Przejdź do treści głównej
Przedstawicielstwo w Polsce
Artykuł prasowy19 października 2021Przedstawicielstwo w PolsceCzas na przeczytanie: 5 min

Innowacyjny Bauhaus

- Aby nowy europejski Bauhaus dotarł do wszystkich regionów i miast w Europie i poza nią, musimy wspierać innowacyjne koncepcje i pomysły związane z działalnością gospodarczą – powiedziała komisarz ds. spójności i reform Elisa Ferreira. Europejski...

Innowacyjny Bauhaus

Europejski Instytut Innowacji i Technologii (EIT) uruchamia inicjatywę „Stymulator wspólnoty EIT – Zwiększanie skali przedsięwzięć nowego europejskiego Bauhausu”, aby wesprzeć nowy europejski Bauhaus. W ramach pierwszego zaproszenia do składania wniosków dwadzieścia innowacyjnych przedsiębiorstw otrzyma wsparcie, sięgające w indywidualnych przypadkach 50 tys. euro. Celem wsparcia będzie przyspieszenie procesu opracowywania rozwiązań łączących zrównoważoność (od celów klimatycznych, poprzez obieg zamknięty gospodarki, eliminację zanieczyszczeń i różnorodność biologiczną), estetykę (jakość doświadczenia i stylu, wykraczające poza funkcjonalność) oraz włączenie społeczne (w tym zasada pierwszeństwa różnorodności, zapewnienie dostępności i przystępności cenowej).

Zaproszenie do składania wniosków opublikowano w oparciu o budżet opiewający łącznie na 5 mln euro, który został przeznaczony przez nową wspólnotę EIT na działania nowego europejskiego Bauhausu w latach 2021–2022. Zaproszenie do składania wniosków w ramach stymulatora wspólnoty EIT jest aktualne do 17 grudnia 2021 r. Zachęcamy przedsiębiorstwa typu start-up i scale-up do zgłaszania się i do zwiększania skali swojego przedsięwzięcia. W ramach fazy pilotażowej stymulatora wspólnoty EIT, uruchomionej na początku 2021 r., udzielono wsparcia 13 przedsięwzięciom; jego łączna wartość wyniosła 650 tys. euro.

Europejska komisarz do spraw innowacji, badań naukowych, kultury, edukacji i młodzieży Marija Gabriel powiedziała przy tej okazji: - Nowy europejski Bauhaus przechodzi od etapu projektowania do etapu konkretnych wyników, a możliwe jest to dzięki bezpośredniemu wsparciu udzielanemu europejskim innowatorom przez nową wspólnotę Europejskiego Instytutu Innowacji i Technologii. Inicjatywa ta przyczynia się do realizacji Europejskiego Zielonego Ładu, ale także do realizacji przez UE nowych ambitnych misji w ramach programu „Horyzont Europa”. Z niecierpliwością oczekuję wszystkich innowacyjnych idei i produktów kreowanych przez utalentowanych europejskich przedsiębiorców i przeznaczonych dla naszej wspólnej przestrzeni publicznej oraz przyczyniających się do zrównoważonego wzrostu w Europie.

Komisarz ds. spójności i reform Elisa Ferreira stwierdziła: - Naszą siłą jest współpraca z udziałem przedsiębiorstw, wspólnot regionalnych i lokalnych oraz kreatywnych umysłów i wspólne zaangażowanie w prawdziwie partycypacyjne i interdyscyplinarne podejście. Innowacyjne przedsięwzięcia gospodarcze mogą być motorem wymiernych zmian, jakie pragniemy osiągnąć w naszym społeczeństwie. Z zadowoleniem przyjmuję do wiadomości, że EIT przyczynia się do realizowania takich zmian na rzecz zrównoważoności, estetyki i włączenia społecznego.

