Przejdź do treści głównej
Przedstawicielstwo w Polsce
Artykuł prasowy5 maja 2017Przedstawicielstwo w PolsceCzas na przeczytanie: 3 min

Erasmus Mundus – podwójne magisterium

1345 studentów z całego świata od jesieni rozpocznie studia magisterskie dzięki przyznanym stypendiom Erasmus Mundus. Unijne środki pokryją wszelkie koszty programów nauczania w przynajmniej dwóch instytucjach szkolnictwa wyższego, dzięki czemu można...

170505_erasmus.jpg

Sto dostępnych programów wspólnych studiów magisterskich Erasmus Mundus oferujących unijne stypendia w 2017 r. obejmuje szeroki zakres tematyczny, od astrofizyki i nanotechnologii po kartografię i etykę sportu. Tegoroczne stypendia otrzymali studenci ze wszystkich sześciu kontynentów, przy czym kraje wysyłające największą liczbę studentów to Brazylia (79), Indie (63), Iran (59), Bangladesz (58) i Meksyk (49).

Unijny komisarz ds. edukacji, kultury, młodzieży i sportu Tibor Navracsics stwierdził: - Wspólne studia magisterskie Erasmus Mundus są świetnym przykładem transgranicznej współpracy między uniwersytetami, której efektem są zintegrowane i innowacyjne programy studiów na wysokim poziomie. Obchodzimy właśnie 30 rocznicę powstania programu Erasmus – międzynarodowe perspektywy, które ten program finansowany ze środków UE pomógł otworzyć studentom i pracownikom uniwersyteckim, inspirują nas na przyszłość. Z wielką przyjemnością zatem oznajmiamy, że w 2017 r. jesteśmy w stanie sfinansować ponad 1 300 stypendiów studentom z całego świata. W ciągu dwóch lat ukończą oni studia z indywidualnie dopasowanym zasobem wiedzy i umiejętności zawodowych, które pomogą im rozpocząć karierę lub ją rozwinąć.

Przynajmniej 75 proc. stypendiów przypada na studentów z krajów partnerskich. Niektóre regiony świata, w których szkolnictwo wyższe jest priorytetowym obszarem współpracy UE, otrzymują dodatkowe stypendia. Pozostałe 25 proc. otrzymują studenci z UE lub z innych krajów objętych programem.[1]

Nowo wybrani studenci będą mogli również zapisać się do stowarzyszenia studentów i absolwentów Erasmus Mundus, które wspiera studentów i zapewnia im nawiązywanie kontaktów przed rozpoczęciem studiów, w ich trakcie oraz po ich zakończeniu.

Każdy program studiów magisterskich przewiduje również dotacje UE na zaproszenie naukowców, którzy wnoszą wkład do programu nauczania lub badań.

Tego lata do katalogu Erasmus Mundus włączone zostanie około 40 nowych programów studiów magisterskich, dzięki czemu w następnej turze wyboru wniosków o stypendia dostępnych będzie jeszcze więcej programów. Dla studentów, którzy chcą rozpocząć swój program jesienią 2018 r., okres składania wniosków trwał będzie od października 2017 r. do stycznia 2018 r.

Kontekst

Wspólne programy studiów magisterskich Erasmus Mundus są w pełni zintegrowanymi programami studiów oferowanych poprzez konsorcja złożone z co najmniej trzech instytucji szkolnictwa wyższego, chociaż większość z konsorcjów jest większa. W 100 programach, które prowadzą nabór studentów w 2017 r., bierze udział 513 instytucji. W blisko jednej trzeciej programów biorą udział instytucje z krajów partnerskich na wszystkich sześciu kontynentach.

Wszyscy studenci uczą się w co najmniej w dwóch spośród uczestniczących instytucji szkolnictwa wyższego. Sposób studiowania – „ścieżka mobilności” każdego studenta – jest wyłączną cechą programu Erasmus Mundus i odzwierciedla sposób, w jaki dany kurs jest w pełni zintegrowany i prowadzony w ramach konsorcjum.

Wspólne programy studiów magisterskich Erasmus Mundus rozpoczęto w 2004 r., zaś od 2014 r. są one częścią Erasmus+, obecnego programu UE na rzecz kształcenia, szkolenia, młodzieży i sportu. Począwszy od pierwszego roku, kiedy to do zaledwie 19 programów przeprowadzono nabór 140 studentów, ze stypendiów studiów magisterskich Erasmus Mundus skorzystało do tej pory ponad 21 tys. studentów.

W 2017 r. obchodzona jest 30 rocznica programu Erasmus, który, z programu mobilności w ramach studiów wyższych, przekształcił się w szeroko zakrojony program wspierający studentów, uczniów, wolontariuszy, uczniów zawodu, nauczycieli, osoby pracujące z młodzieżą, sportowców, jak i instytucje oświatowe i inne organizacje działające w obszarze kształcenia, szkolenia, młodzieży i sportu. Więcej o projektach i programach wspieranych w ramach Erasmus+ można dowiedzieć się tutaj.

Więcej informacji:

Erasmus Mundus

[1] 33 kraje biorące udział w programie to 28 państw członkowskich UE oraz pięć innych państw, które przyłączyły się do programu Erasmus+ odpłatnie: Islandia, Liechtenstein, Norwegia, była jugosłowiańska republika Macedonii i Turcja. Wszystkie inne kraje na świecie to kraje partnerskie.

Informacje szczegółowe

Data publikacji
5 maja 2017
Autor
Przedstawicielstwo w Polsce