Przejdź do treści głównej
Przedstawicielstwo w Polsce
Artykuł prasowy6 maja 2017Przedstawicielstwo w PolsceCzas na przeczytanie: 7 min

Dzień młodej Europy

Trwa świętowanie Dnia Europy. W Warszawie obchody zaczęliśmy już w sobotę 6 maja, gdy na Krakowskim Przedmieściu spotykaliśmy się z tysiącami gości ciekawych Unii Europejskiej. We wtorek 9 maja zapraszamy przed warszawską siedzibę Przedstawicielstwa...

170506_europe_day_main.jpg
W godzinach 11.30 – 14.30, przed siedzibą Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce, na ul. Jasnej 14/16a w Warszawie, odbędzie się Dzień Otwarty. Mieszkańcy Warszawy będą mogli dowiedzieć się więcej na temat idei zjednoczonej Europy, a także wziąć udział w zaplanowanych w tym dniu aktywnościach – razem z grupą artystyczną Reaktor Laboratorium Rzeźby będzie można zbudować instalację zjednoczonej Europy. Do wspólnego świętowania obchodów Dnia Europy będą zachęcać mieszkańców Warszawy artyści z grupy Kreatywnych Eleganckich Mimów Mimello.

Warszawa świętowała Dzień Europy także w sobotę 6 maja. Swoje namioty w Miasteczku Europejskim rozstawiło Przedstawicielstwo KE w Polsce. Tegoroczne obchody odbywały się pod hasłem "Edukacja – same plusy", które nawiązuje do 30. urodzin programu Erasmus. Właśnie edukacji, mobilności i wolontariatowi poświęcone były quizy, konkursy oraz zabawy edukacyjne, w których można było wziąć udział na stanowisku PKE.

Okolice Skweru Hoovera tętniły życiem już od rana. Od godz. 10.00 do 15.00 chętni mogli odwiedzać namioty PKE, aby poszerzyć wiedzę na tematy europejskie takie jak Erasmus+, Biała Księga na temat przyszłości Europy, Plan Inwestycyjny czy Europejski Korpus Solidarności. Przy okazji w interaktywnych quizach na tematy związane z Unią Europejską (ale nie tylko!) można było wygrać koszulkę z grafiką specjalnie zaprojektowaną przez znaną malarkę, ilustratorkę i graficzkę Martę Frej.
Dla najbardziej ambitnych przygotowano konkurs "Mój dzień w Zjednoczonej Europie". Każdy, kto chciał spróbować swoich sił w trudnej sztuce reportażu mógł przynieść do namiotu Komisji Europejskiej swoją pracę w wersji elektronicznej (na nośniku USB), lub napisać ją na miejscu. Nagroda to udział w weekendowym kursie reportażu prowadzonym przez dziennikarza i reportażystę Mariusza Szczygła.
Na Krakowskim Przedmieściu można było także stworzyć wirtualną kartkę z życzeniami dla Erasmusa, którą potem publikowano na Facebooku, Instagramie czy Snapchacie, zaś wydruk trafiał do autora. Na młodszych uczestników czekało koło fortuny z nazwami krajów UE - nagrodami były drobne gadżety. Dzieci otrzymywały także robione dla nich na miejscu z balonów postacie Syriusza – maskotki Unii Europejskiej.
O godzinie 11.30 z Krakowskiego Przedmieścia, od ul. Miodowej, wyruszyła wielobarwna Parada Schumana, która już po raz 18. przeszła ulicami stolicy, manifestując w ten sposób poparcie dla idei integracji europejskiej. W paradzie wzięli udział m.in. uczniowie gimnazjum nr 2 w Augustowie, Michał i Szymon: - Byliśmy na paradzie już 3 lata temu i bardzo nam się podobało. To z naszej inicjatywy w tym roku zorganizowano klasowy wyjazd. Jesteśmy tu, bo chcemy poznać instytucje Unii Europejskiej.
Po raz kolejny w obchodach Dnia Europy w Warszawie wzięli również udział uczniowie Gimnazjum nr 1 w Sztumie – Ola, Nina i Hania: - Jesteśmy tu już trzeci raz, jest bardzo fajnie. Za każdym razem są inne ciekawe atrakcje i konkursy, można wygrać nagrody.
O roli młodzieży, jej potencjale i wkładzie w rozwój demokracji można było posłuchać w Pawilonie Debat, gdzie od 13.00 do 15.00 moderatorzy omawiali zagadnienia związane ze spojrzeniem młodych ludzi na Unię Europejską i edukację. Dyskusję rozpoczęli Melania Raczek z Polskiej Rady Organizacji Młodzieżowych (PROM) oraz dr Jacek Kucharczyk z Instytutu Spraw Publicznych. Dyskusja dotyczyła m.in. wartości łączących młodych ludzi w Europie, programu Erasmus+, edukacji zagranicznej i kompetencji przyszłości, takich jak edukacja cyfrowa.
W kolejnym panelu swoimi przemyśleniami na temat roli gimnazjów podzielili się z publicznością Jacek Staniszewski z Akademii Dobrej Edukacji oraz warszawscy gimnazjaliści: Natalia Burdun (Gimnazjum nr 112), Mateusz Lach (Gimnazjum nr 50) i Zuzanna Dzieniak (Społeczne Gimnazjum nr 20). W rozmowie padło wiele ciepłych słów o gimnazjach, które według uczniów są szansą na zebranie nowych doświadczeń, zmianę środowiska i poznanie nowych, ciekawych ludzi.
Bogusław Stanisławski z zespołu ekspertów Team Europe mówił o konflikcie pokoleniowym. „Nie chodzi o konflikt, ale o różne spojrzenia na rzeczywistość. Młode pokolenie patrzy na nią jako na rzecz zastaną, na coś, co było zawsze i widzi niedoróbki. Dla starszego pokolenia dzisiejsza rzeczywistość to efekt szczęśliwego przebiegu historii, ale też często w wynik osobistego zaangażowania, własnych przeżyć, czasem traumatycznych. […] Bunt może być czymś bardzo pozytywnym, wszystko zależy od tego, jako zostanie ukierunkowany – czy na dalsze budowanie i ulepszanie, czy na niszczenie.
W dalszej części spotkania Mateusz Wojcieszak z Fundacji Centrum Edukacji Obywatelskiej i Olga Kalinowska ze Społecznego Gimnazjum nr 20 w Warszawie rozmawiali o zachowaniach wyborczych młodych ludzi. Paneliści zastanawiali się m.in. nad tym, jak sprawić, by w wybory do samorządów szkolnych jak najmniej przypominały konkursy popularności i by promowały poważnych i zaangażowanych kandydatów.
Kolejnym punktem programu była dyskusja dotycząca wymarzonej pracy dla młodych ludzi. Głos zabrali Grzegorz Grajdura z Europejskiego Trybunału Obrachunkowego oraz Justyna Kądziela z Europejskich Służb Zatrudnienia z poziomu Mazowieckiej Wojewódzkiej Komendy OHP.

