Przejdź do treści głównej
Przedstawicielstwo w Polsce
Artykuł prasowy19 maja 2018Przedstawicielstwo w PolsceCzas na przeczytanie: 3 min

Edukacja w sytuacjach nadzwyczajnych

KE przyjęła nową ogólną strategię zmierzającą do zwiększenia finansowania edukacji w sytuacjach nadzwyczajnych i kryzysach. Od początku 2019 r. ma ono sięgać 10 proc. wartości łącznego budżetu przeznaczonego na pomoc humanitarną. Strategia ta ma...

Edukacja w sytuacjach nadzwyczajnych

- Na całym świecie rośnie skala kryzysów humanitarnych, przez co miliony dzieci dorastają bez dostępu do edukacji. Ciąży na nas odpowiedzialność za to, by nie dopuścić do powstawania straconych pokoleń. Nasza nowa strategia pozwoli nam lepiej i szybciej niż przedtem pomagać dzieciom nawet w najtrudniejszych sytuacjach. W tym celu wzmocnimy współpracę z naszymi darczyńcami i partnerami oraz skuteczniej powiążemy ze sobą pomoc krótko- i długoterminową. UE jest obecnie światowym liderem w dziedzinie przywracania dzieciom możliwości nauki w szkole, W tym roku 8 proc. naszego budżetu na pomoc humanitarną idzie właśnie na edukację w sytuacjach nadzwyczajnych – to aż 8 razy więcej niż w 2015 r. Dążymy do poziomu 10 proc. w 2019 r. - powiedział komisarz ds. pomocy humanitarnej i zarzadzania kryzysowego Christos Stylianides w przemówieniu, jakie wygłosił dzisiaj w Brukseli przy okazji wydania komunikatu UE w sprawie edukacji w sytuacjach nadzwyczajnych i długotrwałych kryzysach.

W nowej strategii wyznaczono kilka priorytetów: poprawa dostępu do nauki dla dzieci i młodzieży, zapewnienie wysokiej jakości kształcenia i szkolenia, zabezpieczenie placówek edukacyjnych przed atakami oraz wprowadzenie szybkich i innowacyjnych rozwiązań edukacyjnych.

Dzisiejsza decyzja stanowi kamień milowy w realizacji zobowiązania komisji Junckera do udzielenia wsparcia milionom dzieci, które zostały pozbawione dostępu do szkoły w wyniku konfliktu, przymusowego wysiedlenia, przemocy, zmiany klimatu i katastrof. Największym w historii unijnym programem pomocy humanitarnej na rzecz edukacji w sytuacjach nadzwyczajnych jest realizowany w Turcji program warunkowych transferów pieniężnych na rzecz edukacji o wartości 84 mln euro, który pomaga zapewnić kształcenie szkolne 290 000 dzieci uchodźców.

Kontekst

Na całym świecie miliony dzieci są pozbawione dostępu do edukacji z powodu konfliktów, przymusowego wysiedlenia, przemocy, zmian klimatu i katastrof. Syria, Irak, Jemen, okupowane terytoria palestyńskie, Afganistan, Sudan Południowy, Demokratyczna Republika Konga to tylko niektóre spośród 35 państw dotkniętych kryzysem, gdzie blisko 75 milionów dzieci w wieku szkolnym nie może korzystać z edukacji. Wśród uchodźców do szkoły podstawowej uczęszcza zaledwie nieco ponad połowa dzieci, mniej niż ćwierć chodzi do szkoły średniej, a zaledwie 1 proc. kształci się na uczelniach wyższych.

UE stała się światowym liderem w dziedzinie edukacji w sytuacjach nadzwyczajnych, gdyż w ujęciu globalnym na edukację przypada zaledwie 3 proc. środków przeznaczonych na pomoc humanitarną. Komisja stale zwiększa poziom finansowania. Dla przykładu w roku 2012 finansowaniem z budżetu humanitarnego objęte były projekty w zaledwie 6 krajach, podczas gdy obecnie dotyczy to 52 krajów na całym świecie. W sumie z takiego finansowania, które licząc od roku 2016, wyniosło przeszło 270 mln EUR, skorzystało ponad 5,5 miliona dziewcząt i chłopców. Ponadto od 2011 r. UE zmobilizowała przeszło 1,5 mld euro w związku z kryzysem syryjskim. Udało się to osiągnąć za pomocą szeregu instrumentów i mechanizmów unijnych (Europejskiego Mechanizmu Sąsiedztwa, pomocy humanitarnej, Instrumentu na rzecz Przyczyniania się do Stabilności i Pokoju oraz funduszu powierniczego Unii Europejskiej w odpowiedzi na kryzys w Syrii, który zapewnia także szanse edukacyjne dla znajdujących się pod presją krajów przyjmujących uchodźców, takich jak Liban i Jordania, oraz Instrumentu Pomocy UE dla Uchodźców w Turcji). Program ERASMUS+ pozostaje otwarty dla studentów z Syrii, dając im możliwość czasowego studiowania za granicą, oraz dla syryjskich uczelni jako narzędzie budowy potencjału instytucjonalnego i modernizacji programów nauczania.

W ramach dzisiejszej propozycji UE połączy dostępne narzędzia pomocy humanitarnej i współpracy na rzecz rozwoju. Podstawą tych działań będzie istotny wkład, jaki już teraz UE wnosi za sprawą pomocy rozwojowej do programów edukacyjnych w niestabilnych i ogarniętych kryzysem krajach i regionach na całym świecie, w tym za pośrednictwem wielostronnych inicjatyw globalnych, takich jak Globalne Partnerstwo na rzecz Edukacji i fundusz „Edukacja nie może czekać”.

Dodatkowe informacje

Informacje szczegółowe

Data publikacji
19 maja 2018
Autor
Przedstawicielstwo w Polsce