Przejdź do treści głównej
Przedstawicielstwo w Polsce
Artykuł prasowy9 grudnia 2020Przedstawicielstwo w PolsceCzas na przeczytanie: 4 min

Europejski Pakt na rzecz Klimatu

Inicjatywa zapewni ludziom ze wszystkich środowisk przestrzeń do nawiązywania kontaktów oraz wspólnego opracowywania i wdrażania rozwiązań klimatycznych, zarówno tych zakrojonych na szeroką skalę, jak i tych mniejszych. W początkowej fazie...

Europejski Pakt na rzecz Klimatu

Komisja Europejska zainicjowała Europejski Pakt na rzecz Klimatu – ogólnounijną inicjatywę zachęcającą obywateli, społeczności i organizacje do udziału w działaniach na rzecz klimatu i budowania bardziej ekologicznej Europy. Pakt na rzecz klimatu – stanowiący element Europejskiego Zielonego Ładu – stwarza przestrzeń, w której wszyscy zainteresowani mogą wymieniać się informacjami, prowadzić debaty oraz podejmować działania związane z kryzysem klimatycznym. Stanowi on także sposobność do zaangażowania się w coraz liczniejszy europejski ruch na rzecz klimatu.

Wiceprzewodniczący wykonawczy Komisji Europejskiej do spraw Europejskiego Zielonego Ładu Frans Timmermans powiedział: - Europejski Pakt na rzecz Klimatu zgromadzi wszystkich, którzy chcą podjąć działania na rzecz naszej planety. W ramach tego paktu chce pomóc wszystkim w Europie w podejmowaniu działań w ich codziennym życiu oraz pragniemy dać wszystkim możliwość zaangażowania się w transformację ekologiczną i inspirowania się nawzajem. Jeśli chodzi o przeciwdziałanie zmianie klimatu, każdy może działać i każdy może wnieść swój wkład.

Komisja wprowadziła w życie Europejski Zielony Ład rok temu jako plan mający na celu przekształcenie UE w sprawiedliwe, zdrowe, zrównoważone i dobrze prosperujące społeczeństwo. Ma on także pomóc naprawić to, w jaki sposób traktujemy przyrodę. Komisja wprowadza politykę i przepisy niezbędne do urzeczywistnienia zmian systemowych. Rozwiązania przedstawione w Zielonym Ładzie mogą jednak odnieść sukces tylko wówczas, gdy wszyscy aktywnie się zaangażują i wniosą wymierny wkład.

Podnoszenie świadomości i działania wspierające

Europejski Pakt na rzecz Klimatu zapewnia ludziom ze wszystkich środowisk przestrzeń do nawiązywania kontaktów oraz wspólnego opracowywania i wdrażania rozwiązań klimatycznych, zarówno tych zakrojonych na szeroką skalę, jak i tych mniejszych. Dzieląc się pomysłami i inspirując się nawzajem, możemy zwielokrotnić nasze wspólne oddziaływanie. Wspomniany pakt jest otwartą, inkluzywną i ewoluującą inicjatywą na rzecz działań w dziedzinie klimatu. Stanowi on dla regionów, społeczności lokalnych, przemysłu, szkół i społeczeństwa obywatelskiego zachętę do wymiany informacji na temat zmiany klimatu i degradacji środowiska oraz sposobów radzenia sobie z tymi zagrożeniami egzystencjalnymi. Dzięki platformie internetowej oraz poprzez dialog obywatelski i kontakty między obywatelami pakt ten będzie wspierać powiązanie między transformacją cyfrową a transformacją ekologiczną.

Komisja kieruje dziś do obywateli i organizacji otwarte zaproszenie do objęcia funkcji ambasadorów paktu na rzecz klimatu. Ambasadorzy paktu na rzecz klimatu będą dawać przykład i angażować swoje społeczności w działania w dziedzinie klimatu.

Celem paktu na rzecz klimatu jest pomoc w rozpowszechnianiu rzetelnych naukowo informacji na temat działań w dziedzinie klimatu oraz zapewnienie praktycznych porad na temat wyborów dokonywanych w życiu codziennym. Będzie on wspierać lokalne inicjatywy i zachęcać do podejmowania indywidualnych lub zbiorowych zobowiązań w dziedzinie klimatu, pomagając w mobilizowaniu wsparcia i zwiększaniu zaangażowania.

W początkowej fazie w ramach paktu priorytetowo traktowane będą działania skoncentrowane na czterech obszarach, które przynoszą natychmiastowe korzyści z punktu widzenia nie tylko klimatu i środowiska, ale także zdrowia i dobrostanu obywateli: tereny zielone, zielona mobilność, energooszczędne budynki i umiejętności ekologiczne. Pakt ma otwarty zakres, który będzie ewoluował w oparciu o pomysły i wkład osób i organizacji, które staną się jego częścią. Doroczne wydarzenie w ramach paktu na rzecz klimatu zgromadzi uczestników, którzy podzielą się swoimi doświadczeniami i wiedzą.

Inauguracja

Internetowa inauguracja Europejskiego Paktu na rzecz Klimatu z udziałem wiceprzewodniczącego wykonawczego Fransa Timmermansa odbędzie się 16 grudnia w godz. 9.00–11.00 czasu środkowoeuropejskiego. Podczas tego wydarzenia przewidziano prezentację pierwszych ambasadorów Europejskiego Paktu na rzecz Klimatu, dyskusję na temat przyszłych zobowiązań podejmowanych w ramach tego paktu, a także wystąpienia gości specjalnych na temat działań, jakie wszyscy możemy podjąć, aby przeciwdziałać zmianie klimatu.

Uwzględniając bogactwo i różnorodność działań w dziedzinie klimatu w Europie, Komisja zaprasza osoby fizyczne, przedsiębiorstwa lub organizacje społeczeństwa obywatelskiego do organizowania wydarzeń towarzyszących w ramach paktu na rzecz klimatu. Wydarzenia te będą stanowić okazję do dyskusji prowadzonych w różnych językach i pozwolą dotrzeć do społeczności lokalnych, skupić się na konkretnych zagadnieniach lub podkreślić rolę poszczególnych grup lub sektorów w pakcie na rzecz klimatu.

Kontekst

Komisja Europejska po raz pierwszy zapowiedziała Europejski Pakt na rzecz Klimatu w wytycznych politycznych przewodniczącej Ursuli von der Leyen opublikowanych w lipcu 2019 r. W grudniu 2019 r. w komunikacie w sprawie Europejskiego Zielonego Ładu doprecyzowano cele paktu na rzecz klimatu. Wyniki otwartych konsultacji publicznych, który przeprowadzono w okresie od marca do czerwca 2020 r., przyczyniły się do opracowania opublikowanego dzisiaj komunikatu.

Dodatkowe informacje

Komunikat w sprawie Europejskiego Paktu na rzecz Klimatu

Strona internetowa poświęcona Europejskiemu Paktowi na rzecz Klimatu

Inauguracja Europejskiego Paktu na rzecz Klimatu

Europejski Zielony Ład

Informacje szczegółowe

Data publikacji
9 grudnia 2020
Autor
Przedstawicielstwo w Polsce