Przejdź do treści głównej
Przedstawicielstwo w Polsce
Artykuł prasowy28 marca 2017Przedstawicielstwo w PolsceCzas na przeczytanie: 2 min

Edukacja i wielokulturowość we Wrocławiu

„Co robimy i jak edukujemy teraz? Dokąd idziemy i co planujemy?” - pod takim hasłem odbyły się III Targi Edukacji Międzykulturowej, zorganizowane przez Przedstawicielstwo Regionalne Komisji Europejskiej i Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego...

etw_main.jpg


III Targi Edukacji Międzykulturowej poprzedziły wielokulturowe warsztaty teatralne, prowadzone przez doświadczonego drezdeńskiego reżysera dr Stephana Rehera, które odbyły się 21 i 22 marca w siedzibie Biura Łącznikowego Wolnego Państwa Saksonia. Ich celem było zainspirowanie uczestników do korzystania z nowatorskich metod pracy, w tym teatru i dramy, w pracy z dziećmi i młodzieżą w obszarze dialogu międzykulturowego.W warsztatach teatralnych wzięła udział grupa ponad 20 osób z różnych środowisk: studenci, nauczyciele, osoby pracujące z młodzieżą, wolontariusze międzynarodowi. Entuzjazm i charyzma prowadzącego pozwoliły na szybkie przełamanie barier językowych i kulturowych oraz integrację uczestników, czego efektem była doskonała dwudniowa współpraca. Punktem kulminacyjnym warsztatów było przedstawienie przygotowanego spektaklu podczas III Targów Edukacji Międzykulturowej. Występ spotkał z zainteresowaniem widowni i ciepłym przyjęciem.23 marca podczas III Targów Edukacji Międzykulturowej w Oratorium Marianum przez kilka godzin swoją ofertę edukacyjną w zakresie dialogu międzykulturowego prezentowało 19 organizacji i instytucji, w tym także Komisja Europejska, która na swoim stoisku przekazywała materiały i publikacje oraz informowała o lekcjach europejskich obejmujących tematykę wielokulturowości.Prezentacjom na stoiskach towarzyszyły wystąpienia na scenie. Katarzyna Sumisławska z Przedstawicielstwa Regionalnego Komisji Europejskiej opowiedziała o możliwościach mobilności edukacyjnej, jakie program Erasmus+ stwarza dla nauczycieli, uczniów oraz szkół. Informowała także o nowej inicjatywie UE, programie Europejski Korpus Solidarności, umożliwiającym młodym ludziom udział w projektach z zakresu wolontariatu lub rozwoju zawodowego we własnym kraju lub za granicą, które przynoszą korzyści społecznościom w całej Europie.

WCRS, Wrocławskie Centrum Integracji i INFOLINK International w swoich prezentacjach przedstawiły działania prowadzone na rzecz edukacji międzykulturowej we Wrocławiu oraz możliwości wsparcia dla funkcjonowania dzieci obcojęzycznych we wrocławskich szkołach. Instytucje związane ze społecznością ukraińską we Wrocławiu przygotowały prezentację „Wrocław dla Ukraińców i Ukraińcy dla Wrocławia” Podczas Targów miały miejsce także dwa przedstawienia - spektakl będący owocem teatralnych warsztatów wielokulturowych oraz spektakl grupy teatralnej „Dingsbums”.Wydarzenie stworzyło przestrzeń do dyskusji, wymiany doświadczeń i pomysłów oraz dzielenia się rozwiązaniami w dziedzinie edukacji wielokulturowej. Jego organizatorami wydarzenia były Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego, Przedstawicielstwo Regionalne Komisji Europejskiej oraz Biuro Łącznikowe Wolnego Państwa Saksonia.

Informacje szczegółowe

Data publikacji
28 marca 2017
Autor
Przedstawicielstwo w Polsce