Przejdź do treści głównej
Przedstawicielstwo w Polsce
Artykuł prasowy14 listopada 2016Przedstawicielstwo w PolsceCzas na przeczytanie: 2 min

Granty ERC bez tajemnic

Granty Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych (European Research Council) należą do jednych z najbardziej prestiżowych dofinansowań dla naukowców. W tym roku tylko trzem Polakom udało się je zdobyć. O tym, jak się o nie skutecznie ubiegać i jak...

main.jpg

Na zaproszenie Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych, biura Academia Europaea Wrocław Knowledge Hub oraz Przedstawicielstwa Regionalnego Komisji Europejskiej, Wrocław odwiedzili znamienici goście: prof. Jerzy Duszyński (Prezes Polskiej Akademii Nauk), prof. Eva Kondorosi (Europejska Rada ds. Badań Naukowych), prof. Michał Karoński (Przewodniczacy Narodowego Centrum Nauki), prof. Jerzy Langer (Polska Akademia Nauk) oraz prof. Karol Życzkowski (Uniwersytet Jagielloński).Goście Domu Europy wspólnie zastanawiali się nad przyszłością polskiej nauki i jej udziale w programie Horyzont 2020. Program, którego celem jest promocja europejskiej nauki, badań i rozwoju, jest największym do tej pory programem grantowym, a jego budżet wynosi ok. 80 miliardów euro (przewidzianych w perspektywie finansowej 2014-2020). Niestety udział Polaków w nim jest niewielki. Dlaczego?

Prof. Tadeusz Luty upatruje źródło tego zjawiska w podejściu polskiej nauki i prawie akademickim, które stawia na ilość publikacji, a nie na ich jakość. Nauka i osiągnięcia naukowe stawiane są jako dodatek.

Musimy zwiększyć nacisk na to, żeby publikować niewielką liczbę prac, ale bardzo dobrych – dodał prof. Jerzy Duszyński, Prezes Polskiej Akademii Nauk. Źródło Eurofakty.

Publikacje naukowe o wysokim poziomie merytorycznym są głównym elementem składowym wniosku ERC. Oprócz tego, aby zdobyć prestiżowy grant naukowiec musi wykazać się udziałem w konferencjach, a sam proponowany projekt musi być bardzo wysokiej jakości. Finansowanych jest kilka rodzajów projektów, dla początkujących naukowców (2-7 lat po doktoracie, do 15, mld euro), dla naukowców u progu samodzielności badawczej (7-12 lat po doktoracie, do 2 mln euro) oraz dla doświadczonych naukowców o uznanym dorobku naukowym (do 2,5 mld euro). Dziedziny dofinansowania są bardzo różne, m.in.: biotechnologia, rolnictwo, transport czy też projekty społeczne. Lista dziedzin.Dzień Otwarty Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych w Domu Europy służył właśnie temu, żeby zachęcić młodych naukowców do starania się o dofinansowanie w ramach programu Horyzont 2020 – mówi dr Aleksandra Nowak z Academia Europaea. Do tej pory (stan z grudnia 2016) Komisja Europejska rozstrzygnęła 274 konkursy. Polska zajęła 15 miejsce wśród 28 państw Unii Europejskiej i pozyskała zaledwie 7% z wnioskowanej kwoty. Organizując dni otwarte ERC, chcemy to zmienić i pokazać naukowcom, jak skutecznie starać się o dofinasowanie.

Spotkanie w Domu Europy było także okazją do zapoznania się z bieżącymi oraz planowanymi konkursami w ramach programów Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych (ERC). Konkursy, ich zasady oraz procedury oceny wniosków przedstawiła Agnes Kulcsar, Koordynatorka Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych (ERC). O swoim doświadczeniu jako grantobiorcy ERC opowiedział natomiast dr Alban Kellerbauer z Uniwersytetu w Heidelbergu.

Granty Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych (European Research Council) należą do jednych z najbardziej prestiżowych programów dofinansowań. Przeznaczane są na badania pogłębiające wiedzę o świecie, a ich celem jest wspieranie nowatorskich projektów badawczych, które będą prowadzić do przełomowych odkryć i wniosków.

Strona internetowa Horyzont 2020
Informacje o Programie Horyzont 2020
Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE w Polsce
Portal uczestnika Programu Horyzont 2020

Informacje szczegółowe

Data publikacji
14 listopada 2016
Autor
Przedstawicielstwo w Polsce