Inicjatywa wspólnoty EIT dotycząca nowego europejskiego Bauhausu dysponuje budżetem w wysokości 5 mln euro na lata 2021 i 2022. Założenia inicjatywy to:

  • zapewnić przedsiębiorcom i innowatorom oraz przedsięwzięciom związanym z nowym europejskim Bauhausem usługi przyspieszające oraz wsparcie;
  • uruchamiać i mobilizować inicjatywy obywatelskie;
  • oferować działania szkoleniowe w zakresie przedsiębiorczości oraz zasoby edukacyjne w zakresie podnoszenia umiejętności i uczenia się przez całe życie.

EIT przeznacza wsparcie dla nowego europejskiego Bauhausu

W ciągu całego roku wspólnota EIT intensywnie wspierała pierwszy etap realizacji nowego europejskiego Bauhausu. Inicjatywa wspólnoty EIT dotycząca nowego europejskiego Bauhausu została zapoczątkowana w celu zwiększenia zaangażowania obywateli i włączenia społeczności we wspólne projektowanie zrównoważonych przestrzeni publicznych, a tym samym w celu realizacji założeń Europejskiego Zielonego Ładu.

Skuteczne działania wspólnoty EIT na rzecz nowego europejskiego Bauhausu, które już są realizowane, obejmują:

  • udzielanie pomocy innowatorom i przedsiębiorcom z Europy Środkowej i Wschodniej w planowaniu i uruchamianiu działalności powiązanej z nowym europejskim Bauhausem; odbywa się to dzięki programowi EIT „Jumpstarter”;
  • przyznawanie dotacji na projekty kierowane przez obywateli, począwszy od przekształcania miejsc parkingowych w place zabaw i pracę z osobami starszymi po zapewnianie odporności obiektów światowego dziedzictwa na zmianę klimatu;
  • włączenie aspektów nowego europejskiego Bauhausu do inicjatywy Climathon 2021. W ramach tego wydarzenia gromadzą się różni uczestnicy ze 150 miast na całym świecie, aby zwiększyć świadomość na temat klimatu, przezwyciężyć status quo i na nowo przemyśleć miejsca, w których żyjemy, oraz przyszłość, jakiej sobie życzymy.

Kontekst

Europejski Instytut Innowacji i Technologii wzmacnia zdolność Europy do wprowadzania innowacji, umożliwiając realizację rozwiązań pilnych globalnych wyzwań oraz wspierając talenty w dziedzinie przedsiębiorczości, a tym samym przyczynia się do trwałego wzrostu gospodarczego i tworzenia miejsc pracy wymagających wysokich kwalifikacji w Europie. EIT to organ UE, integralna część programu ramowego w zakresie badań naukowych i innowacji „Horyzont Europa”. Instytut wspiera dynamiczne partnerstwa ogólnoeuropejskie, wspólnotę wiedzy i innowacji EIT, które tworzą wiodące przedsiębiorstwa, laboratoria badawcze i uniwersytety. Wraz ze swoimi wiodącymi partnerami wspólnota EIT oferuje szeroki zakres działań w zakresie innowacji i przedsiębiorczości w całej Europie: kursy kształcenia w zakresie przedsiębiorczości, usługi związane z tworzeniem przedsiębiorstw i przyspieszaniem ich rozwoju oraz projekty badawcze oparte na innowacjach.

EIT jest największym europejskim ekosystemem innowacji, który skupia blisko 3 tys. partnerów z czołowych przedsiębiorstw, organizacji badawczych i edukacyjnych w ponad 60 centrach innowacji w całej Europie. EIT udzielił wsparcia ponad 3 800 przedsiębiorstwom typu start-up i scale-up, co doprowadziło do powstania ponad 1 400 nowych produktów i usług, które wygenerowały ponad 3,9 mld EUR kapitału zewnętrznego. Ponad 3 800 studentów ukończyło studia magisterskie i doktoranckie pod egidą EIT, a ponad 100 tys. studentów wzięło udział w szkoleniach w zakresie przedsiębiorczości organizowanych przez wspólnotę EIT.

Więcej informacji

Informacje szczegółowe

Data publikacji
19 października 2021
Autor
Przedstawicielstwo w Polsce