Przejdź do treści głównej
Przedstawicielstwo w Polsce
Artykuł prasowy24 października 2014Przedstawicielstwo w PolsceCzas na przeczytanie: 3 min

Europa Café znów razem!

To już czwarte spotkanie sieci Europa Café! W piątek, 24 października, organizacje pozarządowe (NGO) z różnych regionów Polski spotkały się w siedzibie Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce. Mogły znów porozmawiać o możliwościach...

141024_europa_cafe_main.jpg


Pierwszego dnia zjazdu poruszone zostały kwestie organizacyjne, w tym perspektywa kolejnych spotkań. Zapadła decyzja o nawiązaniu stałej współpracy w ramach Europa Café pod patronatem Komisji Europejskiej w Polsce, dzięki czemu zjazdy będą organizowane regularnie. Oprócz dyskusji na temat tego, jak ma wyglądać współpraca w praktyce, ustalono grupę inicjatywną kolejnego spotkania w marcu oraz jego tematykę.Europa Café to nie tylko forum wymiany doświadczeń, ale także okazja do tego, by poszerzyć wiedzę na temat różnych zagadnień. Informacje dotyczące aktualnych i istotnych kwestii mogą przydać się w pracy trzeciego sektora, a także jego rozwoju. Dlatego też, w drugim dniu zjazdu zorganizowane zostały trzy panele dyskusyjne.W pierwszym panelu dyskusja dotyczyła aktualnej sytuacji na Ukrainie i nowych wyzwań dla bezpieczeństwa europejskiego. Dyskusję poprowadził Paweł Wiszniewski z Instytutu Studiów Wschodnich, który zaprosił politologa i dziennikarza "Rzeczpospolitej" Andrzeja Łomanowskiego, specjalizującego się w sprawach wschodnich. Andrzej Łomanowski omówił sytuację na Ukrainie w kontekście ewentualnej współpracy organizacji pozarządowych z Polski ze wschodem. Podkreślił jak ważne jest zrozumienie momentu, w jakim znajduje się Ukraina oraz zwrócił uwagę na różnorodność kulturową i historyczną poszczególnych regionów Ukrainy. Uczestnicy dyskusji poświęcili wiele czasu na kwestii zbliżających się wyborów u naszego wschodniego sąsiada. Nikt jednak nie pokusił się o spekulacje, w jakim kierunku rozwinie się sytuacja po wyborach.W drugim panelu na zaproszenie Krzysztofa Kwatery ze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Dolina Raby" udział wzięli Renata Zielińska i Magdalena Mach z Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Wioletta Dąbrowska z Urzędu Marszałkowskiego Woj. Podlaskiego, Daniel Baliński z Ministerstwa Rozwoju i Infrastruktury i Jarosław Komża ze Związku Powiatów Polskich. Ich udział w panelu miał na celu przybliżenie idei partnerstwa, jako zasady korzystania z funduszy unijnych. Partnerstwo jest sposobem na obniżenie szczebla podejmowania decyzji dotyczących funduszy. Jednocześnie zasada ta ma sprzyjać aktywizacji lokalnych społeczności, które nawiązując współpracę mogą uczestniczyć w rozwoju własnego regionu i wpływać na rozwój kapitału społecznego. Instrumenty, w których zasada partnerstwa jest stosowana, i które zostały omówione, to m.in. Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność (RLKS) i Zintegrowana Inwestycja Terytorialna (ZIT).Drugą część panelową zakończyła prezentacja Filipa Pazderskiego z Instytutu Spraw Publicznych na temat Local Entrerprise Parterships (LEP), które w Anglii odpowiedzialne są za zarządzanie funduszami UE.Na koniec uczestnicy spotkania mogli się zapoznać z tematyką Europejskiego Roku na Rzecz Rozwoju 2015 (ERR 2015) pod hasłem "Nasz świat, nasza godność, nasza przyszłość". Katarzyna Pszczoła z Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce omówiła główne cele ERR 2015 i działania jakie mają zostać podjęte w ramach jego obchodów. Jednocześnie, zachęcała organizacje pozarządowe do włączenia się w jego promocję i szerzenie idei współpracy rozwojowej z krajami trzeciego świata. Również Sieć Informacji Europejskiej Europe Direct (PIEED) będzie czynnie brać udział w obchodach ERR 2015. Jej koordynator Jacek Alicki z Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce opowiedział o strukturze działaniach sieci, którą obecnie tworzy 30 punktów zlokalizowanych na terenie całej Polski.Kolejne spotkanie sieci Europa Café jest zaplanowane na 5-6 marca 2015 r. Zaproponowane tematy dotyczą Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego, House of Civil Society, współpracy NGO z wschodnimi sąsiadami i separatyzmów w Europie w kontekście jedności Unii Europejskiej.

Przypominamy, że na Facebooku istnieje grupa sieci Europa Café – rodzaj forum dyskusyjnego, do którego serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych.

Informacje szczegółowe

Data publikacji
24 października 2014
Autor
Przedstawicielstwo w Polsce