Przejdź do treści głównej
Przedstawicielstwo w Polsce
Artykuł prasowy6 grudnia 2016Przedstawicielstwo w Polsce

Europa Café o przyszłości NGOs

Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce po raz kolejny zorganizowało spotkanie Sieci Europa Café. Przedstawiciele polskich organizacji pozarządowych spędzili dwa pierwsze dni grudnia 2016 na intensywnych dyskusjach, wymianie pomysłów i...

161005_europa_cafe.jpg


Popołudnie i wieczór 1 grudnia upłynęły członkom Sieci Europa Café na wymianie poglądów, wstępnym omówieniu najbardziej interesujących tematów oraz na rozmowach z prelegentami i koordynatorami wydarzenia. Nie zabrakło też czasu na networking i wzajemnie poznawanie się.

Piątek 2 grudnia rozpoczął się od powitania gości przez Katarzynę Pszczołę specjalistkę ds. komunikacji społecznej z Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce (PKE) oraz Monikę Łagodzińską, prezeskę Fundacji Kształcenia Ustawicznego Peritia.Pierwsze wystąpienie, prowadzone przez Krzysztofa Kwaterę z Lokalnej Grupy Działania "Dolina Raby", dotyczyło Polskiej Sieci Lokalnych Grup Działania – a co za tym idzie, rozwoju lokalnego kierowanego przez lokalne społeczności. Przedstawiony został stan obecny oraz perspektywy rozwoju w przyszłości.

Następny panel dotyczył współpracy międzynarodowej organizacji pozarządowych oraz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego. Dyskusję koordynował Wojciech Dec ze Związku Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych. O wdrażaniu Strategicznej Mapy Drogowej Rozwoju Sektora Obywatelskiego mówił Tomasz Schmianek z Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce. Podkreślał, że rozwój demokratycznych państw prawa nie jest możliwy bez budowania społeczeństwa obywatelskiego. Omówił również strategiczne cele działania, takie jak zmiana postaw i zachowań oraz zwiększenie roli sektora III w Polsce. Ważnym punktem wystąpienia było również przedstawienie propozycji tworzenia partnerstw tematycznych wśród NGO, które mogą stanowić wsparcie dla organizacji, poprawiać ich wizerunek, służyć lepszej wymianie informacji oraz być pretekstem do współpracy.Wojciech Dec przedstawił możliwości zawiązywania współpracy międzynarodowej wśród organizacji pozarządowych oraz sposoby na włączanie się w procesy decyzyjne. W dyskusji zamykającej pierwszy panel, goście Europa Café zastanawiali się, w jaki sposób może wzrosnąć pozycja polskich NGO dzięki współpracy między organizacjami. Ważnym punktem dyskusji było stwierdzenie, że należy korzystać z platform współpracy, które już istnieją. Podkreślano również, że zagraniczne organizacje pozarządowe nie znają problemów polskich NGO, które z kolei mogą pełnić rolę pośrednika w kontaktach z organizacjami ukraińskimi.Po krótkiej przerwie głos zabrał Marek Jarząb z Fundacji Integracji Społecznej "ABRAMIS", który wyraził (i uzasadnił!) pogląd, wg którego największym problemem organizacji pozarządowych nie jest brak funduszy, ale zbyt małe zaangażowanie ludzi. W swoim rzeczowym i pełnym praktycznych informacji wystąpieniu prelegent przedstawił liczne sposoby na pozyskiwanie funduszy i sponsorów.

Następnie mikrofon przejęła Kinga Ekert z Dolnośląskiej Rady ds. Młodzieży i Instytutu Edukacji Społecznej, tylko po to, by zaraz oddać go Kubie Radzewiczowi, zajmującemu się pracą z młodzieżą i Adamowi Pachowi z Młodzieżowego Sejmiku Województwa Dolnośląskiego. Kuba Radzewicz opowiedział o nowych wyzwaniach we współpracy z młodzieżą. Podkreślił konieczność dostosowania się do nowoczesnego świata, w którym ogromną rolę odgrywa Internet, a zorganizowane struktury młodzieżowe coraz mniej odpowiadają na potrzeby nastolatków.Adam Pach przedstawił działalność Młodzieżowego Sejmiku Województwa Dolnośląskiego, w którym zasiada 60 młodzieżowych radnych z 30 powiatów. Wspólnym dziełem młodzieży angażującej się w pracę Sejmiku jest Manifest Młodzieży, w którym opisane zostało 18 problemów, z którymi boryka się dzisiejsza młodzież. Działanie Młodzieżowego Sejmiku Województwa Dolnośląskiego wspiera organizacja pozarządowa Semper Avanti. W dyskusji, która nastąpiła po wystąpieniach, goście Europa Café zastanawiali się jak można bardziej zaangażować młodzież do działania, włączania się w aktywność organizacji pozarządowych oraz brania udziału w programach, takich jak Erasmus+.W kolejnym bloku, który koordynowała Monika Łagodzińska z Fundacji Kształcenia Ustawicznego PERITIA, przedstawiona została współpraca wielkopolskich NGO z Krajem Związkowym Brandenburgią. O owocnej współpracy opowiedziała Magdalena Antoniewicz. Następnie Dominik Niemirski z Drzewickiego Centrum Wolontariatu przypomniał najważniejsze punkty wizyty studyjnej w Brukseli dla przedstawicieli NGO. Wspomnienia i wnioski ze Światowego Forum dla Demokracji w Strasburgu przedstawiła Małgorzata Ornoch-Tabędzka z Fundacji Przestrzeń Aktywności Rozwoju i Kreatywności.Ostatnim punktem programu było wystąpienie Marka Kołodziejskiego z Biura Informacyjnego Parlamentu Europejskiego, który szczegółowo opisał funkcjonowanie i strukturę Parlamentu Europejskiego. Uczestnicy Europa Café mieli możliwość przekonania się jak wygląda praca w tej instytucji "od kuchni". Prelegent podkreślał, jak ważne jest wyrażanie swoich oczekiwań wobec posłów i zdradził kilka wskazówek, jak najskuteczniej do nich docierać. Tłumaczył, jak wielką rolę w Parlamencie Europejskim odgrywa konsensus i współpraca, bez których skuteczna praca w PE nie byłaby możliwa. W poselskich ławach zasiadają przedstawiciele ponad 180 lokalnych partii z całej Europy, żadna partia nie ma większości, nie ma możliwości stosowania formalnej dyscypliny w głosowaniach. Jedynym sposobem na zdobycie poparcia dla swoich pomysłów są skuteczne negocjacje. Jak podkreślał Marek Kołodziejski, posiedzenia plenarne to wisienka na legislacyjnym torcie – cała praca odbywa się w Komisjach. Podczas wystąpienia padło także kilka cennych wskazówek dla przedstawicieli NGO, dotyczących skutecznego lobbowania na rzecz swoich postulatów.

Informacje szczegółowe

Data publikacji
6 grudnia 2016
Autor
Przedstawicielstwo w Polsce