierpnia 2019 r. Gavi pomógł zapobiec 13 mln zgonów dzięki rutynowym szczepieniom dla ponad 760 mln osób oraz kampaniom w 74 krajach na rzecz immunizacji ponad 960 mln osób.

Gavi jest jedną z 12 światowych inicjatyw w dziedzinie zdrowia, które zjednoczyły się na rzecz lepszej współpracy w ramach globalnego planu działania na rzecz zdrowego życia i dobrobytu dla wszystkich, zainicjowanego na spotkaniu na wysokim szczeblu podczas Zgromadzenia Ogólnego ONZ we wrześniu 2019 r.

Globalna reakcja na pandemię koronawirusa opiera się na podjętym w dniu 26 marca przez przywódców G-20 zobowiązaniu do wspólnego przezwyciężania pandemii. Mając to na uwadze, Światowa Organizacja Zdrowia (WHO), wraz z pierwszą grupą podmiotów działających w dziedzinie zdrowia, zainicjowała 24 kwietnia br. światową współpracę na rzecz szybszego opracowywania i produkcji narzędzi do walki z COVID-19, do których wszystkie kraje na całym świecie powinny uzyskać sprawiedliwy dostęp („ACT Accelerator”). Wspólnie wystosowały one wezwanie do działania.

Komisja Europejska odpowiedziała na to wezwanie poprzez połączenie sił z partnerami z całego świata, by zorganizować konferencję darczyńców w związku z globalną reakcją na pandemię koronawirusa, która rozpoczęła się 4 maja 2020 r.

W ramach globalnej reakcji na pandemię koronawirusa zebrano do tej pory 9,8 mld euro. Pełna lista darczyńców i zestawienie darowizn dostępne są tutaj.

Dodatkowe informacje

Informacje szczegółowe

Data publikacji
5 czerwca 2020
Autor
Przedstawicielstwo w Polsce