Przejdź do treści głównej
Przedstawicielstwo w Polsce
Artykuł prasowy25 października 2016Przedstawicielstwo w PolsceCzas na przeczytanie: 1 min

Inwestycje w rolnictwo

Wyliczenia Komisji Europejskiej szacują tzw. lukę inwestycyjną w polskim rolnictwie na poziomie 2,2 mld euro – mówił w Warszawie Jerzy Plewa, Dyrektor Generalny ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich. Był on gościem specjalnym konferencji na...

161025_fi_main.jpg

W trakcie makroregionalnej konferencji (poniedziałek 24 października) uczestnicy dyskutowali o roli instrumentów finansowych w osiąganiu celów Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW).Inwestorzy, przedstawiciele sektora bankowego i instytucje zarządzające prezentowali przykłady wdrażania instrumentów finansowych. Uczestnicy mogli również dowiedzieć się o doradztwie i innych formach wsparcia oferowanego przez fi-compass, Komisję Europejską i Grupę Europejskiego Banku Inwestycyjnego.

Otwierając konferencję dyrektor Jerzy Plewa przypomniał, że sektor rolny w Polsce zatrudnia 2,3 miliona osób stanowiących 16,3 proc. siły roboczej oraz generuje 2,3 proc. PKB. Obecnie w Polsce działa 1,4 mln gospodarstw rolnych, z czego 62,2 proc. produkuje głównie na rynek.

Polski eksport rolno-spożywczy do innych krajów UE wzrósł pięciokrotnie w ciągu ostatnich dziesięciu lat. Polska utrzymała pozycje eksportera netto zarówno do krajów unijnych jak i tych spoza UE, a wartość nadwyżki wyniosła w 2014 r 6,9 mld euro.Obecnie Europa potrzebuje rolnictwa konkurencyjnego i opłacalnego ekonomicznie. To wymaga odpowiednich inwestycji, procesów restrukturyzacyjnych, innowacji oraz transferu wiedzy. To rola m.in. dla Instrumentów Finansowych UE, które prowadzą do pobudzania wzrostu gospodarczego oraz tworzenia miejsc pracy, zwiększają efektywność wykorzystania zasobów oraz wspierają działania pro-środowiskowe i klimatyczne. Najważniejszymi partnerami w tym zakresie są Europejski Bank Inwestycyjny oraz Europejski Fundusz Inwestycyjny.

Obszary wiejskie potrzebują inwestycji w infrastrukturę i nowoczesne technologie, a także innowacyjne przedsięwzięcia w rolnictwie i sektorze przetwórczym. Wyliczenia Komisji Europejskiej szacują tzw. lukę inwestycyjną w polskim rolnictwie na poziomie 2,2 mld euro.

Rolnictwo i rozwój obszarów wiejskich

Informacje szczegółowe

Data publikacji
25 października 2016
Autor
Przedstawicielstwo w Polsce