Przejdź do treści głównej
Przedstawicielstwo w Polsce
Artykuł prasowy14 grudnia 2023Przedstawicielstwo w PolsceCzas na przeczytanie: 2 min

Europejczycy nadal zdecydowanie popierają Ukrainę

Poparcie dla działań podjętych w odpowiedzi na inwazję Rosji na Ukrainę jest nadal bardzo wysokie – wynika z najnowszego badania Eurobarometru.

Europejczycy nadal zdecydowanie popierają Ukrainę

Prawie dziewięć na dziesięć osób (89 proc.) popiera udzielanie pomocy humanitarnej osobom dotkniętym wojną, a ponad osiem na dziesięć osób (84 proc.) zgadza się na przyjęcie do UE osób uciekających przed wojną. 72 proc. akceptuje udzielanie wsparcia finansowego Ukrainie. Ten sam odsetek respondentów (72 proc.) popiera sankcje gospodarcze wobec rządu rosyjskiego oraz przedsiębiorstw i osób fizycznych z Rosji. Około sześć na dziesięć osób aprobuje przyznanie Ukrainie przez UE statusu kraju kandydującego (61 proc.) oraz finansowanie przez UE zakupu i dostaw sprzętu wojskowego dla Ukrainy (60 proc.).

Większość respondentów jest zadowolona z reakcji UE na rosyjską inwazję na Ukrainę (57 proc.). 54 proc. Europejczyków wyraża taką samą opinię, jeśli chodzi o reakcję ich rządu krajowego.

Silniejsza i bardziej niezależna UE

W obliczu rosyjskiej wojny napastniczej przeciwko Ukrainie ponad ośmiu na dziesięciu respondentów zgadza się, że UE powinna dokonać znacznych inwestycji w energię odnawialną (83 proc.) i jak najszybciej zmniejszyć uzależnienie od rosyjskich źródeł energii (81 proc.).

Ponad dwie trzecie obywateli UE (69 proc.) opowiada się za wspólną polityką zagraniczną państw członkowskich i zgadza się, że UE ma wystarczającą siłę i narzędzia, aby bronić interesów gospodarczych Europy w gospodarce światowej.

Ponad trzy czwarte Europejczyków (77 proc.) popiera wspólną politykę obrony i bezpieczeństwa państw członkowskich UE. Opinię tę podziela ponad sześciu na dziesięciu respondentów w każdym państwie członkowskim.

Prawie siedmiu na dziesięciu respondentów (69 proc.) jest za wspólną europejską polityką migracyjną, a 68 proc. popiera wspólny europejski system azylowy. Jednocześnie trzy czwarte respondentów (75 proc.) opowiada się za wzmocnieniem granic zewnętrznych UE poprzez zwiększenie liczby funkcjonariuszy europejskiej straży granicznej i straży przybrzeżnej.

Wojna w Ukrainie i imigracja jako główne obawy w UE

28 proc. Europejczyków uważa, że wśród najważniejszych problemów, przed którymi stoi UE, dwie kwestie wybijają się na czoło: z jednej strony imigracja, a z drugiej – wojna w Ukrainie. Następnie pojawia się sytuacja międzynarodowa (24 proc.), a po niej „rosnące ceny/inflacja/koszty życia” (20 proc. – czwarte miejsce, podczas gdy wiosną był to pierwszy problem).

Europejczycy postrzegają UE jako stabilne miejsce na tle niespokojnego świata

Pozytywne postrzeganie UE

Opublikowane dziś 100. standardowe badanie Eurobarometr pokazuje, że siedmiu na dziesięciu (70 proc.) obywateli UE uważa, iż Unia Europejska jest stabilnym miejscem na tle niespokojnego świata. Taką opinię wyraża większość respondentów we wszystkich państwach członkowskich. Co więcej, ponad sześciu na dziesięciu obywateli (61 proc.) z optymizmem patrzy na przyszłość UE.

Kontekst

Wydanie 100. standardowego badania Eurobarometru

Badanie Eurobarometr, pomyślane jako narzędzie, dzięki któremu Europejczycy mogą nawzajem poznawać swoje opinie, ma kluczowe znaczenie dla lepszego zrozumienia ewolucji opinii publicznej w Europie. Standardowe badanie Eurobarometr, obecnie jego 100. wydanie, jest ponadnarodowym badaniem przeprowadzanym dwa razy w roku w formie bezpośrednich wywiadów, a jego celem jest ocena i porównanie trendów opinii publicznej w państwach członkowskich UE.

100. standardowe badanie Eurobarometr (jesień 2023 r.) przeprowadzono od 23 października do 15 listopada 2023 r. w 27 państwach członkowskich UE. Bezpośrednie wywiady przeprowadzono z 26 471 obywatelami UE.

Dodatkowe informacje

 

Informacje szczegółowe

Data publikacji
14 grudnia 2023
Autor
Przedstawicielstwo w Polsce