Przejdź do treści głównej
Przedstawicielstwo w Polsce
Artykuł prasowy26 stycznia 2023Przedstawicielstwo w PolsceCzas na przeczytanie: 4 min

Google bez tajemnic

Ochrona konsumentów: Google zobowiązuje się do jaśniejszych i dokładniejszych informacji dla konsumentów, zgodnych z przepisami UE.

Google bez tajemnic

Wielu z nas nieraz zastanawiało się, czy kupuje coś bezpośrednio od Google czy od innej marki, albo nie mogło znaleźć informacji o łącznych kosztach. Google zobowiązał się do wprowadzenia zmian w szeregu swoich produktów i usług oraz dostosować swoje praktyki do obowiązującego w UE prawa, zwłaszcza pod kątem braku przejrzystości i jasnych informacji dla konsumentów. Dyskusja z siecią współpracy w zakresie ochrony konsumenta (CPC) rozpoczęła się w 2021 r. Koordynowała ją Komisja Europejska, a prowadziły ją holenderski Urząd ds. Konsumentów i Rynków oraz belgijska Dyrekcja Generalna ds. Kontroli Gospodarczej. Google zgodził się rozwiązać kwestie poruszone przez organy ochrony konsumentów i wprowadzić zmiany w Google Store, Google Play Store, Google Hotels i Google Flights, dostosowując je do unijnych przepisów konsumenckich.

Didier Reynders, komisarz ds. sprawiedliwości, powiedział: - Dzisiaj, prawie trzy lata po wybuchu pandemii COVID-19 i wprowadzonych w związku z nią obostrzeniach, nadal coraz więcej konsumentów korzysta z internetu, aby zarezerwować wakacje, zrobić zakupy lub przeczytać opinie innych użytkowników. Konsumenci w UE mają prawo do jasnych i pełnych informacji, aby mogli podejmować świadome decyzje. Zobowiązania podjęte przez Google są krokiem naprzód w tym kierunku. Zwróciliśmy się do Google o pełne przestrzeganie rozporządzenia w sprawie blokowania geograficznego, tak aby konsumenci mogli korzystać z tych samych praw i mieć dostęp do tych samych treści, niezależnie od tego, gdzie przebywają w UE w danym momencie.

Zobowiązania:

W wyniku dyskusji Google zobowiązał się do ograniczenia swoich uprawnień do wprowadzania jednostronnych zmian dotyczących zamówień, jeśli chodzi o cenę i anulowanie zamówienia, oraz założyć adres e-mail, z którego korzystać będą mogły organy ochrony konsumentów na potrzeby zgłaszania nielegalnych treści i domagania się ich szybkiego usunięcia.

Ponadto Google zgodził się wprowadzić szereg zmian w swoich praktykach, takich jak:

Google Flights i Google Hotels:

  • wyjaśnić konsumentom, czy zawierają umowę bezpośrednio z Google, czy też Google działa jedynie jako pośrednik,
  • wyjaśnić cenę stosowaną jako punkt odniesienia dla zniżek ogłaszanych na platformie, oraz fakt, że recenzje w Google Hotels nie są weryfikowane,
  •  zgodzić się na takie same zobowiązania w zakresie przejrzystości jak inne duże platformy oferujące zakwaterowanie, jeśli chodzi o prezentowanie konsumentom informacji, na przykład na temat cen lub dostępności.

Google Play Store i Google Store:

  • przedstawić jasne informacje przed zawarciem umowy na temat kosztów dostawy, prawa do odstąpienia od umowy oraz dostępności opcji naprawy lub wymiany. Ponadto Google poprawi również informacje o przedsiębiorstwie (np. nazwa i adres) oraz o bezpośrednich, działających punktach kontaktowych (np. możliwość kontaktu z pracownikiem przez telefon),
  • wyjaśnić, jak przeglądać różne krajowe wersje Google Play Store oraz poinformować autorów oprogramowania o ich obowiązkach wynikających z rozporządzenia w sprawie blokowania geograficznego, aby aplikacje były dostępne w całej UE, a także aby umożliwić konsumentom korzystanie z metod płatności z dowolnego kraju UE.

Co dalej?

Sieć współpracy w zakresie ochrony konsumentów będzie aktywnie monitorować realizację tych zobowiązań, a organy krajowe będą monitorować i egzekwować przestrzeganie zobowiązań w nadal wątpliwych sytuacjach. Chodzi zwłaszcza o jedną praktykę Google, która nadal nie jest w pełni zgodna z rozporządzeniem w sprawie blokowania geograficznego – firma stosuje ograniczenia techniczne w korzystaniu z aplikacji, które normalnie byłyby dostępne w kraju, w którym użytkownik czasowo się znajduje. Google uzasadnił, że użytkownicy mogą raz w roku zmienić kraj zamieszkania, aby mieć dostęp do lokalnych aplikacji i gier w innym państwie członkowskim. Zmiana ta może jednak pociągać za sobą utratę nabytych treści i nabytych praw, co uznawane jest za naruszenie rozporządzenia w sprawie blokowania geograficznego.

Kontekst

Współpraca w dziedzinie ochrony konsumentów (CPC) to sieć organów odpowiedzialnych za egzekwowanie unijnych przepisów dotyczących ochrony konsumentów. Działania urzędów koordynuje się na poziomie unijnym, aby rozwiązywać problemy o charakterze transgranicznym.

Organy krajowe odpowiadają za egzekwowanie unijnych przepisów dotyczących ochrony konsumentów. Dzięki nowelizacji rozporządzenia w sprawie współpracy w dziedzinie ochrony konsumentów mają one obecnie większe uprawnienia w wykrywaniu nieprawidłowości i podejmowaniu szybkich działań przeciwko nieuczciwym przedsiębiorcom.

Ponadto nowa dyrektywa w sprawie lepszego egzekwowania i unowocześnienia unijnych przepisów dotyczących ochrony konsumenta zmieniła unijne instrumenty prawa konsumenckiego, jeszcze bardziej poprawiając ich przejrzystość dla konsumentów dokonujących zakupów na internetowych platformach handlowych.

Współpraca obejmuje przepisy dotyczące konsumentów w różnych obszarach, takich jak nieuczciwe praktyki handlowe, handel elektroniczny, blokowanie geograficzne, wakacje zorganizowane, sprzedaż przez internet i prawa pasażerów.

Więcej informacji

Informacje szczegółowe

Data publikacji
26 stycznia 2023
Autor
Przedstawicielstwo w Polsce