Przejdź do treści głównej
Przedstawicielstwo w Polsce
Artykuł prasowy9 lutego 2022Przedstawicielstwo w PolsceCzas na przeczytanie: 6 min

Innowacyjne jednorożce i centaury

Europejska Rada ds. Innowacji otrzymała największe dotychczas możliwości finansowania rocznego.

Innowacyjne jednorożce i centaury

1,7 mld euro w 2022 r. trafi do przełomowych innowatorów w celu zwiększenia skali i tworzenia nowych rynków m.in. w dziedzinie obliczeń kwantowych, baterii nowej generacji i terapii genowej.

Komisja Europejska przyjęła program prac Europejskiej Rady ds. Innowacji na 2022 r. Otwiera on możliwości finansowania o wartości ponad 1,7 mld euro w 2022 r. dla przełomowych innowatorów w celu zwiększenia skali i tworzenia nowych rynków, na przykład w dziedzinie obliczeń kwantowych, baterii nowej generacji i terapii genowej. Europejska Rada ds. Innowacji, uruchomiona w marcu 2021 r. jako główna nowość programu „Horyzont Europa”, dysponuje łącznym budżetem w wysokości ponad 10 mld euro na lata 2021–2027.

Marija Gabriel, komisarz ds. innowacji, badań naukowych, kultury, edukacji i młodzieży, powiedziała: - Europejska Rada ds. Innowacji wsparła już 4 start-upy typu „jednorożec” i ponad 90 start-upów typu „centaur”. Za programem prac na ten rok stoją największe w historii roczne środki na rzecz wizjonerskich przedsiębiorców i naukowców, a także nowe rozwiązania mające na celu wspieranie kobiet wprowadzających innowacje i przedsiębiorstw typu scale-up. Europa wspiera innowacje i nowe technologie. Jesteśmy na dobrej drodze do realizacji naszego ambitnego celu, jakim jest przekształcenie Europejskiej Rady ds. Innowacji w miejsce tworzenia przedsiębiorstw typu „jednorożec”.

Co nowego w programie prac na 2022 r.?

Program prac Europejskiej Rady ds. Innowacji (EIC) na 2022 r. zawiera kilka nowych elementów upraszczających proces składania wniosków i przyczyniających się do realizacji polityki UE.

Nowości

 • Nowa inicjatywa EIC Scale-Up 100: Europejska Rada ds. Innowacji, która od 2018 r. wsparła już ponad 2600 małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) oraz przedsiębiorstw typu start-up, wprowadziła inicjatywę EIC Scale-up 100 mającą na celu zidentyfikowanie 100 obiecujących przedsiębiorstw z UE opartych na zaawansowanych technologiach, które mogą stać się „jednorożcami” (o wartości ponad 1 mld euro).
 • Inwestycje kapitałowe powyżej 15 mln euro: „Akcelerator” EIC umożliwi przedsiębiorstwom pracującym nad technologiami o strategicznym znaczeniu dla Europy ubieganie się o inwestycje EIC o wartości ponad 15 mln euro.
 • Większe wsparcie dla innowatorów:
  • Opracowanie indeksu innowacyjności pod kątem płci i różnorodności w celu określenia luk i zachęcania do różnorodności w przedsiębiorstwach. Zapewni to spójne informacje inwestorom, podmiotom finansującym, klientom i decydentom politycznym.
  • Edycja Europejskiej Nagrody dla Innowatorek w 2022 r. obejmie dwie dodatkowe nagrody dla innowatorek w wieku poniżej 35 lat, w związku z czym przyznane zostanie łącznie sześć nagród: trzy nagrody dla najbardziej inspirujących innowatorek w całej UE i państwach stowarzyszonych z programem „Horyzont Europa” oraz trzy nagrody dla najbardziej obiecujących innowatorek w wieku poniżej 35 lat.

Wkład w realizację priorytetów strategicznych

W programie prac na 2022 r. określono zaktualizowany zestaw „wyzwań EIC”. Wyzwania EIC zapewniają start-upom możliwości finansowania rozwoju technologii o wartości ponad 500 mln euro w różnych obszarach tematycznych, co przyczyni się do osiągnięcia celu UE, jakim jest ograniczenie emisji gazów cieplarnianych netto o co najmniej 55 proc. do 2030 r., a także do budowania strategicznej autonomii w zakresie technologii kwantowych, kosmicznych i nowych technologii medycznych.

Uproszczenie

EIC dąży do ciągłego doskonalenia swoich procesów z korzyścią dla wnioskodawców:

 • Wszystkie przedsiębiorstwa, które nie mogą uzyskać finansowania EIC ze względu na ograniczenia budżetowe, otrzymają automatycznie pieczęć doskonałości, co może im pomóc w uzyskaniu finansowania z innych unijnych narzędzi, takich jak fundusze strukturalne, Fundusz Odbudowy lub inne źródła.
 • W 2022 r. zostaną otwarte częstsze terminy składania wniosków dotyczących instrumentów „Transformacja” i „Akcelerator”, przy czym do celów „Transformacji” EIC wprowadzony zostanie ciągły proces składania wniosków. Ponadto wnioskodawcy ubiegający się o wsparcie ze strony „Akceleratora” EIC po raz drugi będą mogli opisać udoskonalenia wprowadzone do ich ponownego wniosku.

