Skip to main content
Symbol graficzny Komisji Europejskiej
Przedstawicielstwo w Polsce
Artykuł prasowy17 grudnia 2019Przedstawicielstwo w Polsce

Globalne wyzwania dla Europy

„Zagrożenia i wyzwania bezpieczeństwa współczesnego świata” – to temat III Międzynarodowej Konferencji Naukowej, która w dniach 25-26 listopada została zorganizowana przez Politechnikę Rzeszowską. Wydarzenie zostało objęte honorowym patronatem...

Globalne wyzwania dla Europy

W trakcie konferencji dyskutowano m.in. o bieżącej sytuacji geopolitycznej, zagrożeniach militarnych w Europie, aktualnej kondycji NATO, polityce bezpieczeństwa i doktrynach obronnych Stanów Zjednoczonych, Chin, Rosji, Polski i innych krajów europejskich. Rozmawiano również o zagrożenia i wyzwaniach dla ładu międzynarodowego, bezpieczeństwa i rozwoju państw, ochrony ludności i życia jednostki wynikających z dynamiki rozwoju technologiczno-cywilizacyjnego, nierówności w dostępie do surowców energetycznych, procesów demograficznych i migracyjnych, niewydolności dotychczasowych infrastruktur ochronnych oraz ich podatności na destabilizację i zniszczenie. Podczas dyskusji widać było istotne rozbieżności w percepcji i ocenie omawianych zjawisk z perspektywy poszczególnych krajów.Obradom towarzyszyły pokazy uzbrojenia i sprzętu oraz pokazy pirotechniczne przeprowadzone przez wojsko, Straż Graniczną, Służbę Celną oraz Straż Ochrony Lotniska działające w podrzeszowskim porcie lotniczym.

W konferencji, której pomysłodawczynią była dr hab. Izabeli Oleksiewicz (profesor i wykładowca Politechniki Rzeszowskiej) wzięło udział prawie 80 ekspertów wojskowych i cywilnych z siedmiu państw europejskich – ich wystąpienia i dyskusje były transmitowane na żywo w internecie. W tym roku po raz pierwszy konferencja obywała się w partnerstwie z uczelniami zagranicznymi oraz we współpracy z Centrum Doktryn i Szkolenia Sił Zbrojnych, w ramach kampanii NUP2X35.

Konferencja została zorganizowana również dzięki wsparciu Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej, Polskiej Grupy Zbrojeniowej, Huty Stalowa Wola, Zarządu Portu Lotniczego Rzeszów-Jasionka oraz służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i ochronę w podrzeszowskim Porcie Lotniczym.

Informacje szczegółowe

Data publikacji
17 grudnia 2019
Autor
Przedstawicielstwo w Polsce