Przejdź do treści głównej
Przedstawicielstwo w Polsce
Artykuł prasowy13 grudnia 2016Przedstawicielstwo w PolsceCzas na przeczytanie: 2 min

Kanada i UE tworzą trybunał

Komisja Europejska i rząd Kanady rozmawiają o utworzeniu wielostronnego trybunału, który będzie orzekał w sporach dotyczących inwestycji. Jego powołanie przewidują zapisy zawarte zarówno kompleksowej umowie gospodarczo-handlowej (CETA) podpisanej z...

161213_tribunal_invest.jpg

W dniach 13-14 grudnia Komisja Europejska i rząd Kanady wspólnie goszczą w Genewie przedstawicieli rządów z całego świata, zgromadzonych w celu przeprowadzenia wstępnych rozmów na temat wielostronnego trybunału inwestycyjnego. Jest to pierwsze spotkanie na szczeblu rządowym w sprawie inicjatywy, którą Komisja po raz pierwszy przedstawiła w maju 2015 r.

Ostatecznym celem jest utworzenie jednego, stałego organu, który będzie orzekał w sporach inwestycyjnych, a tym samym odejście od funkcjonującego na zasadzie ad hoc systemu rozstrzygania sporów między inwestorem a państwem, do którego odwołuje się obecnie około 3 200 obowiązujących aktualnie umów inwestycyjnych (państwa członkowskie UE zawarły ich 1 400). Ten przyszły organ służyłby wszystkim zainteresowanym państwom; orzekałby on w sporach dotyczących zarówno istniejących jak i przyszłych umów inwestycyjnych. Jeżeli chodzi o porozumienia na szczeblu UE, zastąpiłby on również system dwustronnych sądów ds. inwestycji, objęty unijnymi umowami o wolnym handlu zawieranymi z poszczególnymi partnerami.

Prowadzone dzisiaj i jutro rozmowy są pierwszymi w ramach szeregu spotkań, które odbędą się w przyszłym roku w celu rozwinięcia tej ważnej inicjatywy.

Komisarz do spraw handlu Cecilia Malmström oraz minister Kanady do spraw handlu międzynarodowego Chrystia Freeland zamierzają podjąć rozmowy w sprawie wielostronnego trybunału inwestycyjnego z innymi ministrami do spraw handlu także przy okazji Światowego Form Ekonomicznego w Davos 20 stycznia 2017 r.

Kontekst

Utworzenie wielostronnego trybunału inwestycyjnego jest częścią składową unijnej strategii handlowej i inwestycyjnej, „Handel z korzyścią dla wszystkich”, przedstawionej w 2015 r. Wymaga ona jednoczesnych negocjacji w sprawie systemu zbliżonego do systemu sądowego na potrzeby rozstrzygania sporów inwestycyjnych na gruncie unijnych umów handlowych i inwestycyjnych, „systemu trybunału inwestycyjnego”, obejmującego trybunał pierwszej instancji oraz trybunał odwoławczy, w którym zasiadaliby sędziowie mianowani przez strony umowy. Kolejnym krokiem byłoby podjęcie jednoczesnych prac z innymi państwami, prowadzących do ustanowienia stałego wielostronnego trybunału inwestycyjnego, który funkcjonowałby jako globalny trybunał właściwy w sporach inwestycyjnych.

Odniesienie do ustanowienia wielostronnego trybunału inwestycyjnego zawiera zarówno kompleksowa umowa gospodarczo-handlowa (CETA) podpisana z Kanadą, jak i umowa handlowa zawarta przez UE z Wietnamem. UE wprowadza podobne odniesienia do wszystkich negocjacji dotyczących inwestycji.

Na szczeblu Komisji trwa proces oceny skutków w związku z możliwością ustanowienia wielostronnego trybunału inwestycyjnego. Przed końcem tego roku uruchomiony zostanie dwunastotygodniowy proces konsultacji publicznych, zaś przed końcem lutego zaplanowano spotkanie zainteresowanych stron w Brukseli.

Dodatkowe informacje

Informacje szczegółowe

Data publikacji
13 grudnia 2016
Autor
Przedstawicielstwo w Polsce