Przejdź do treści głównej
Przedstawicielstwo w Polsce
Artykuł prasowy23 stycznia 2013Przedstawicielstwo w PolsceCzas na przeczytanie: 1 min

Europejska Nagroda Obywatelska wręczona

Skromność, zaangażowanie i działalność wypływająca prosto z serca została doceniona przez Parlament Europejski, mówił wiceprzewodniczący Parlamentu Europejskiego Jacek Protasiewicz podczas uroczystości wręczenia Europejskiej Nagrody Obywatelskiej...

main.jpg

Europejską Nagrodę Obywatelską w poniedziałek 22 października 2012 r. w Domu Europy wręczył pani prezes Stowarzyszenia, Krystynie Kobel-Buys, wiceprzewodniczący Parlamentu Europejskiego Jacek Protasiewicz, w obecności kwestor prezydium Parlamentu Europejskiego Lidii Geringer de Oedenberg, która mianowała Stowarzyszenie do nagrody

Stowarzyszenie Świętego Celestyna zostało w ten szczególny sposób docenione za ponad dwie dekady ciężkiej pracy na rzecz osób niepełnosprawnych. Trzy kobiety: Anna Kobel, Krystyna Kobel-Buys oraz Małgorzata de Haan, stworzyły specjalistyczny ośrodek, oferujący usługi nie tylko psychologiczno- medyczne, ale również duchowe, które pomogły już wielu potrzebującym, zaznaczyła Lidia Geringer de Oedenberg, przedstawiając laureata nagrody.

Pani prezes Krystyna Kobel-Buys, w ramach cyklu spotkań „Z Widokiem na Europę”, zaprezentowała działalność Stowarzyszenia Świętego Celestyna. Przedstawiła wyjątkowy model celestynowski, będący podstawą funkcjonowania organizacji. Oparty jest na zintegrowaniu różnych form fizjoterapii, specjalizacji medycznych, pedagogiki specjalnej, rewalidacji, aktywizacji społecznej i zawodowej oraz nowoczesnych form leczenia farmakologicznego, uwzględniający czynniki wpływające na rozwój dziecka niepełnosprawnego.

Podsumowując otrzymanie nagrody, pani prezes zwróciła uwagę na fakt, iż model celestynowski to nie tylko leczenie i rehabilitacja, ale przede wszystkim proces uczenia się przez cały czas.

Parlament Europejski utworzył "Europejską Nagrodę Obywatelską" w 2008 roku, aby uhonorować Europejczyków szczególnie zasłużonych w promowaniu lepszego zrozumienia i ściślejszej integracji obywateli i państw członkowskich, ułatwianiu ponadnarodowej współpracy w ramach Unii Europejskiej i aktywności dającej konkretny wyraz wartościom wynikającym z Karty Praw Podstawowych UE.

Informacje szczegółowe

Data publikacji
23 stycznia 2013
Autor
Przedstawicielstwo w Polsce