Przejdź do treści głównej
Przedstawicielstwo w Polsce
Artykuł prasowy2 lutego 2017Przedstawicielstwo w PolsceCzas na przeczytanie: 3 min

Jaka przyszłość WPR?

Nowoczesna i uproszczona polityka rolna adekwatna do wyzwań XXI wieku – to temat konsultacji społecznych, które mają sprecyzować oczekiwania obywateli UE dotyczące tego sektora. Przez najbliższe 12 tygodni zbierane będą opinie, które posłużą do...

170202_wpr.jpg

Dzięki unowocześnieniu i uproszczeniu wspólnej polityki rolnej (WPR) - jednej z najbardziej ugruntowanych dziedzin polityki UE – Europa będzie mogła skuteczniej reagować na dzisiejsze wyzwania społeczne, polityczne, środowiskowe i gospodarcze.

Otwierając trzymiesięczne konsultacje społeczne, Komisja Europejska rozpoczęła pierwszy etap unowocześniania i uproszczenia wspólnej polityki rolnej. Otrzymane odpowiedzi będą pomocne w działaniach Komisji mających na celu określenie priorytetów polityki rolnej w przyszłości. Unowocześniona i uproszczona wspólna polityka rolna uwzględni kluczowe wyzwania, przed którymi stoi rolnictwo i obszary wiejskie, a jednocześnie przyczyni się do realizacji priorytetów politycznych Komisji (w szczególności w kwestii zatrudnienia i wzrostu gospodarczego), osiągnięcia zrównoważonego rozwoju, jak również ukierunkowania budżetu na wyniki, uproszczenie i pomocniczość.

Ogłaszając proces konsultacji, komisarz ds. rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich Phil Hogan stwierdził: - Podejmujemy dziś kolejne kroki w kierunku unowocześnienia i uproszczenia wspólnej polityki rolnej na XXI wiek. Rozpoczynając konsultacje publiczne, zapraszamy wszystkie zainteresowane strony i podmioty, którym leży na sercu przyszłość żywności i rolnictwa w Europie, do udziału w kształtowaniu polityki na potrzeby wszystkich obywateli Europy. Te konsultacje publiczne są bezpośrednio związane z realizacją planu działania na rzecz przyszłości wspólnej polityki rolnej ogłoszonego przez przewodniczącego Junckera w grudniu. Wspólna polityka rolna już teraz przynosi istotne korzyści dla wszystkich europejskich obywateli w zakresie bezpieczeństwa żywności, żywotności obszarów wiejskich, środowiska naturalnego na wsi oraz wkładu w przeciwdziałanie zmianie klimatu. Jestem przekonany, że dzięki wspomnianemu planowi działania może przynieść nam jeszcze więcej. W tym celu należy ją jednak zdynamizować i – oczywiście – musimy ją odpowiednio finansować.

Konsultacje społeczne będą trwały 12 tygodni i umożliwią rolnikom, obywatelom, organizacjom i innym zainteresowanym stronom wyrażenie opinii na temat przyszłości wspólnej polityki rolnej. Na podstawie wyników konsultacji Komisja opracuje do końca 2017 r. komunikat przedstawiający wnioski dotyczące obecnego funkcjonowania WPR oraz udokumentowane możliwe scenariusze polityczne na przyszłość.

Wyniki konsultacji społecznych zostaną opublikowane na stronie internetowej i przedstawione przez komisarza Hogana na konferencji w Brukseli w lipcu 2017 r.

Kontekst

Zapoczątkowana w 1962 r. wspólna polityka rolna jest jedną z najbardziej ugruntowanych polityk UE. Na przestrzeni lat była ona wielokrotnie reformowana, aby sprostać zmieniającym się wyzwaniom na rynkach rolnych. Mimo że ostatnie reformy przeprowadzono w 2013 r., od tego czasu nastąpiło kilka istotnych zmian, wymagających skuteczniejszej reakcji wspólnej polityki rolnej, takich jak: zwiększenie niepewności na rynku, spadek cen oraz nowe zobowiązania międzynarodowe dotyczące zmiany klimatu i zrównoważonego rozwoju.

W obliczu tych oraz innych wyzwań należy unowocześnić i uprościć wspólną politykę rolną, aby jeszcze bardziej ograniczyć biurokrację. Ponadto konieczna jest dalsza harmonizacja tej polityki z polityką UE w pozostałych dziedzinach, aby zmaksymalizować jej wkład w realizację 10 priorytetów politycznych Komisji oraz osiągnięcie celów zrównoważonego rozwoju i celów porozumienia klimatycznego z Paryża.

Dodatkowe informacje

Informacje szczegółowe

Data publikacji
2 lutego 2017
Autor
Przedstawicielstwo w Polsce