Przejdź do treści głównej
Przedstawicielstwo w Polsce
Artykuł prasowy13 lipca 2023Przedstawicielstwo w PolsceCzas na przeczytanie: 2 min

Fukushima otwarta na UE

Na szczycie UE-Japonia przewodnicząca Ursula von der Leyen ogłosiła, że Komisja Europejska znosi ograniczenia importu żywności po awarii jądrowej w Fukushimie.

Fukushima otwarta na UE

Zniesienie środków wynika z pozytywnych wyników kontroli produktów przeprowadzonych przez władze Japonii i państwa członkowskie.

Wkrótce po awarii UE podjęła niezbędne środki w celu ochrony zdrowia ludzkiego przed możliwym skażeniem promieniotwórczym żywności i pasz przywożonych z Japonii i nałożyła obowiązek przeprowadzenia szczegółowych badań przed wywozem produktów spożywczych pod kątem promieniotwórczości.

Od czasu przyjęcia tych ograniczeń w 2011 r. środki te były poddawane przeglądowi przez Komisję co dwa lata i stopniowo łagodzone w miarę zmniejszania się ryzyka. Ostatni przegląd miał miejsce we wrześniu 2021 r. i zmniejszył wymogi dotyczące badań przed wywozem do grzybów dziko rosnących, niektórych gatunków ryb i dzikich roślin jadalnych.

Od czerwca 2011 r. w UE obowiązuje ścisły maksymalny poziom wynoszący 100 Bq/kg w odniesieniu do żywności z Japonii. Ta maksymalna wartość zawsze była w pełni przestrzegana, co świadczy o skuteczności japońskich systemów kontroli i monitorowania.

Obecnie, gdy ograniczenia zostały w pełni zniesione, ważne jest jednak, aby rząd Japonii nadal monitorował produkcję krajową pod kątem promieniotwórczości. Dotyczy to w szczególności ryb, produktów rybołówstwa i wodorostów w pobliżu miejsca uwolnienia zanieczyszczonej wody chłodzącej. Należy je monitorować pod kątem obecności radionuklidów, w tym trytu. Ważne jest również, aby rząd Japonii podawał wszystkie wyniki do wiadomości publicznej.

Kontekst

Państwa członkowskie zatwierdziły rozporządzenie znoszące ograniczenia, które zostało dziś przyjęte przez Komisję.

Mamy w UE jedne z najwyższych na świecie normy bezpieczeństwa żywności na świecie, a ich utrzymanie jest kluczowym priorytetem naszej pracy. Dlatego też, w wyniku starannej pracy władz japońskich i ścisłej współpracy z naszymi ekspertami w ostatnich latach, jesteśmy obecnie w stanie znieść ograniczenia w przywozie żywności z Fukushimy. Pozytywne wyniki kontroli z ostatnich lat pokazują silne zaangażowanie i współpracę naszych japońskich partnerów i jestem bardzo wdzięczny wszystkim, którzy to umożliwili.

Stella Kyriakides, komisarz do spraw zdrowia i bezpieczeństwa żywności - 13/07/2023

Informacje szczegółowe

Data publikacji
13 lipca 2023
Autor
Przedstawicielstwo w Polsce