Przejdź do treści głównej
Przedstawicielstwo w Polsce
Artykuł prasowy10 grudnia 2020Przedstawicielstwo w PolsceCzas na przeczytanie: 3 min

InvestEU na kolejne lata

- To dobre porozumienie, które otwiera drogę do zwiększenia finansowania zrównoważonej infrastruktury, badań naukowych i innowacji, MŚP i umiejętności – powiedział komisarz Paolo Gentiloni. Porozumienie Parlamentu i Rady w sprawie Programu InvestEU...

InvestEU na kolejne lata

KE z zadowoleniem przyjęła porozumienie polityczne osiągnięte przez Parlament Europejski i państwa członkowskie UE w Radzie dotyczące rozporządzenia w sprawie InvestEU. Porozumienie polityczne, w oczekiwaniu na ostateczne zatwierdzenie tekstów prawnych przez zgromadzenie plenarne Parlamentu Europejskiego i Radę, stanowi podstawę udanej i trwałej odbudowy europejskiej gospodarki po pandemii koronawirusa w perspektywie długoterminowej.

Paolo Gentiloni, komisarz do spraw gospodarki, powiedział: - InvestEU przyczyni się do ożywienia gospodarczego Europy oraz transformacji klimatycznej i cyfrowej. Co istotne, państwa członkowskie będą mogły korzystać z InvestEU jako narzędzia wdrażania swoich planów odbudowy i zwiększania odporności.

Program InvestEU zapewni UE kluczowe długoterminowe finansowanie, przyciągając prywatne inwestycje wspierające trwałą odbudowę i pomagając w budowaniu bardziej ekologicznej, cyfrowej i odpornej gospodarki europejskiej.

Główne elementy dzisiejszego kompromisu to:

 • Cztery segmenty polityki: zrównoważona infrastruktura, badania naukowe, innowacje i cyfryzacja, MŚP, inwestycje społeczne i umiejętności.
 • Gwarancja budżetowa UE w wysokości 26,2 mld euro, rozdzielona orientacyjnie między cztery segmenty polityki w następujący sposób:
  1. segment dotyczący zrównoważonej infrastruktury: 9,9 mld euro
  2. segment dotyczący badań naukowych, innowacji i cyfryzacji: 6,6 mld euro
  3. segment dotyczący MŚP: 6,9 mld euro
  4. segment dotyczący inwestycji społecznych i umiejętności: 2,8 mld euro
 • Inwestycje strategiczne będą możliwe we wszystkich czterech segmentach w celu uwzględnienia przyszłych potrzeb europejskiej gospodarki i promowania otwartej autonomii strategicznej UE w kluczowych sektorach.
 • Co najmniej 30 proc. inwestycji w ramach InvestEU przyczyni się do osiągnięcia celów Unii w zakresie działań w dziedzinie klimatu. Tym samym InvestEU jest jednym z głównych programów UE przyczyniających się do wdrożenia planu inwestycyjnego na rzecz Europejskiego Zielonego Ładu.
 • InvestEU ustanowi również specjalny program sprawiedliwej transformacji (filar 2 mechanizmu sprawiedliwej transformacji) służący generowaniu dodatkowych inwestycji dla regionów objętych sprawiedliwą transformacją posiadających zatwierdzony terytorialny plan sprawiedliwej transformacji.
 • Państwa członkowskie będą mogły dobrowolnie realizować część swoich planów w ramach Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności za pośrednictwem Programu InvestEU i Centrum Doradztwa InvestEU.
 • Aby zapewnić szybkie wdrażanie i zasięg lokalny, InvestEU będzie wdrażany we współpracy z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym i Europejskim Funduszem Inwestycyjnym oraz wieloma innymi partnerami wykonawczymi, w tym międzynarodowymi instytucjami finansowymi oraz krajowymi bankami i instytucjami prorozwojowymi.

Dalsze działania

Po technicznej finalizacji tekstu odzwierciedlającego porozumienie polityczne Parlament Europejski i Rada będą musiały zatwierdzić tekst, aby umożliwić wejście w życie rozporządzenia i uruchomienie InvestEU.

10 listopada 2020 r. Parlament Europejski, państwa członkowskie UE zebrane w Radzie oraz Komisja osiągnęły porozumienie polityczne w sprawie następnego długoterminowego budżetu UE oraz instrumentu NextGenerationEU. Kolejnym krokiem jest pilne przyjęcie rozporządzenia w sprawie WRF, rozporządzenia w sprawie Next Generation EU oraz zmian decyzji w sprawie zasobów własnych w ramach odpowiednich kompetencji i procedur.

Długoterminowy budżet UE, po jego przyjęciu, w połączeniu z inicjatywą Next Generation EU – która jest instrumentem tymczasowym służącym stymulowaniu odbudowy Europy – będą stanowić największy w historii pakiet środków stymulacyjnych, jaki kiedykolwiek finansowano z budżetu UE. Wynosząca łącznie kwota 1,8 bln euro posłuży odbudowie Europy po pandemii COVID-19. Będzie to Europa bardziej ekologiczna, cyfrowa i odporna.

Kontekst

InvestEU jest proponowanym przez UE sztandarowym programem inwestycyjnym, którego celem jest ożywienie europejskiej gospodarki. Jest w stanie zapewnić długoterminowe finansowanie i wspierać polityki Unii w wychodzeniu z głębokiego kryzysu gospodarczego i społecznego. Program InvestEU opiera się na sukcesie planu inwestycyjnego dla Europy i Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych (EFIS).

Więcej informacji

Informacje szczegółowe

Data publikacji
10 grudnia 2020
Autor
Przedstawicielstwo w Polsce