Skip to main content
Symbol graficzny Komisji Europejskiej
Przedstawicielstwo w Polsce
Artykuł prasowy23 marca 2018Przedstawicielstwo w Polsce

Energetyczna synchronizacja

Rok 2018 ma być decydujący pod względem synchronizacji sieci elektroenergetycznej państw bałtyckich z systemem europejskim. Ma to wzmocnić solidarność oraz regionalne bezpieczeństwo dostaw energii. To ustalenia, jakie zapadły podczas spotkania...

Energetyczna synchronizacja

Wezwano do podjęcia wszelkich starań, żeby dotrzymać uzgodnionego harmonogramu dla ministrów, dla operatorów systemów oraz dla ekspertów. Ustalono, że przywódcy spotkają się ponownie latem w celu zawarcia porozumienia politycznego w sprawie optymalnego sposobu synchronizacji sieci państw bałtyckich z europejską siecią kontynentalną.

Oświadczenie

W czwartek 22 marca 2018 r., podczas spotkania odbywającego się w siedzibie Komisji Europejskiej, przewodniczący Komisji Europejskiej Jean ClaudeJuncker wraz z prezydent Litwy DaliąGrybauskaitė, premierem Estonii JürimRatasem, premierem Łotwy MārisemKučinskisem oraz premierem Polski MateuszemMorawieckim podkreślili znaczenie procesu synchronizacji jako elementu kluczowego dla fizycznej integracji państw bałtyckich z europejskim kontynentalnym systemem energetycznym, który stanowi ogromny wkład w jedność i bezpieczeństwo energetyczne Unii Europejskiej. Podkreślili również, że jest to jeden z najbardziej symbolicznych projektów unii energetycznej oraz konkretny wyraz solidarności w ramach bezpieczeństwa energetycznego.

Ustalili, że rok 2018 będzie decydujący i wyrazili zaangażowanie w zawarcie do czerwca 2018 r. porozumienia politycznego w sprawie optymalnego sposobu synchronizacji sieci państw bałtyckich z europejską siecią kontynentalną. Wsparcie ze strony funduszu „Łącząc Europę” (CEF) jest fundamentalne dla pomyślnej realizacji projektu.

Głowy państw i rządów z zadowoleniem przyjęły znaczne postępy w pracach przygotowawczych prowadzonych przez ministrów ds. energetyki poszczególnych krajów we współpracy z wiceprzewodniczącym do spraw unii energetycznej MarošemŠefčovičem i komisarzem do spraw polityki klimatycznej i energetycznej MiguelemArias Cañetem.

Informacje szczegółowe

Data publikacji
23 marca 2018
Autor
Przedstawicielstwo w Polsce