Przejdź do treści głównej
Przedstawicielstwo w Polsce
Artykuł prasowy27 września 2022Przedstawicielstwo w PolsceCzas na przeczytanie: 3 min

Gazociąg Baltic Pipe otwarty

Baltic Pipe to kluczowy projekt dla bezpieczeństwa dostaw w regionie i efekt polityki UE zmierzającej do dywersyfikacji źródeł gazu, dofinansowany ze środków UE w kwocie niemal 267 mln euro.

Gazociąg Baltic Pipe owarty

Gazociąg Baltic Pipe został dzisiaj zainaugurowany podczas ceremonii otwarcia w Goleniowie z udziałem przedstawicieli władz Polski, Danii i Norwegii oraz Komisji Europejskiej. Wydarzenie oznacza zakończenie procesu budowy kluczowego szlaku przesyłu gazu z Norwegii przez Danię do Polski i krajów sąsiednich. Baltic Pipe umożliwi import do 10 mld m3 gazu rocznie z Norwegii do Polski oraz transport 3 mld m3 gazu z Polski do Danii.

Projekt Baltic Pipe, wspierany przez Transeuropejskie Sieci Energetyczne, zwiększa dywersyfikację dostaw gazu w Europie Środkowo-Wschodniej i krajach bałtyckich poprzez otwarcie nowego szlaku importowego z Morza Północnego do Unii Europejskiej. Baltic Pipe jest projektem będącym przedmiotem wspólnego zainteresowania od 2013 r. i otrzymał niemal 267 mln euro dofinansowania ze środków UE za pośrednictwem instrumentu „Łącząc Europę” (CEF), pomagając w ukończeniu badań przygotowawczych i prac budowlanych niezbędnych do realizacji tego projektu.

Unijna komisarz ds. energii Kadri Simson powiedziała: „Baltic Pipe to kluczowy projekt dla bezpieczeństwa dostaw w regionie i efekt polityki UE zmierzającej do dywersyfikacji źródeł gazu. Rurociąg odegra istotną rolę w łagodzeniu obecnego kryzysu energetycznego. Chciałbym pogratulować rządom Polski i Danii oraz operatorom systemów przesyłowych urzeczywistnienia tego projektu i osiągnięcia ważnego kamienia milowego dla unijnej polityki infrastrukturalnej”.

Więcej informacji o projekcie Baltic Pipe

Baltic Pipe to interkonektor gazowy przez Morze Bałtyckie, który łączy duński i polski system przesyłowy gazu i umożliwia import gazu z Norwegii do Polski. Projekt powstał we współpracy duńskiego operatora systemu przesyłowego gazu i energii Energinet oraz polskiego operatora gazowego systemu przesyłowego GAZ-SYSTEM. W 2013 roku Komisja Europejska przyznała projektowi status projektu wspólnego zainteresowania (PCI) i uznała go za projekt priorytetowy.

Instrument CEF Energy wspierał projekt od jego fazy koncepcyjnej poprzez kilka działań, które współfinansowały studium wykonalności, prace przygotowawcze i studium inżynierskie, a także prace budowlane, umożliwiając terminowe zakończenie tego kluczowego projektu transgranicznego. Wybudowana infrastruktura obejmuje dwukierunkowy gazociąg podmorski łączący Polskę i Danię przez Morze Bałtyckie (szacowana długość ok. 275 km); dwa odcinki rurociągów lądowych w Polsce, łączące gazociąg podmorski z polskim systemem przesyłowym (łączna szacunkowa długość ok. 90 km); terminal odbiorczy; rurociąg lądowy z Goleniowa do Lwówka (szacunkowa długość ok. 192 km); a także rozbudowę tłoczni zlokalizowanych w Goleniowie i Odolanowie.

Zakończenie tego projektu stanowi kolejny kluczowy krok w zmniejszaniu zależności europejskiego importu gazu od jednego dostawcy (Rosja), wzmacnianiu wewnętrznych sieci gazowych oraz zwiększaniu dywersyfikacji i bezpieczeństwa dostaw gazu w regionie Morza Bałtyckiego.

Baltic Pipe to trzeci kluczowy projekt infrastrukturalny, wspierany przez CEF Energy, oddany do użytku w tym roku w Polsce; wcześniejsze to połączenie międzysystemowe Polska-Litwa (GIPL) otwarte w maju i połączenie międzysystemowe Polska-Słowacja w sierpniu. W tym kontekście projekty finansowane przez UE są niezwykle ważne dla zapewnienia bezpieczeństwa dostaw gazu i możliwości poradzenia sobie z przerwami w imporcie rosyjskiego gazu w Polsce i regionie bałtyckim.

Gazociąg Baltic Pipe owarty

 

https://ec.europa.eu/info/news/launch-baltic-pipe-2022-sep-27_pl

https://cinea.ec.europa.eu/news-events/news/cef-energy-baltic-pipe-celebrates-its-commissioning-poland-2022-09-27_pl

Trans-European Networks for Energy (europa.eu)

Connecting Europe Facility | Innovation and Networks Executive Agency (europa.eu)

https://www.baltic-pipe.eu/

https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-energy/8.3-0019-dkpl-s-m-15

https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-energy/8.3-0025-pldk-s-m-17

https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-energy/8.3.1-0009-pldk-s-m-18

https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-energy/8.3.1-0035-pldk-w-m-18

 

Dodatkowe informacje:

Projects of Common Interest

Funding PCIs

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_22_3131

Energy security

Informacje szczegółowe

Data publikacji
27 września 2022
Autor
Przedstawicielstwo w Polsce