Przejdź do treści głównej
Przedstawicielstwo w Polsce
Artykuł prasowy20 marca 2019Przedstawicielstwo w PolsceCzas na przeczytanie: 5 min

Finasowanie dla innowatorów

Ponad 250 mln złotych w ramach Planu Inwestycyjnego dla Europy trafi do innowacyjnych przedsiębiorców w Polsce za pośrednictwem leasingu i pożyczek. Polskim partnerem umowy jest PKO Leasing. Z finansowania mogą skorzystać przedsiębiorcy zatrudniający...

Finasowanie dla innowatorów

Europejski Fundusz Inwestycyjny i PKO Leasing S.A. ogłaszają nową umowę gwarancji InnovFin w ramach programu Horyzont 2020 oraz Planu Inwestycyjnego dla Europy. W ramach umowy, PKO Leasing udostępni polskim innowacyjnym przedsiębiorcom blisko 257 mln zł (60 mln EUR) preferencyjnego finansowania w formie leasingu i pożyczek. Preferencyjne finansowanie dostępne jest od marca i będzie dostępna przez 2 lata.

Europejski Fundusz Inwestycyjny i PKO Leasing S.A. zawarły umowę gwarancji InnovFin w ramach Horyzont 2020, programu Unii Europejskiej na rzecz badań i innowacji na lata 2014-2020. Dzięki gwarancji portfelowej przyznanej przez EFI, PKO Leasing będzie udzielać leasingu i pożyczek na preferencyjnych warunkach. Umowa, realizowana w ramach Planu Inwestycyjnego dla Europy (tzw. Planu Junckera), w ciągu dwóch lat pozwoli wygenerować 256,8 mln zł (60 mln EUR) nowych środków dla polskich innowatorów.

- Nowa umowa InnovFin zapewni polskim przedsiębiorcom dodatkowy impuls finansowy, wspierając ich wysiłki w obszarze badań i innowacji. Plan Inwestycyjny dla Europy zapewnia tysiącom polskim firm lepszy dostęp do europejskich instrumentów finansowych. Bardzo cieszy mnie, że dzięki gwarancji EFI, PKO Leasing rozszerza swoją ofertę produktów o finansowanie dla innowacyjnych przedsiębiorstw - powiedział Carlos Moedas, Komisarz ds. Badań, Nauki i Innowacji.

Dyrektor generalny Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego, Pier Luigi Gilibert, powiedział: Umowy zawierane przez EFI z instytucjami finansowymi w Polsce mają na celu udostępnienie polskim przedsiębiorcom szerokiego zakresu instrumentów finansowych w ramach Planu Inwestycyjnego dla Europy. Z przyjemnością ogłaszam nową umowę z PKO Leasing, która umożliwi spółce finansowanie inwestycji klientów innowacyjnych, o bardzo szczególnych potrzebach finansowych.

- Polskie instytucje finansowe odniosły szereg sukcesów we wdrażaniu unijnych instrumentów finansowych. Przykładem może być umowa PKO Leasing z 2018 r., dotycząca programu COSME, stanowiąca największą transakcję gwarancji zawartą przez Europejski Fundusz Inwestycyjny w Polsce. Nowa umowa PKO Leasing dotycząca gwarancji InnovFin, realizowana w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych, ma szczególne znaczenie. Zwiększa potencjał innowacyjny polskiej gospodarki i jest odpowiedzią na jedno z najważniejszych wyzwań wzrostu gospodarczego, wpisując się w rządową Strategię Odpowiedzialnego Rozwoju - skomentował wicepremier Jarosław Gowin, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Wartość leasingu lub pożyczek oferowanych przez PKO Leasing w ramach umowy InnovFin wynosi od 107 tys. do 13 milionów złotych (25 tys. - 3 mln EUR). Z finansowania mogą skorzystać przedsiębiorcy zatrudniający poniżej 500 pracowników, spełniający przynajmniej jedno z tzw. „kryteriów innowacyjności”.

- To już kolejna umowa podpisana przez PKO Leasing z EFI, której celem jest ułatwienie naszym klientom dostępu do finansowania. Dzięki niej będziemy w stanie wspierać szczególny rodzaj przedsiębiorstw: inwestujących w działalność badawczą, bądź stawiających na innowacyjne rozwiązania. Jesteśmy dumni, że możemy wykorzystać potencjał programów unijnych, przekuwając go na indywidualne sukcesy naszych klientów - podkreśla Paweł Pach, Prezes Zarządu PKO Leasing S.A.

- Według naszych analiz, PKO Leasing plasuje się w ścisłej europejskiej czołówce firm leasingowych, zaangażowanych w system wdrażania unijnych instrumentów finansowych. Jesteśmy dumni, że mogliśmy wspierać PKO Leasing w staraniach o gwarancję InnovFin. Będziemy promować preferencyjną ofertę wśród polskich innowacyjnych przedsiębiorców, stanowiących rzeczywistych beneficjentów tej gwarancji - powiedział Arkadiusz Lewicki, dyrektor Krajowego Punktu Kontaktowego ds. Instrumentów Finansowych Programów UE.

