Przejdź do treści głównej
Przedstawicielstwo w Polsce
Artykuł prasowy28 czerwca 2017Przedstawicielstwo w PolsceCzas na przeczytanie: 4 min

Jakie będą finanse Unii?

Budżet UE musi opowiadać wyzwaniom przyszłości, dlatego Komisja Europejska otwiera debatę na temat finansów wspólnoty. - Każde euro zainwestowane ze wspólnego budżetu musi nieść wartość dodaną i wywierać pozytywny wpływ na życie codzienne mieszkańców...

170628_finances_main.jpg

Europejczycy oczekują od Unii więcej działań. Dzisiaj UE robi więcej, niż kiedykolwiek, aby chronić, wzmacniać i bronić swoich obywateli, w związku z czym jej zasoby finansowe są wykorzystane aż do samego końca.

Ponieważ Europa podejmuje decyzje co do swojej przyszłości, UE potrzebuje budżetu, który będzie dostosowany do zamierzonych celów i pozwoli na optymalne wykorzystanie każdego euro z korzyścią dla obywateli.

W opublikowanym dokumencie Komisji Europejskiej otwierającym debatę na temat przyszłości finansów UE przeanalizowano warianty opracowania takiego budżetu. Kwestie poruszone w tym piątym i zarazem ostatnim dokumencie z serii mają kluczowe znaczenie dla debaty, którą Komisja rozpoczęła 1 marca, publikując "Białą księgę w sprawie przyszłości Europy". W dokumencie otwierającym debatę przedstawiono, w jaki sposób nasze wybory mogą wpłynąć na budżet.

Komisarz Günther H. Oettinger, odpowiedzialny za budżet i zasoby ludzkie, powiedział: - Jeżeli Europa ma sprostać nowym wyzwaniom, musi mieć na to pieniądze. Możemy albo wydawać mniej, albo znaleźć nowe źródła dochodów. Cokolwiek jednak zrobimy, każde euro zainwestowane z budżetu UE musi nieść wartość dodaną i wywierać pozytywny wpływ na życie codzienne mieszkańców.

Komisarz ds. polityki regionalnej Corina Creţu dodała: - Nadszedł czas na całkowitą przemianę budżetu UE. Uczyńmy go prostszym i bardziej elastycznym i zastanówmy się – ambitnie i z wyobraźnią – w jaki sposób możemy z niego zrobić skuteczne narzędzie, które pomoże nam w szybszym wzroście i bliższej integracji, nie zostawiając nikogo w tyle w tej zglobalizowanej gospodarce.

Budżet UE zmaga się z trudnym wyzwaniem finansowania większej liczby działań za mniej pieniędzy. Od UE oczekuje się, że będzie odgrywała większą rolę w nowych obszarach polityki, takich jak migracja, bezpieczeństwo wewnętrzne i zewnętrzne czy obronność. Europa powinna też zachować swoją wiodącą rolę na arenie międzynarodowej – jako jeden z głównych darczyńców pomocy humanitarnej i rozwojowej oraz lider w walce ze zmianą klimatu. Musi to uczynić przy pomocy budżetu UE, który po wystąpieniu Wielkiej Brytanii z Unii zmaleje.

W opublikowanym dokumencie otwierającym debatę rozważono to wyzwanie i podsumowano kluczowe elementy dyskusji, skupione wokół pięciu scenariuszy określonych w białej księdze:

  • czy UE będzie kontynuować swoją działalność,
  • będzie działać wspólnie, ale w mniejszym zakresie,
  • będzie poruszać się z różną prędkością,
  • będzie działać mniej, lecz skuteczniej,
  • będzie podejmować wspólnie wiele więcej wyzwań?

Każdy z tych scenariuszy miałby inne konsekwencje – zarówno pod względem tego, ile należy przeznaczyć i na jaki cel, jak tego, skąd pochodziłyby środki. Przedstawione warianty są różne: od ograniczenia wydatków na istniejące obszary polityki po zwiększenie dochodów.

Ponadto, w dokumencie otwierającym debatę określono podstawowe cechy budżetu UE i nakreślono zasadnicze tendencje i kierunki rozwoju kluczowych obszarów polityki, takich jak polityka spójności lub rolnictwo. Podjęto w nim również kwestie ogólne, takie jak wartość dodana finansów UE lub powiązania między finansami UE a reformami strukturalnymi w państwach członkowskich.

Kontekst

Rozważania zainicjowane publikacją białej księgi i oparte na serii dokumentów otwierających debatę staną się podstawą prac nad wnioskiem w sprawie kolejnych wieloletnich ram finansowych dla UE-27, który Komisja zamierza przedstawić w połowie 2018 r.

Wieloletnie ramy finansowe określają maksymalne roczne kwoty, jakie UE może wydać każdego roku na poszczególne obszary polityki w okresie co najmniej 5 lat. Obecne wieloletnie ramy finansowe obejmują okres od 2014 do 2020 r. Każdy budżet roczny musi być zgodny z tymi ramami.

Aby podtrzymywać i stymulować debatę dotyczącą kwestii poruszonych w omawianym dokumencie, w nadchodzących miesiącach odbędzie się szereg wydarzeń, takich jak doroczna konferencja „Budżet zorientowany na wyniki” zorganizowana przez Komisję 25 września 2017 r.

Więcej informacji

Informacje szczegółowe

Data publikacji
28 czerwca 2017
Autor
Przedstawicielstwo w Polsce