Przejdź do treści głównej
Przedstawicielstwo w Polsce
Artykuł prasowy23 stycznia 2017Przedstawicielstwo w Polsce

"Inwestujemy u siebie" – II etap konkursu

Uczniowie z gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych z całej Polski wzięli udział w konkursie "Inwestujemy u siebie". Jury konkursu wybierze sześć najlepszych prac w każdej z kategorii wiekowej. Finaliści zostaną zaproszeni na galę, która odbędzie się w...

160831_konkurs_logo_1.jpg

Spośród nadesłanych na konkurs prac jury I etapu wybrało w sumie 16 prac: 8 prac w kategorii szkoły ponadgimnazjalne i 8 prac w kategorii szkół gimnazjalnych.

Wybrane prace oceni jury II etapu konkursu na początku lutego br. Wówczas ukaże się informacja, które zespoły zostaną zaproszone na finał konkursu, który odbędzie się w siedzibie Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce pod koniec marca br. (dokładna data zostanie podana w późniejszym terminie).

Celem Konkursu było zwiększenie wiedzy uczniów i uczennic szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych na temat działań podejmowanych przez Komisję Europejską w zakresie pobudzania rynku pracy, gospodarek krajowych w skali mikro- i gospodarki unijnej m.in. poprzez promowanie i umożliwianie wdrażania rozwiązań innowacyjnych i inwestycji, jako szansy na nowe miejsca pracy.

Zadaniem uczniów było zespołowe (3-osobowe zespoły) przygotowanie i przekazanie - zgodnie ze szczegółowymi wytycznymi - pracy konkursowej, w której przedstawią własny pomysł na to, jak poprzez inwestycje w innowacyjne rozwiązania stworzyć nowe miejsca pracy w firmie działającej na wybranym lokalnym rynku.

Założenia Konkursu

Adresatami Konkursu była młodzież ze szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych (zasadnicze szkoły zawodowe, licea ogólnokształcące, licea profilowane, technika, szkoły specjalne). Konkurs był prowadzony w dwóch kategoriach: uczniowie szkół gimnazjalnych oraz uczniowie szkół ponadgimnazjalnych. Szczegółowe informacje na temat zadań uczniów i zasad konkursu przedstawiono w regulaminie Konkursu, który zamieszczono na stronie organizatora Konkursu (Przedstawicielstwa KE w Polsce) oraz na stronie Fundacji Szkoła z klasą w ogłoszeniu o Konkursie.

Zadaniem konkursowym uczniów było przygotowanie innowacyjnego pomysłu na inwestycje w wybranej firmie, które mogą wesprzeć zmiany na lokalnym rynku pracy. W konkursie zespoły uczniowskie nawiązywały współpracę z wybraną firmą lokalną/regionalną i zastanawiały się, jak inwestując w innowacje w danej firmie, stworzyć nowe miejsca pracy. Pomysł uwzględniał zastany kontekst: profil, zasoby i możliwości firmy.

Celem projektu inwestycyjnego przedstawionego przez uczniów było zachęcenie inwestorów do wspierania lokalnej firmy i innowacyjnych działań, które wpływają pozytywnie na funkcjonowanie społeczności lokalnej. Uczniowie zobowiązani byli umieścić swój spot, wraz z odpowiednim opisem w serwisie internetowym (np. serwisie YouTube lub Vimeo).

Ważną częścią zadania konkursowego było przygotowanie opisu projektu inwestycyjnego według określonych przez Organizatorów kryteriów w specjalnym formularzu. W formularzu tym uczniowie zamieszczali także link do przygotowanego spotu.

Nagrody

Autorzy sześciu najlepszych prac w każdej kategorii wiekowej oraz ich opiekunowie zostaną zaproszeni do Warszawy na uroczysty finał konkursu, połączony z wręczeniem nagród i dyplomów pamiątkowych.

Wyróżnione zespoły w każdej kategorii wiekowej otrzymają smartfony o wartości ok. 800 PLN.