Finansowanie udzielane na podstawie niniejszej Umowy jest zabezpieczone gwarancją w ramach programu „InnovFin SME Guarantee Facility”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach inicjatywy „Horizon 2020 Financial Instruments” oraz Europejskiego Funduszu Inwestycji Strategicznych („EFSI”) ustanowionego na mocy Planu Inwestycyjnego dla Europy. Celem EFSI jest wsparcie finansowania i realizacji inwestycji produkcyjnych w Unii Europejskiej oraz zapewnienie zwiększonego dostępu do finansowania.

PKO Leasing S.A., należący do Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego, jest liderem w świadczeniu usług leasingowych w Polsce. Od powstania w 1999 r. nieprzerwanie wspiera przedsiębiorców, niezależnie od wielkości, branży i rodzaju prowadzonej działalności. Różnorodna oferta zawiera produkty dla każdego sektora biznesowego, od mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, do korporacji i klientów strategicznych. PKO Leasing finansuje pojazdy, maszyny i urządzenia, sprzęt medyczny, projekty inwestycyjne (np. linie technologiczne), jak i nieruchomości, sprzęt IT i oprogramowanie, samoloty, łodzie czy rowery. Poza standardowymi produktami leasingu i pożyczek, firma ma w swojej ofercie usługę wynajmu floty samochodowej, ubezpieczeń, oraz faktoringu dla przedsiębiorców i rolników. Oferta PKO Leasing jest dostępna w oddziałach własnych oraz placówkach PKO Banku Polskiego.

www.pkoleasing.pl

Europejski Fundusz Inwestycyjny (EFI) jest częścią Grupy Europejskiego Banku Inwestycyjnego. Jego misją jest poprawa dostępu do finansowania dla europejskich małych i średnich przedsiębiorstw. We współpracy z Komisją Europejską, EFI opracowuje i wdraża instrumenty kapitałowe i gwarancyjne przeznaczone dla małych i średnich firm w UE. Realizuje w ten sposób cele Unii dotyczące wsparcia badań i innowacji, przedsiębiorczości, wzrostu gospodarczego i zatrudnienia.

www.eif.org

InnovFin SMEG (InnovFin Small & Medium Enterprises Guarantee) to instrument finansowy programu Horyzont 2020. Jego celem jest zapewnienie innowacyjnym przedsiębiorstwom z sektora MSP i tzw. „małym mid-cap” dostępu do finansowania zwrotnego na preferencyjnych warunkach. InnovFin SMEG jest zarządzany przez Europejski Fundusz Inwestycyjny na zlecenie Komisji Europejskiej i wdrażany za pośrednictwem instytucji finansowych oferujących finansowanie zwrotne dla przedsiębiorstw (np. kredyty, pożyczki, leasing), w państwach członkowskich UE. EIF udziela gwarancji portfelowych na część ewentualnych strat pośrednika.

http://instrumentyfinansoweue.gov.pl/oferta-dla-instytucji-finansowych

Plan Inwestycyjny dla Europy, tzw. Plan Junckera, to priorytetowe przedsięwzięcie Komisji Europejskiej, mające na celu zwiększenie poziomu inwestycji, wsparcie wzrostu gospodarczego oraz tworzenie nowych miejsc pracy. Ułatwia przełamywanie barier w dostępie do kapitału dla europejskich przedsiębiorstw, oferując wsparcie przy wykorzystaniu instrumentów finansowych i usług doradczych. Głównym filarem Planu Junckera jest Europejski Fundusz na Rzecz Inwestycji Strategicznych, który dzięki wykorzystaniu instrumentów podziału ryzyka umożliwia instytucjom z Grupy Europejskiego Banku Inwestycyjnego oraz Narodowym Pośrednikom Finansowym finansowanie nowych, także bardziej ryzykownych projektów.

http://instrumentyfinansoweue.gov.pl/program-plan-junckera

Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych Programów UE ułatwia przedsiębiorcom dostęp do preferencyjnego finansowania, oferowanemu dzięki wsparciu Unii Europejskiej. Wspiera także instytucje finansowe, zainteresowane udziałem w systemie wdrażania unijnych instrumentów finansowych. KPK prowadzi działalność informacyjną, promocyjną oraz doradczą. Obsługuje wszystkie programy UE, w których uwzględnione zostały instrumenty finansowe dla przedsiębiorców. KPK jest również częścią polskiego systemu wdrażania Planu Inwestycyjnego dla Europy.

www.InstrumentyFinansoweUE.gov.pl

Informacje szczegółowe

Data publikacji
20 marca 2019
Autor
Przedstawicielstwo w Polsce