Przejdź do treści głównej
Przedstawicielstwo w Polsce
Artykuł prasowy25 maja 2017Przedstawicielstwo w PolsceCzas na przeczytanie: 1 min

Jaka przyszłość Europy?

Poglądy polskiego społeczeństwa na temat przyszłości Europy – to temat debaty obywatelskiej, zorganizowanej przez Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny (EKES) w Warszawie 23 maja. Jej celem było zapoznanie się z opiniami przedstawicieli...

170525_ekes_main.jpg


W wystąpieniu wprowadzającym do dyskusji dyrektor Przedstawicielstwa KE w Polsce dr Marek Prawda przedstawił wyzwania stojące przed Unią Europejską. - Głównym zadaniem UE jest dziś odzyskanie zaufania obywateli i zwrócenie uwagi na niedostrzeżone dokonania KE. Tożsamość europejska powinna być wzmacniana poprzez informowanie i zakorzenianie świadomości oraz współwłasności unijnej w obywatelach za pomocą istniejących już organizacji i ich możliwości wpływania na władzę.

Dyrektor Prawda wskazał, że w rozmowach o przyszłości UE opinie zainteresowanych stron z Polski muszą być obecne. Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny jest właściwą i skuteczną platformą dialogu, która może pomóc w wyrażaniu opinii na temat przyszłej Unii, a Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce będzie wspierać podobne inicjatywy, których celem jest wzmocnienie polskiego głosu na temat przyszłości UE.

Gospodarzem debaty była trzyosobowa delegacja członków EKES-u:

  • Krzysztof Balon, sekretarz Rady Programowej Wspólnoty Roboczej Związków Organizacji Socjalnych (WRZOS), współprzewodniczący Rady Działalności Pożytku Publicznego
  • Marian Krzaklewski, członek Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”, wiceprzewodniczący Rady Europejskich Pracowników z Wyższym Wykształceniem i Kadr Kierowniczych, EUROCADRES
  • Lech Pilawski, dyrektor generalny Konfederacji Lewiatan.

Jako organ unijny reprezentujący społeczeństwo obywatelskie, EKES organizuje w każdym państwie członkowskim debaty dotyczące przyszłości Europy. Debaty krajowe są częścią trwających obecnie szerszych dyskusji na temat perspektyw na przyszłość dla Europy, zainicjowanych przez instytucje europejskie w całej UE i angażujących obywateli, władze oraz organizacje.

Pomysły przedstawione podczas debat zostaną uwzględnione w opinii EKES-u w sprawie przyszłości Europy, która ma zostać przyjęta na sesji plenarnej w lipcu 2017 r. Opinia ta ma wpłynąć na decyzje UE dotyczące przyszłego kształtu Europy i kierunku działania, jaki należy obrać w nadchodzącym okresie przed wyborami europejskimi w czerwcu 2019 r.

Informacje szczegółowe

Data publikacji
25 maja 2017
Autor
Przedstawicielstwo w Polsce