Przejdź do treści głównej
Przedstawicielstwo w Polsce
Artykuł prasowy6 grudnia 2018Przedstawicielstwo w PolsceCzas na przeczytanie: 3 min

Europa socjalna

To dobry dzień dla Europy socjalnej – tak wyniki posiedzenia Rady ds. Zatrudnienia, Polityki Społecznej, Zdrowia i Ochrony Konsumentów skomentowali: wiceprzewodniczący KE Valdis Dombrovskis oraz komisarz Marianne Thyssen. Państwa UE porozumiały się...

Valdis Dombrovskis

Na posiedzeniu Rady ds. Zatrudnienia, Polityki Społecznej, Zdrowia i Ochrony Konsumentów państwa członkowskie porozumiały się co do ogólnego podejścia w sprawie Europejskiego Urzędu ds. Pracy oraz trzeciego przeglądu dyrektywy w sprawie czynników rakotwórczych i mutagenów. Rada uzgodniła również treść swojego zalecenia w sprawie dostępu pracowników i osób samozatrudnionych do ochrony socjalnej. Wiceprzewodniczący Komisji ds. euro i dialogu społecznego oraz stabilności finansowej, usług finansowych i unii rynków kapitałowych Valdis Dombrovskis oraz komisarz do spraw zatrudnienia, spraw społecznych, umiejętności i mobilności pracowników Marianne Thyssen z zadowoleniem przyjęli porozumienia, wydając następujące oświadczenie:

Porozumienie Rady w sprawie Europejskiego Urzędu ds. Pracy jest kluczowym elementem układanki, której celem jest bardziej sprawiedliwy rynek wewnętrzny oraz silniejszy wymiar socjalny UE. Urząd usprawni komunikację między podmiotami krajowymi i pozwoli skuteczniej zwalczać nadużycia. Jednocześnie pracodawcy i pracownicy uzyskają więcej informacji o swoich prawach i obowiązkach w kontekście pracy w innych państwach UE. Mamy nadzieję, że uda nam się osiągnąć ostateczne porozumienie z Parlamentem Europejskim i Radą w ramach zbliżającej się prezydencji rumuńskiej, aby Urząd mógł rozpocząć działalność w 2019 r., z korzyścią dla obywateli, przedsiębiorstw i władz krajowych.

Cieszymy się również bardzo, że dobrze postępuje nasza praca na rzecz lepszej ochrony pracowników przed zagrożeniem chorobami nowotworowymi. Porozumienia zawarte od początku kadencji pozwoliły już na ograniczenie narażenia na 21 rakotwórczych substancji chemicznych w miejscu pracy. Dzisiejsze porozumienie to krok w kierunku lepszej ochrony miliona pracowników, którzy są narażeni na działanie kolejnych pięciu rakotwórczych substancji. Oto Europa w najlepszym wydaniu: Europa, która chroni.

Kolejnym ważnym krokiem w kierunku dalszej realizacji Europejskiego filaru praw socjalnych jest porozumienie Rady w sprawie naszego zalecenia dotyczącego dostępu pracowników i osób samozatrudnionych do ochrony socjalnej. Poprzez przyjęcie zalecenia państwa członkowskie UE wykazują wspólne zrozumienie kluczowych wyzwań w zakresie ochrony socjalnej, jakie niesie ze sobą nowy świat pracy. Co jednak jeszcze istotniejsze, państwa członkowskie zobowiązują się do skutecznego zapewnienia należnych praw, m.in. poprzez działania na rzecz ich przejrzystości i możliwości ich przenoszenia przy zmianie pracy. Jest to kluczowy element lepszej ochrony w zmieniającym się świecie pracy – teraz i w przyszłości. Państwa członkowskie i Komisja będą współpracować na rzecz zwiększenia zasobu wiedzy i opracowania solidnych ram monitorowania. Sprawozdania z postępów będą przedstawiane w ramach europejskiego semestru.

Dziękujemy prezydencji austriackiej za niestrudzoną pracę. Ufamy, że będzie ona miała swój dalszy ciąg podczas nadchodzących rozmów trójstronnych, dzięki czemu te kluczowe inicjatywy już niebawem zaczną przynosić korzyści obywatelom.

Dalsze informacje:

Informacje szczegółowe

Data publikacji
6 grudnia 2018
Autor
Przedstawicielstwo w Polsce