Przejdź do treści głównej
Przedstawicielstwo w Polsce
Artykuł prasowy8 października 2020Przedstawicielstwo w PolsceCzas na przeczytanie: 4 min

EBI zwiększa kredyt dla polskiej firmy

Europejski Bank Inwestycyjny zwiększy do 67,5 mln euro finansowanie udzielone na początku ubiegłego roku zakładom chemicznym PCC Rokita. Pozyskane środki maja wspierać plany modernizacji spółki oraz budowę Centrum Innowacji i Skalowania Procesów...

EBI zwiększa kredyt dla polskiej firmy

PCC Rokita SA 28 września 2020 r. podpisała aneks do umowy kredytowej z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym (EBI), dzięki któremu Bank udzielił Spółce dodatkowe finansowanie w wys. 22,5 mln EUR, zwiększając do 67,5 mln euro kredyt udzielony PCC Rokita na początku ubiegłego roku.

Umowa kredytowa korzysta ze wsparcia Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych (EFIS), filaru finansowego Planu inwestycyjnego dla Europy (Planu Junckera).

Środki pozyskane z finansowania wspierają spółkę w realizacji inwestycji o łącznej wartości szacunkowej 110,5 mln euro. Inwestycje obejmują m.in. dalszą rozbudowę i modernizację instalacji chemicznych takich jak: instalacja pilot plant w celu rozwoju polioli, instalacja pilotażowa do produkcji fosforanów i fosforynów, inwestycje związane z rozbudową i optymalizacją produkcji na elektrolizie oraz na instalacji tlenku propylenu, budowę Centrum Innowacji i Skalowania Procesów oraz inne inwestycje, mające na celu dostosowanie istniejącej infrastruktury do zwiększonej skali działania.

Paolo Gentiloni, komisarz europejski ds. gospodarki, powiedział: - Dzięki planowi inwestycyjnemu dla Europy EBI będzie kontynuował owocną współpracę z polską firmą chemiczną PCC Rokita. Dodatkowe fundusze pomogą firmie w dalszym przekształceniu produkcji w kierunku materiałów odnawialnych i niskoemisyjnych oraz w rozwijaniu działalności innowacyjnej. W sumie, to jest kolejna europejska inwestycja, która jest dobra dla klimatu i tworzenia miejsc pracy.

- Europejski Bank Inwestycyjny jest instytucją od zawsze wspierającą finansowanie projektów spójnych z celami UE, zarówno jeśli chodzi o rozwój gospodarczy, jak i wzrost zatrudnienia. PCC Rokita to dla nas partner godny zaufania – stwierdza prof. Teresa Czerwińska, wice-prezes EBI. - Pożyczka ma na celu dodatkowe wsparcie strategicznych inwestycji Spółki w chwili, gdy gospodarka zmaga się z trudnościami związanymi z pandemią COVID-19. EBI pomoże tym samym PCC Rokita realizować plany rozwojowe nastawione na innowacyjność, niskoemisyjność oraz większą konkurencyjność procesów produkcji.

- Zwiększenie finansowania przez EBI jest wyrazem ponownej pozytywnej oceny sytuacji finansowo-ekonomicznej Spółki przez EBI. – mówi Wiesław Klimkowski, Prezes Zarządu PCC Rokita. - Warto pamiętać, że EBI wspiera innowacyjne projekty, które nie tylko są przyjazne dla środowiska ale też stwarzają perspektywy dla długoterminowego wzrostu i dla nowych miejsc pracy.

- Istotnym elementem naszej struktury finansowania jest kredyt zaciągnięty w EBI na początku 2019 roku – mówi Rafał Zdon, Wiceprezes Zarządu PCC Rokita. - Mając na względzie obecnie dostępne źródła finansowania oraz dalszy rozwój Spółki, zdecydowaliśmy się na rozszerzenie współpracy z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym. Ta współpraca ma wieloletni charakter a EBI to stabilny partner finansowy.

Informacje ogólne

Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) jest instytucją Unii Europejskiej udzielającą kredytów długoterminowych, której właścicielami są państwa członkowskie. Bank udostępnia długoterminowe finansowanie z przeznaczeniem na realizację inwestycji istotnie przyczyniających się do realizacji celów polityki UE. W 2019 r. grupa EBI przeznaczyła 5,4 mld euro na finansowanie polskich projektów. Relacja EBI z BNP Paribas Bank Polska została nawiązana w 2008 r. Od tego czasu oba podmioty prowadzą intensywną współpracę.

Plan inwestycyjny dla Europy (Plan Junckera) został wdrożony w listopadzie 2014 r. w celu odwrócenia trendu spadkowego inwestycji i zapoczątkowania poprawy sytuacji gospodarczej w Europie. Innowacyjne podejście zastosowane w Planie, polegające na wykorzystaniu gwarancji z budżetu UE udzielonej Grupie EBI, umożliwia mobilizację znacznych środków z sektora publicznego i prywatnego na inwestycje w strategicznych obszarach gospodarki europejskiej. Plan Junckera pozwolił już na realizację inwestycji o wartości prawie 514 mld EUR, w tym 22.3 mld EUR w Polsce, oraz wsparł ponad milion start-upów i MŚP w całej Europie.

PCC Rokita zajmuje się produkcją i handlem produktami chemicznymi dla najważniejszych branż przemysłu. Są nimi w głównej mierze przemysły: tworzyw sztucznych, chemii przemysłowej i gospodarczej, chłodniczy, farmaceutyczny, spożywczy, budowlany, samochodowy, tekstylny oraz górniczy.

Główne kategorie produktów spółki to poliole wykorzystywane w produkcji pianek elastycznych oraz tworzyw poliuretanowych typu CASE (Coatings, Adhesives, Sealants, Elastomers); alkalia, chlor, produkty chloropochodne wykorzystywane w branżach tworzyw sztucznych, chemicznej, papierniczej i spożywczej; produkty fosforopochodne i naftalenopochodne wykorzystywane w branży chemicznej, budowlanej, farmaceutycznej, samochodowej i górniczej.

W skład Grupy Kapitałowej PCC Rokita wchodzi około 30 spółek zależnych. Większościowym akcjonariuszem PCC Rokita jest PCC Spółka Europejska z siedzibą w Duisburgu. Grupa PCC prowadzi ekspansję na rynkach międzynarodowych w dywizjach: Chemia, Energia, Logistyka. PCC SE zatrudnia obecnie ponad 3,5 tys. pracowników w 18 krajach.

Informacje szczegółowe

Data publikacji
8 października 2020
Autor
Przedstawicielstwo w Polsce