Przejdź do treści głównej
Przedstawicielstwo w Polsce
Artykuł prasowy26 stycznia 2018Przedstawicielstwo w PolsceCzas na przeczytanie: 2 min

Dzień Pamięci o Ofiarach Holokaustu

Potrzebujemy obywateli, którzy zabierają głos i działają, gdy widzą publiczne akty rasizmu lub słyszą hasła antysemickie na ulicach Europy, czego niedawno byliśmy świadkami – napisał w przededniu Dnia Pamięci o Ofiarach Holokaustu przewodniczący KE...

Jean-Claude Juncker

Przesłanie Jeana-Claude'a Junckera, Przewodniczącego KE, z okazji Dnia Pamięci o Ofiarach Holokaustu 2018

Dzień 27 stycznia to data, która zapisała się na kartach historii jako dzień smutku i żałoby. Tego dnia, przed 73 laty, siły alianckie wyzwoliły obóz koncentracyjny Auschwitz-Birkenau, kładąc kres okrucieństwom, których się tam dopuszczano. Aby upamiętnić to wydarzenie, czcimy dzisiaj pamięć sześciu milionów Żydów i innych ofiar, które straciły życie w czasie Holokaustu. Składamy również hołd tym, którzy ocaleli z Shoah, wśród nich pierwszej przewodniczącej Parlamentu Europejskiego Simone Veil, która poświęciła swoje życie pojednaniu i zmarła w zeszłym roku, pozostawiając nas w smutku.

W 2018 r. przypada również 80. rocznica Nocy kryształowej (Reichspogromnacht) oraz 80. rocznica wprowadzenia rasistowskich ustaw w faszystowskich Włoszech. Lecz w 2018 r. obchodzimy także 70. rocznicę ogłoszenia Powszechnej deklaracji praw człowieka, która zrodziła się w odpowiedzi na okropieństwa Holocaustu.

Ten dzień powinien nam przypominać o tym, abyśmy zachowali czujność w obliczu nienawiści, dyskryminacji i odczłowieczenia. To dzień, kiedy należy skonfrontować się z tymi, którzy szerzą kłamstwa o naszej historii i którzy kwestionują Holokaust lub zaprzeczają jego fundamentalnemu znaczeniu dla dzisiejszej Europy. Jak przypominała nam Simone Veil, musimy pamiętać imiona i historie tych, których straciliśmy, aby ocalić ich od zaginięcia po raz drugi.

To dzień, w którym musimy zdecydowanie potępić nienawiść, bigoterię i antysemityzm we wszystkich jego formach. Musimy zbudować silne społeczeństwo, które broni tego, co słuszne. Potrzebujemy obywateli, którzy zabierają głos i działają, gdy widzą publiczne akty rasizmu lub słyszą hasła antysemickie na ulicach Europy, czego niedawno byliśmy świadkami.

Wraz ze zmniejszającą się liczbą żyjących osób ocalałych z Holokaustu mamy moralny obowiązek zapewnić, aby ich historie pozostały częścią pamięci zbiorowej Europy, także dla młodszych pokoleń. Komisja wzmocni zatem naszą współpracę z organizacjami międzynarodowymi działającymi na rzecz zachowania pamięci o Holokauście, o co również zwrócił się Parlament Europejski. Szerzenie wiedzy o Holokauście pozostaje kluczowym elementem budowania odporności na wszelkie formy nienawiści w społeczeństwach europejskich. W tym celu Parlament Europejski stworzył przydatną definicję antysemityzmu na potrzeby lepszego kształcenia i szkolenia.

Antysemityzm to nie tylko zagrożenie dla Żydów, lecz fundamentalne zagrożenie dla naszych otwartych i liberalnych społeczeństw. Pamięć o okrucieństwach Holokaustu – tym najciemniejszym rozdziale współczesnej historii Europy – jest kluczowa, aby zrozumieć, jaką wartość ma Unia Europejska dziś. Aby zapobiec tym okropnościom, stworzyliśmy Unię opartą na uniwersalnych prawach człowieka, demokracji, praworządności i niedyskryminacji. To właśnie w imieniu tych wartości musimy zachować Unię i stale ją polepszać.

Jean-Claude Juncker, Przewodniczący Komisji Europejskiej

Informacje szczegółowe

Data publikacji
26 stycznia 2018
Autor
Przedstawicielstwo w Polsce