Przejdź do treści głównej
Przedstawicielstwo w Polsce
Artykuł prasowy26 kwietnia 2021Przedstawicielstwo w PolsceCzas na przeczytanie: 2 min

Eurobarometr 94: Co myślą Polacy o pandemii, fake newsach i demokracji

Polacy lepiej oceniają działania lokalnych władz i Unii Europejskiej w celu zwalczania pandemii niż te podejmowane przez polski rząd. W najnowszym badaniu opinii publicznej Eurobarometr Polakom zadano pytania o życie w czasie COVID-19, o opinię na...

Eurobarometr 94: Co myślą Polacy o pandemii, fake newsach i demokracji

Z opublikowanego dzisiaj raportu wynika również, że poziom zadowolenia z funkcjonowania demokracji w Polsce istotnie spadł w ciągu ostatniego roku i jest najniższy od kilku lat. Ponadto, Polacy uważają, że fake newsy stanowią duży problem w kraju.

Ponad jedna trzecia Polaków (36%) jest zadowolona z działań jakie podjął polski rząd w celu zwalczania pandemii. Dużo bardziej Polacy (51%) są natomiast zadowoleni z tego, jakie środki, w celu zwalczania pandemii, podejmowały władze regionalne i lokalne, a 55% - z działań podjętych przez UE. 63% Polaków wierzy ponadto, że w przyszłości Unia będzie podejmować właściwe decyzje. Zdaniem prawie co trzeciego Polaka (31%) priorytetem UE powinno być obecnie zapewnienie wszystkim obywatelom UE szybkiego dostępu do bezpiecznych i skutecznych szczepionek.

Zdaniem większości Polaków (78%) obecność wiadomości i informacji, które zniekształcają rzeczywistość lub nawet są nieprawdziwe, stanowi problem w kraju. 82% Polaków jest zdania, że dezinformacja jest zagrożeniem dla demokracji. Polacy gorzej niż przeciętny Europejczyk oceniają media narodowe pod kątem zapewniania różnorodności poglądów i opinii oraz podawania wiarygodności informacji. W nieco mniejszym stopniu przekonani są także o wolności mediów od politycznych czy handlowych nacisków.

Ponad połowa Polaków (53%) źle ocenia funkcjonowanie demokracji w Polsce i ten odsetek jest najniższy od kilku lat. Również na tle Europejczyków, Polska jest w dziesiątce krajów z najniższym poziomem zadowolenia z funkcjonowania demokracji (45% zadowolonych w porównaniu do 55% ogółu Europejczyków).

47% Polaków jest zdania, że głównym priorytetem Europejskiego Zielonego Ładu, czyli zestawu środków mających na celu ochronę środowiska i klimatu, powinno być rozwijanie energii ze źródeł odnawialnych. Drugim z elementów zdaniem 45% badanych powinna być walka z odpadami plastikowymi. W tej kwestii opinie Polaków nie odbiegają znacząco od średnich wyników europejskich.

Ponad połowa Polaków (57%) przyznaje, że pandemia ma dla nich osobiście poważne skutki finansowe i to odsetek większy niż średnia unijna (43%).

Dodatkowe informacje:

Badanie Standardowy Eurobarometr przeprowadziła firma Kantar Polska na zlecenie Komisji Europejskiej w dniach 12 lutego – 18 marca 2021 roku, na reprezentatywnej próbie 1036 osób w wieku 15 i więcej lat, techniką wywiadów bezpośrednich w domach respondentów. Standardowy Eurobarometr jest badaniem cyklicznym, realizowanym raz na pół roku we wszystkich 27 państwach Unii Europejskiej oraz w krajach kandydujących.


  • Eurobarometr 94: Co myślą Polacy o pandemii, fake newsach i demokracji English (1.25 MB - PDF)

    Download


  • Eurobarometr 94: Co myślą Polacy o pandemii, fake newsach i demokracji English (1.16 MB - PPTX)

    Download

Informacje szczegółowe

Data publikacji
26 kwietnia 2021
Autor
Przedstawicielstwo w Polsce