Przejdź do treści głównej
Przedstawicielstwo w Polsce
Artykuł prasowy10 marca 2021Przedstawicielstwo w Polsce

Kolejna emisja obligacji SURE

W ramach unijnego programu SURE Komisja Europejska wyemitowała w jednej transzy obligacje o wartości 9 mld euro z terminem zapadalności w czerwcu 2036 r. Pozyskane w ten sposób środki przeznaczy na ochronę miejsc pracy i pracowników oraz łagodzenie...

Kolejna emisja obligacji SURE

Była to piąta emisja obligacji w ramach unijnego programu SURE, a druga w 2021 r. Obligacje cieszyły się dużym zainteresowaniem inwestorów, dzięki czemu Komisja ponownie uzyskała bardzo dobre warunki wyceny, a korzyści z tego tytułu przechodzą bezpośrednio na państwa członkowskie UE.

Komisarz ds. budżetu i administracji Johannes Hahn oznajmił: Piąta emisja unijnych obligacji w ramach instrumentu SURE to kolejny sukces UE jako emitenta i pożyczkobiorcy działającego na dużą skalę. To także dodatkowy sygnał zaufania, który pozwala przypuszczać, że pozyskanie środków na finansowanie narzędzia służącego odbudowie (NextGenerationEU) również zakończy się sukcesem. Emisja bezpiecznych i zrównoważonych obligacji SURE oraz obligacji NextGenerationEU to centralny element działań, jakie podejmujemy, aby wspierać odbudowę UE i w dalszym ciągu pomagać naszym przedsiębiorstwom i obywatelom.

W przypadku tych 15-letnich obligacji nadsubskrypcja była niemal 10-krotna. Wyceniono je przy stopie wynoszącej 0,228% i te korzystne warunki przechodzą bezpośrednio na państwa członkowskie UE będące beneficjentami. Duży popyt na nowe obligacje 15-letnie świadczy o głębokim poparciu w zróżnicowanym środowisku inwestorów dla Komisji jako pożyczkobiorcy. Ten dobry wynik osiągnięto mimo ostatnich wahań na rynkach kapitałowych i przy rosnących światowych stopach procentowych. (Więcej informacji na temat ustalenia ceny w ramach transakcji można znaleźć tutaj).

Była to piąta emisja obligacji w ramach unijnego programu SURE. Dotychczas, po pierwszych czterech emisjach, 15 państw członkowskich UE otrzymało w ramach SURE niemal 53,5 mld euro w formie pożyczek wzajemnych. Po dzisiejszej transakcji kwota, jaką 16 państw członkowskich otrzyma w ramach SURE, wyniesie łącznie 62,5 mld euro.

W 2021 r. Komisja będzie dążyć do pozyskania za pomocą emisji unijnych obligacji w ramach SURE dodatkowych środków na kwotę ponad 25 mld euro.

W późniejszych miesiącach roku Komisja ma również rozpocząć zaciąganie pożyczek w ramach NextGenerationEU – narzędzia służącego odbudowie o wartości 750 mld euro (w cenach z 2018 r.) lub ok. 800 mld euro w cenach bieżących, aby pomóc zbudować bardziej ekologiczną, cyfrową i odporniejszą Europę.

Kontekst

Komisja zaproponowała udzielenie wsparcia finansowego w wysokości 90,6 mld euro 19 państwom członkowskim. Oczekuje się, że w odpowiednim czasie Rada zatwierdzi proponowane 230 mln EUR dla Estonii.

Do tej pory, po czterech trzech emisjach w ramach SURE, Komisja wypłaciła łącznie 53,5 mld euro 15 państwom członkowskim UE. Należą do nich: Włochy, Hiszpania, Polska, Grecja, Chorwacja, Litwa, Cypr, Słowenia, Malta, Łotwa, Belgia, Rumunia, Węgry, Portugalia i Słowacja.

W przypadku wszystkich obligacji wyemitowanych w ramach SURE obserwowano bardzo dużą nadsubskrypcję, w większości dwucyfrową, a emisje przyciągnęły różnorodnych inwestorów unijnych i międzynarodowych. Pozwoliło to uzyskać bardzo korzystną wycenę.

Obligacje emitowane przez UE w ramach instrumentu SURE są opatrzone etykietą obligacji społecznych. Daje to inwestorom pewność, że zaangażowane środki posłużą prawdziwie społecznemu celowi.

Zgromadzone środki przekazywane są państwom będącym beneficjentami w formie pożyczek, aby pomóc im w pokryciu kosztów bezpośrednio związanych z finansowaniem krajowych mechanizmów zmniejszonego wymiaru czasu pracy i podobnych środków wprowadzonych w reakcji na pandemię.

Dodatkowe informacje

Komunikat prasowy zawierający informacje techniczne

Prezentacja dla inwestorów

Ramy dotyczące obligacji społecznych

Strona internetowa SURE

Strona poświęcona UE jako pożyczkobiorcy

Informacje szczegółowe

Data publikacji
10 marca 2021
Autor
Przedstawicielstwo w Polsce