Przejdź do treści głównej
Przedstawicielstwo w Polsce
Artykuł prasowy11 maja 2020Przedstawicielstwo w Polsce

Europa po COVID-19

- Uproszczenie i zmniejszenie obciążenia, zwłaszcza dla małych i średnich firm, jest szczególnie potrzebne w następstwie pandemii COVID-19 – powiedział wiceprzewodniczący KE Maroš Šefčovič. Komisja uruchomiła platformę ds. dostosowania się do wymogów...

Europa po COVID-19

Platforma pomoże uprościć obowiązujące przepisy UE i zmniejszyć obciążenia administracyjne dla obywateli i przedsiębiorstw. Pomoże ona również zachować aktualność prawodawstwa UE wobec konieczności stawienia czoła nowym wyzwaniom, takim jak cyfryzacja.

Maroš Šefčovič, wiceprzewodniczący do spraw stosunków międzyinstytucjonalnych i prognozowania, powiedział: - Uproszczenie i zmniejszenie obciążenia, zwłaszcza dla MŚP, jest szczególnie potrzebne w następstwie pandemii COVID-19. Musimy zbadać, w jaki sposób cyfryzacja może pomóc w osiągnięciu tego celu, a jednocześnie zadbać o to, by nasze prawodawstwo było przyszłościowe i dostosowane do nowych wyzwań.

Platforma ds. dostosowania się do wymogów przyszłości – w skład której wchodzi grupa rządowa i grupa zainteresowanych stron – skupia przedstawicieli państw członkowskich, władz regionalnych i lokalnych, Komitetu Regionów i Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego oraz grupy zainteresowanych stron dysponujące praktyczną wiedzą fachową w różnych obszarach polityki.

Po osiągnięciu jej operacyjności ogół społeczeństwa i zainteresowane strony będą mogły wnieść wkład w prace platformy nad uproszczeniem i zmniejszeniem obciążenia. Ponadto obywatele i zainteresowane strony mogą również podzielić się swoimi poglądami na temat obowiązujących przepisów oraz przedstawić propozycje dotyczące nowych strategii politycznych UE za pośrednictwem portalu Wyraź swoją opinię.

Zaproszenie do składania kandydatur w celu wyboru ekspertów

Komisja opublikowała również zaproszenie do składania kandydatur w celu wyboru ekspertów, którzy wejdą w skład grupy zainteresowanych stron tworzącej platformę ds. dostosowania się do wymogów przyszłości. Członkowie grupy wybrani w ramach tego zaproszenia powinni mieć dużą wiedzę fachową w dziedzinie wdrażania prawa UE i być w stanie reprezentować wspólne interesy różnych organizacji zainteresowanych stron w swojej dziedzinie. Mają oni reprezentować przedsiębiorstwa, w szczególności małe i średnie, partnerów społecznych i organizacje społeczeństwa obywatelskiego posiadające bezpośrednie doświadczenie w stosowaniu przepisów Unii.

Zgłoszenia można nadsyłać do 19 czerwca 2020 r. Odnośne dokumenty dostępne są tutaj.

Kontekst

Komisja zobowiązana jest do uproszczenia prawa UE i ograniczenia zbędnych kosztów w ramach programu sprawności i wydajności regulacyjnej („REFIT”). Ważne jest zapewnienie, by prawodawstwo UE i jego cele były nadal adekwatne, biorąc pod uwagę nowe tendencje i wyzwania, takie jak cyfryzacja. Unijne przepisy powinny przynosić jak największe korzyści obywatelom i przedsiębiorstwom, zwłaszcza małym i średnim przedsiębiorstwom.

Platforma ds. dostosowania się do wymogów przyszłości zastępuje platformę REFIT i opiera się na jej doświadczeniach. W latach 2015–2019 r. platforma REFIT zapewniała wsparcie w zakresie uproszczania prawa Unii i zmniejszania obciążeń regulacyjnych z korzyścią dla społeczeństwa obywatelskiego, przedsiębiorstw i organów publicznych. Platforma ta przedstawiała Komisji zalecenia, biorąc pod uwagę sugestie obywateli i zainteresowanych stron.

Więcej informacji

Informacje szczegółowe

Data publikacji
11 maja 2020
Autor
Przedstawicielstwo w Polsce