Finansowanie i wsparcie ze strony Europejskiej Rady ds. Innowacji w 2022 r.

 • „Pionier” EIC (350 mln euro) dla multidyscyplinarnych zespołów badawczych na wizjonerskie badania, które mogą prowadzić do przełomowych rozwiązań technologicznych.
 • „Transformacja” EIC (131 mln euro) na rzecz przekształcania wyników badań w możliwości innowacji, z naciskiem na rezultaty uzyskane w ramach projektów „Pionier” EIC i projektów Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych dotyczących weryfikacji poprawności projektu. Środki te mają być przeznaczone na dopracowanie technologii i stworzenie uzasadnienia biznesowego dla konkretnych zastosowań.
 • „Akcelerator” EIC (1,16 mld euro) dla przedsiębiorstw typu start-up i MŚP. Środki te mają być przeznaczone na rozwijanie i zwiększanie skali innowacji o dużym wpływie, które mają potencjał, by tworzyć nowe rynki lub zakłócać istniejące.

Wszystkie projekty Europejskiej Rady ds. Innowacji mają dostęp do usług z zakresu przyśpieszenia rozwoju przedsiębiorstw, które zapewniają trenerów, mentorów i wiedzę fachową, partnerstwo z przedsiębiorstwami, inwestorami i innymi podmiotami oraz szereg usług i wydarzeń.

Po opublikowaniu programu prac we wtorek 22 lutego odbędzie się wydarzenie w celu poinformowania o tym, jak działa Europejska Rada ds. Innowacji, jak ubiegać się o finansowanie, kto się kwalifikuje i jakie są tegoroczne nowości. Sesje będą obejmować informacje na temat możliwości finansowania zespołów badawczych, przedsiębiorstw typu start-up, MŚP oraz inwestorów.

Kontekst

Europejska Rada ds. Innowacji została uruchomiona w marcu 2021 r., po udanym etapie pilotażowym w latach 2018–2020, jako główna nowość programu „Horyzont Europa”. Budżet EIC na lata 2021–2027 wynosi ponad 10 mld euro. Strategią i wdrażaniem kieruje Rada EIC, w której skład wchodzą niezależni członkowie ze świata innowacji (przedsiębiorcy, naukowcy, inwestorzy, przedsiębiorstwa i inne podmioty z ekosystemu innowacji). Rada EIC zatwierdziła program prac na 2022 r.

EIC przyjmuje proaktywne podejście do zarządzania finansowaniem pod przewodnictwem kierowników programu EIC, którzy opracowują wizje przełomowych innowacji i technologii oraz kierują portfelami projektów, aby osiągnąć te cele.

EIC rozpoczęła wdrażanie przed większością innych części programu „Horyzont Europa” i wybrała już do finansowania 164 MŚP i przedsiębiorstw typu start-up, 56 nowatorskich projektów badawczych i 29 projektów mających na celu przygotowanie przełomowych technologii z laboratorium do zastosowania w rzeczywistym świecie.

W fazie pilotażowej w latach 2018–2020 i z uwzględnieniem poprzednich programów na rzecz MŚP oraz przyszłych i powstających technologii:

 • EIC udzieliła wsparcia ponad 5500 przedsiębiorstwom typu start-up i innowacyjnym MŚP z całej Europy, a także ponad 400 najnowocześniejszym projektom badawczym,
 • przedsiębiorstwa typu start-up wspierane przez EIC przyciągnęły inwestycje o wartości blisko 10 mld euro. Wiele z nich z powodzeniem rozwija się – obecnie istnieje ponad 90 przedsiębiorstw typu „centaur” i 4 „jednorożce”,
 • coraz większa liczba start-upów prowadzonych przez kobiety: spośród tych, które otrzymały finansowanie w drugiej połowie 2020 r., w 29 proc. kobieta zajmuje stanowisko dyrektorskie, w porównaniu z 8 proc. przedsiębiorstw finansowanych w pierwszej połowie 2020 r.,
 • ustanowiony w 2020 r. fundusz EIC rozpoczął pełną fazę operacyjną:
  • podjęto decyzje inwestycyjne o wartości ponad 630 mln euro w odniesieniu do 141 przedsiębiorstw,
  • pierwsze 24 bezpośrednie inwestycje kapitałowe w ramach funduszu EIC przyciągnęły współinwestycje ze strony funduszy venture capital i innych funduszy o wartości 395 mln euro (2,7 razy więcej niż inwestycja z funduszu EIC).

Dodatkowe informacje:

Zestawienia informacji dotyczące programu prac EIC:

Informacje szczegółowe

Data publikacji
9 lutego 2022
Autor
Przedstawicielstwo w Polsce