Przejdź do treści głównej
Przedstawicielstwo w Polsce
Artykuł prasowy4 lutego 2020Przedstawicielstwo w PolsceCzas na przeczytanie: 4 min

E-zakupy z wadami

Dwie trzecie stron sklepów internetowych nie spełnia wymogów wynikających z podstawowych unijnych praw konsumenckich – wynika z akcji kontrolnej koordynowanej przez Komisję Europejską. Chodzi przede wszystkim o brak informacji na temat możliwości...

E-zakupy z wadami

Komisja Europejska opublikowała wyniki ogólnoeuropejskiego przeglądu („akcji kontrolnej UE”) około 500 sklepów internetowych, sprzedających odzież i obuwie, meble i artykuły gospodarstwa domowego oraz urządzenia elektryczne. Akcję kontrolną przeprowadziły urzędy ochrony konsumentów w 27 krajach pod kierownictwem Komisji. Z ustaleń wynika, że dwie trzecie skontrolowanych stron internetowych nie spełnia wymogów wynikających z podstawowych unijnych praw konsumenckich.

Komisarz do spraw wymiaru sprawiedliwości Didier Reynders powiedział: - Nie do przyjęcia jest fakt, że dwie trzecie sklepów internetowych nie przekazuje europejskim konsumentom informacji o przysługujących im prawach związanych z dostawami online w należyty sposób. Prawa unijne, takie jak prawo do zwrotu towaru w terminie 14 dni, zwiększają zaufanie konsumentów do robienia zakupów przez internet. Nie można obchodzić tych praw poprzez zamieszczanie informacji o nich drobnym drukiem.

Unijna dyrektywa w sprawie praw konsumentów zapewnia każdemu konsumentowi prawo do otrzymywania jasnych, poprawnych i zrozumiałych informacji na temat warunków dostawy, prawa do odstąpienia od umowy i gwarancji prawnej w przypadku wadliwych produktów.

Oto niektóre z najważniejszych wyników akcji kontrolnej:

 • Ponad jedna czwarta stron internetowych, do których inspektorzy mieli zastrzeżenia, nie informowała, w jaki sposób konsument może odstąpić od umowy. Informacje o możliwości odstąpienia od umowy muszą być przekazywane w jasny i zrozumiały sposób, z wyszczególnieniem prawa do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od otrzymania towaru, bez konieczności podawania jakichkolwiek powodów.
 • Prawie połowa stron internetowych, w przypadku których stwierdzono nieprawidłowości, nie zawierała jasnej informacji, że od czasu powiadomienia handlowca o zamiarze odstąpienia od umowy nabywca ma 14 dni na zwrot towaru.
 • W przypadku ponad jednej piątej stron internetowych, których dotyczyły zastrzeżenia, początkowa cena była niepełna, gdyż nie zawierała opłat za dostawę, opłat pocztowych lub innych dodatkowych opłat ani też informacji o możliwości ich naliczania.
 • Ponad jedna trzecia stron internetowych, które nie spełniały wszystkich wymogów, nie informowała konsumentów o obowiązującej przez co najmniej dwa lata gwarancji prawnej, zapewniającej naprawę i wymianę towarów lub zwrot pieniędzy za towary, które okazały się wadliwe w chwili dostawy (nawet jeżeli wady wykryto później).
 • Chociaż zgodnie z prawem UE handlowcy mają obowiązek zamieszczania na stronach sklepów internetowych łatwo dostępnego linku do platformy internetowego rozstrzygania sporów (ODR) i informacji o prawach konsumenta w razie sporu, prawie 45 proc. wszystkich skontrolowanych stron internetowych nie zawierało tego linku.
 • Jedna piąta stron internetowych, na których dostrzeżono nieprawidłowości, nie spełniała wymagań zawartych w rozporządzeniu w sprawie blokowania geograficznego. Dzięki tym przepisom konsumenci mogą robić zakupy w sklepach internetowych, które nie dostarczają towarów do kraju zamieszkania nabywcy, pod warunkiem, że adres dostawy będzie znajdował się na obszarze państwa, do którego handlowiec oferuje dostawy, czyli na tych samych warunkach co klienci lokalni.

W następnej kolejności urzędy krajowe przeprowadzą szczegółowe postępowanie wyjaśniające w sprawie wymienionych powyżej nieprawidłowości i wezwą handlowców do skorygowania stron internetowych. W razie konieczności urzędy ochrony konsumentów uruchomią krajowe procedury w zakresie egzekwowania prawa, aby zapewnić pełne przestrzeganie przepisów przez handlowców.

Kontekst

Współpraca w zakresie ochrony konsumenta to sieć urzędów odpowiedzialnych za egzekwowanie unijnych przepisów konsumenckich w celu ochrony interesów konsumentów we wszystkich państwach UE, na Islandii, w Liechtensteinie i Norwegii. Działania urzędów koordynuje się na poziomie unijnym, aby rozwiązywać problemy o charakterze transgranicznym.

Obowiązujące od 17 stycznia 2020 r. nowe rozporządzenie w sprawie współpracy w dziedzinie ochrony konsumentów przyznaje urzędom ochrony konsumentów większe uprawnienia i usprawnia współpracę między Komisją Europejską a organami państw członkowskich na rzecz eliminowania złych praktyk wobec konsumentów.

Ogólnounijne akcje kontrolne są przeprowadzane każdego roku przez sieć współpracy w zakresie ochrony konsumenta w oparciu o wspólny kwestionariusz przygotowany przez Komisję Europejską. Zakres prowadzonych badań obejmuje tematy, które najczęściej pojawiają się w skargach konsumentów. Celem akcji jest kontrola stron jak największej liczby sklepów internetowych, by sprawdzić w tej sposób większą część rynku.

Dodatkowe informacje

Załącznik

 1. W przypadku dwóch trzecich stron internetowych stwierdzono nieprawidłowości wymagające dalszego postępowania.
  E-zakupy z wadami
 2. W poszczególnych kategoriach sprzedawanych towarów odsetek stron internetowych, do których inspektorzy mieli zastrzeżenia, był zbliżony.
  E-zakupy z wadami
 3. Na skontrolowanych stronach internetowych brakowało wielu różnych elementów.
  E-zakupy z wadami

Informacje szczegółowe

Data publikacji
4 lutego 2020
Autor
Przedstawicielstwo w Polsce