Przejdź do treści głównej
Przedstawicielstwo w Polsce
Artykuł prasowy30 maja 2017Przedstawicielstwo w PolsceCzas na przeczytanie: 2 min

Juncker dziękuje Holendrom

Unia Europejska jest w pełni zaangażowana w partnerstwo z narodem ukraińskim – napisał szef KE Jean-Claude Juncker w liście z podziękowaniami skierowanym do holenderskiego Senatu. W ubiegłym roku w referendum Holandia zablokowała ratyfikację układu o...

170530_juncker.jpg

Oświadczenie Jeana-Claude'a Junckera, przewodniczącego Komisji Europejskiej, dotyczące głosowania w Senacie Niderlandów w sprawie ratyfikacji układu o stowarzyszeniu między Unią Europejską a Ukrainą

Dzisiejsze głosowanie w Senacie Niderlandów stanowi istotny sygnał od Niderlandów i całej Unii Europejskiej dla naszych ukraińskich przyjaciół: miejsce Ukrainy jest w Europie. Przyszłość Ukrainy wiąże się z Europą.

Pragnę podziękować rządowi Niderlandów i kierownictwu pozostałych partii za ich wysiłki na rzecz pomyślnego zakończenia tego procesu. Prawie dotarliśmy do mety. Jesteśmy o krok od ratyfikacji układu o stowarzyszeniu, obejmującego pogłębioną i kompleksową strefę wolnego handlu. Chciałbym, aby proces ten został teraz szybko zakończony, przed rozpoczęciem szczytu UE-Ukraina, który odbędzie się w lipcu.

Unia Europejska jest w pełni zaangażowana w partnerstwo z narodem ukraińskim, należące do najściślejszych i najbardziej cenionych. Układ o stowarzyszeniu wpłynął już na zwiększenie wzajemnej wymiany handlowej, zwiększenie dobrobytu przedsiębiorców, przyczynił się do rozpoczęcia i konsolidacji szeregu reform na Ukrainie, a także otworzył nowe możliwości przed obywatelami Unii Europejskiej i Ukrainy. Powinniśmy wykorzystać sprzyjający klimat związany z pozytywnym wynikiem dzisiejszego głosowania w celu dalszego wzmocnienia naszego partnerstwa.

Przebieg procedury

W 2014 r. Unia Europejska i Ukraina podpisały układ o stowarzyszeniu, który oznaczał nowy etap rozwoju stosunków między UE a tym państwem. Układ o stowarzyszeniu wejdzie w życie po jego ratyfikacji przez wszystkie strony układu.

15 grudnia 2016 r. głowy państw i szefowie rządów UE zawarli porozumienie w sprawie prawnie wiążącej decyzji określającej wspólne rozumienie niektórych aspektów układu o stowarzyszeniu z Ukrainą: wyjaśniono w niej, że układ nie oznacza perspektywy członkostwa w Unii Europejskiej, nie zapewnia Ukrainie zbiorowej gwarancji bezpieczeństwa ani pomocy wojskowej, ani też nie daje obywatelom Ukrainy dostępu do rynków pracy państw członkowskich UE, nie zobowiązuje on też państw członkowskich do pomocy finansowej dla Ukrainy; podkreślono również, że zasadniczym jego elementem jest walka z korupcją.

16 grudnia rząd Niderlandów przyjął projekt ustawy potwierdzającej ratyfikację układu o stowarzyszeniu przez Niderlandy.

23 lutego projekt ustawy został przyjęty przez niższą izbę parlamentu. 23 maja Senat przeprowadził debatę, w której większość uczestników opowiedziała się za ratyfikacją. Dzisiejsze głosowanie w Senacie jest wynikiem tej debaty.

Dalsze działania

Niderlandy powinny dokończyć proces ratyfikacji zgodnie ze swoimi przepisami krajowymi. Kolejne kroki to podpisanie ustawy przez króla, jej opublikowanie w Dzienniku Urzędowym Niderlandów oraz złożenie dokumentu ratyfikacyjnego w Sekretariacie Generalnym Rady.

Następnie po stronie UE będą musiały zakończyć się procedury zawarcia układu i złożenia dokumentów ratyfikacyjnych. Układ wejdzie w życie w pierwszym dniu drugiego miesiąca po dacie złożenia ostatniego dokumentu ratyfikacyjnego lub zatwierdzającego.

Dodatkowe informacje

Układ o stowarzyszeniu między UE a Ukrainą

Nota informacyjna o stosunkach UE-Ukraina

Delegatura UE na Ukrainie

Grupa wsparcia dla Ukrainy w ramach Komisji Europejskiej

Stosunki handlowe UE-Ukraina

Informacje szczegółowe

Data publikacji
30 maja 2017
Autor
Przedstawicielstwo w Polsce