Przejdź do treści głównej
Przedstawicielstwo w Polsce
Artykuł prasowy25 listopada 2021Przedstawicielstwo w PolsceCzas na przeczytanie: 5 min

Erasmus+ na przyszły rok

- W przyszłym roku będziemy obchodzić 35-lecie programu Erasmus+ i jego sukcesów w umożliwianiu ludziom studiowania, uczenia się i zdobywania doświadczenia zawodowego za granicą - przypomina komisarz Marija Gabriel. KE ogłosiła zaproszenia do...

Erasmus+ na przyszły rok

Dzięki zwiększonemu budżetowi na przyszły rok o wartości prawie 3,9 mld euro program Erasmus+ nadal będzie oferował możliwości odbywania studiów za granicą, staży, praktyk zawodowych i wymian pracowników. Nadal wspierane będą również projekty współpracy transgranicznej w różnych obszarach kształcenia i szkolenia, młodzieży i sportu. Oprócz ogólnego zaproszenia do składania wniosków roczny program prac zawiera także inne planowane działania, takie jak inicjatywa dotycząca europejskich szkół wyższych.

Wiceprzewodniczący do spraw promowania naszego europejskiego stylu życia Margaritis Schinas powiedział: - Ogłoszenie nowych zaproszeń do składania wniosków w ramach programu Erasmus+ w 2022 r. ma szczególny oddźwięk. W 2022 r. przypada 35 rocznica programu; jest to również rok poświęcony młodzieży. Od wielu lat Erasmus jest niezapomnianym doświadczeniem, a 2022 r. będzie jeszcze bardziej niezapomniany! W tym nowym roku mamy nadzieję, że doświadczenie związane z programem Erasmus stanie się bardziej sprzyjające włączeniu społecznemu i obejmie więcej osób, tak aby po wielu trudnych miesiącach młodzi ludzie mogli znowu się uczyć i podróżować.

Komisarz do spraw innowacji, badań naukowych, kultury, edukacji i młodzieży Marija Gabriel dodała: - W przyszłym roku będziemy obchodzić 35-lecie programu Erasmus+ i jego sukcesów w umożliwianiu ludziom studiowania, uczenia się i zdobywania doświadczenia zawodowego za granicą. Dla wszystkich uczestników udział w programie był doświadczeniem, które nie tylko zmieniło ich życie pod względem osobistym i zawodowym, ale też pozostawiło trwałe wspomnienia o tym, co oznacza życie w Unii Europejskiej. Chcemy, aby większa liczba osób miała możliwość uczestniczenia w programie Erasmus+ i czerpania z niego korzyści. W 2022 r. będziemy również obchodzić Europejski Rok Młodzieży, a program Erasmus+ odegra w nim kluczową rolę.

Program w dalszym ciągu będzie wspierał młodych ludzi i zachęcał ich do uczestnictwa w życiu demokratycznym, w szczególności wspierając cele Europejskiego Roku Młodzieży 2022, zapowiedzianego w orędziu o stanie Unii z września 2021 r. W 2022 r. wzmożone zostaną również główne działania w zakresie mobilności i współpracy.

Główne nowości wprowadzone w ogłoszonych zaproszeniach do składania wniosków to:

  • Projekty na przyszłość: Nowe projekty na dużą skalę będą wspierać wysokiej jakości edukację cyfrową sprzyjającą włączeniu oraz dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia do transformacji ekologicznej. Te ambitne projekty będą realizowane w ramach większego budżetu, a ich trwanie przewiduje się na co najmniej trzy lata. Ich celem jest zaangażowanie różnorodnych organizacji prywatnych i publicznych. Projekty te będą zasadniczo służyć osiągnięciu innowacyjnych wyników, które w skali europejskiej mogą mieć wpływ na edukację.
  • Więcej wymian z państwami trzecimi: Dzięki środkom z instrumentów zewnętrznych UE państwa trzecie będą mogły uczestniczyć w ukierunkowanych projektach i wymianach, zwłaszcza w dziedzinie kształcenia i szkolenia zawodowego oraz sportu.
  • Program DiscoverEU bardziej dostępny dla wszystkich: Program DiscoverEU oferuje 18-latkom możliwość podróżowania po Europie. Każdego roku odbywają się dwie tury składania wniosków o bezpłatne bilety. Począwszy od 2022 r. odbywać się będą tury skierowane do odpowiednich organizacji, aby umożliwić jeszcze większej liczbie młodych ludzi o mniejszych szansach udział w programie. Będą oni mogli skorzystać z bardziej ukierunkowanego wsparcia i finansowania.
  • UE bliżej szkół: Uczenie się o celach i funkcjonowaniu Unii Europejskiej stanowi istotny element propagowania postaw obywatelskich oraz wspólnych wartości w zakresie wolności, tolerancji i niedyskryminacji. Działania Jean Monnet, promujące edukację na temat UE, zostaną wprowadzone w szkołach dla uczniów w każdym wieku, nie tylko w zakresie kształcenia ogólnego, lecz także zawodowego w połączeniu z różnymi działaniami, np. wizytami studyjnymi.
  • Prostszy system finansowania projektów współpracy: W ramach partnerstw współpracy program Erasmus+ umożliwia beneficjentom składanie wniosków o otrzymanie ryczałtu na realizację swoich projektów. Znacznie zmniejsza to obciążenie administracyjne związane ze składaniem wniosków, zarządzaniem projektem i zadaniami sprawozdawczymi.

Każdy podmiot publiczny lub prywatny działający w dziedzinie kształcenia, szkolenia, młodzieży i sportu może ubiegać się o dofinansowanie z pomocą agencji krajowych programu Erasmus+ z siedzibą we wszystkich państwach członkowskich UE i państwach trzecich stowarzyszonych z Programem oraz Europejskiej Agencji Wykonawczej ds. Edukacji i Kultury.

Szczegółowe informacje na temat konkretnych działań i związanych z nimi terminów składania wniosków są dostępne w dokumentach opublikowanych na specjalnej stronie internetowej.

Kontekst

Całkowity budżet programu Erasmus+ w latach 2021–2027 wynosi 26,2 mld euro, który dopełnia kwota około 2,2 mld euro z instrumentów zewnętrznych UE. Projekty Erasmus+ w zakresie mobilności i współpracy wspierają transformację ekologiczną i cyfrową, jednocześnie promując aktywną postawę obywatelską i większy udział w życiu demokratycznym. Od początku pandemii COVID-19 program ten przyczynił się do zwiększenia odporności systemów kształcenia i szkolenia. Sprzyjanie włączeniu w dalszym ciągu pozostaje główną zasadą programu, by umożliwić większej liczbie osób uczenie się i udział w międzynarodowych projektach, a także by dotrzeć do większej liczby osób o mniejszych szansach.

Dowiedz się więcej:

Informacje szczegółowe

Data publikacji
25 listopada 2021
Autor
Przedstawicielstwo w Polsce