Zdobywcy drugiego i trzeciego miejsca w każdej kategorii wiekowej otrzymają smartfony o wartości ok. 1000 PLN.

Nagrodami za zajęcie pierwszych miejsc w obydwu kategoriach wiekowych będą tablety o wartości ok. 1200 PLN.

Organizatorami konkursu są: Komisja Europejska Przedstawicielstwo w Polsce oraz Fundacja Szkoła z Klasą we współpracy z Fundacją Centrum Edukacji Obywatelskiej.

Jak to było w poprzednich latach?

Zeszłoroczny konkurs, pod hasłem "Rozwój ma wiele twarzy" nawiązywał do założeń Europejskiego Roku na rzecz Rozwoju 2015. Jego celem była edukacja uczniów w tematyce współpracy rozwojowej; podniesienie świadomości uczniów dot. idei i znaczenia współpracy rozwojowej realizowanej w różnych zakątkach świata przez Unię Europejską; skłonienie do refleksji nad tym, jakie działania rozwojowe warto wspierać. Chcielismy zachęcić do refleksji nt. miejsca Unii Europejskiej w świecie i działań realizowanych przez poszczególne kraje członkowskie.

W 2014 roku konkurs nosił nazwę "Strzał w dziesiątkę" i związany był z obchodami dziesięciolecia wstąpienia Polski do Unii Europejskiej. Chcieliśmy zachęcić młodzież do refleksji na temat miejsca Polski i jej roli w UE w przyszłości. W 2013 roku konkurs pt.: „Nakręć się na wybory!” związany był z wyborami do Parlamentu Europejskiego. Jego celem było uświadomienie młodym ludziom, że Unii Europejskiej nie można budować bez jej obywateli, a Parlament Europejski jest jedyną instytucją unijną, której przedstawicieli wybieramy w wyborach bezpośrednich.W 2012 roku konkurs nosił nazwę „Bądźmy aktywni RAZEM”. Jego głównym założeniem było zwrócenie uwagi uczniów na wkład, jaki do społeczeństwa wnoszą seniorzy. Co mogą przekazać starsi młodym, ale także młodzi starszym. Naszym zamierzeniem było zachęcenie młodzieży do podejmowania działań z myślą o aktywności osób starszych i budowaniu solidarności międzypokoleniowej. W 2011 konkurs nosił nazwę „Mój pierwszy krok w wolontariat”. Naszym zamierzeniem było promowanie dobrych praktyk i stworzenie swoistego katalogu dobrych rad dla początkujących wolontariuszy. W 2010 konkurs „Nie wykluczam!” poświęciliśmy walce z ubóstwem i wykluczeniem społecznym. Było wyjątkowo emocjonująco - nagrodziliśmy aż 9 zespołów! W 2009 r. rywalizacja odbywała się pod hasłem „Przybij piątkę!” i nawiązywała do piątej rocznicy przystąpienia Polski do Unii Europejskiej oraz dwudziestej rocznicy przemian ustrojowych w Europie Środkowo-Wschodniej. Druga edycja konkursu pt. „Europa Wielu Kultur” odbyła się w 2008 r. i była związana z obchodzonym wówczas Europejskim Rokiem Dialogu Międzykulturowego. Konkurs zainaugurowaliśmy w 2007 r. pytaniem „Co się zmieniło w Twoim życiu dzięki funduszom unijnym?”

Więcej informacji?

Znajdziesz je w regulaminie konkursu oraz na stronach: http://ec.europa.eu/polska, www.szkolazklasa.pl, www.szkolazklasa.org.pl, www.ceo.org.pl/przedsiebiorczy

Pytania kierujcie na adres: kamila [dot] zaborowskaatszkolazklasa [dot] pl (kamila[dot]zaborowska[at]szkolazklasa[dot]pl)

Informacje szczegółowe

Data publikacji
23 stycznia 2017
Autor
Przedstawicielstwo w Polsce