Przejdź do treści głównej
Przedstawicielstwo w Polsce
Artykuł prasowy21 kwietnia 2021Przedstawicielstwo w PolsceCzas na przeczytanie: 2 min

Inicjatywy od obywateli

Dwie kolejne inicjatywy obywatelskie zarejestrowała Komisja Europejska. „Zielone dachy” to wezwanie do ułatwień tworzenia zielonych ogrodów na dachach firm. Z kolei „Program wymiany urzędników służby cywilnej (CSEP)” proponują uruchomienie wymian i...

Inicjatywy od obywateli

Organizatorzy inicjatywy „Program wymiany urzędników służby cywilnej (CSEP)” wzywają Komisję do uruchomienia programu wymiany i szkoleń dla urzędników służby cywilnej państw członkowskich Unii Europejskiej. Celem programu byłoby umożliwienie urzędnikom zdobywania doświadczenia zawodowego w podobnej służbie w innym państwie członkowskim przez okres od 2 do 12 miesięcy.

Organizatorzy inicjatywy „Zielone dachy” wzywają Komisję do ułatwienia tworzenia zielonych ogrodów na dachach firm. Takie zagospodarowanie niewykorzystanych dachów mogłoby przyczyniać się do ochrony środowiska i pomagałoby w walce z kryzysem ekologicznym.

Komisja uważa, że obie inicjatywy są prawnie dopuszczalne, ponieważ spełniają niezbędne warunki, i w związku z tym zdecydowała się je zarejestrować. Na tym etapie Komisja nie analizowała jeszcze inicjatyw pod względem merytorycznym.

Dalsze działania

Po dzisiejszym zarejestrowaniu europejskich inicjatyw obywatelskich organizatorzy mogą rozpocząć zbieranie podpisów poparcia. Jeżeli w ciągu roku inicjatywę poprze milion osób z co najmniej siedmiu państw członkowskich, Komisja będzie musiała zareagować. Komisja może podjąć decyzję o przyjęciu wniosku bądź o jego odrzuceniu; w obu wypadkach będzie zobowiązana przedstawić uzasadnienie.

Kontekst

Europejska inicjatywa obywatelska wprowadzona została w Traktacie z Lizbony jako narzędzie w rękach obywateli do kształtowania polityki. Oficjalnie zainicjowano ją w kwietniu 2012 r.

Formalna rejestracja inicjatywy otwiera procedurę, w ramach której milion obywateli z przynajmniej jednej czwartej państw członkowskich może zwrócić się do Komisji Europejskiej o przedłożenie wniosków ustawodawczych w dziedzinach, w których posiada ona uprawnienia.

Warunki dopuszczalności są następujące: 1) proponowane działanie nie wykracza w sposób oczywisty poza kompetencje Komisji w zakresie przedkładania wniosku dotyczącego aktu prawnego, 2) nie jest ono oczywistym nadużyciem, nie jest w sposób oczywisty niepoważne, dokuczliwe ani 3) sprzeczne z wartościami Unii.

Od początku istnienia tego instrumentu Komisja zarejestrowała łącznie 78 inicjatyw obywatelskich, a 26 odrzuciła, gdyż nie spełniały warunków dopuszczalności.

Więcej informacji

Informacje szczegółowe

Data publikacji
21 kwietnia 2021
Autor
Przedstawicielstwo w Polsce