W ostatniej debacie Sylwia Żmijewska-Kwiręg z Centrum Edukacji Obywatelskiej oraz Natalia Jurczyńska z Erasmus Student Network rozmawiały o powodach, dla których młodzi ludzie decydują się na wyjazd zagranicę.
O godzinie 14.45 w namiocie Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej trójka utalentowanych laureatów konkursu „Mój dzień w Zjednoczonej Europie”: Joanna Zaremba, Magdalena Mrozowska i Martyna Śmigiel odebrała swoje vouchery na kurs reportażu pod okiem Mariusza Szczygła.

INFORMACJE DODATKOWE

30 lat programu Erasmus
Dzięki unijnemu programowi edukacyjnemu Erasmus (obecnie Erasmus+), który w 2017 roku świętuje swoje 30 „urodziny”, miliony młodych osób mają szansę kształcić się za granicą i zdobywać doświadczenie zawodowe w międzynarodowym środowisku. W obecnej perspektywie programowej na lata 2014-2020, Erasmus+ obejmuje projekty aż w 6 obszarach edukacji: szkolnej, kształcenia i szkolenia zawodowego, szkolnictwa wyższego, młodzieży, a także edukacji dorosłych i projektów centralnych i sportu. Jego całkowity budżet wynosi 14,7 mld euro. Zakłada się, że z programu Erasmus+ skorzysta 4 mln osób, w tym m.in. 2 mln studentów i ponad 800 tys. wykładowców, nauczycieli, szkoleniowców i przedstawicieli kadry edukacyjnej.
- Programy, takie jak Erasmus czy też najnowsza inicjatywa unijna – Europejski Korpus Solidarności, dają młodym ludziom szansę na edukację, wolontariat, staże czy podejmowanie pracy za granicą. Możliwość uczestniczenia w projektach mobilności pracowników procentuje w przyszłości. Międzynarodowe doświadczenie jest cenione przez pracodawców, pozwala też łatwiej odnaleźć się na rynku pracy. Prawie 1 na 10 stażystów programu Erasmus, którzy odbyli praktykę zawodową założyło własne przedsiębiorstwo, przyczyniając się do wzrostu inwestycji i rozwoju gospodarki w Europie - powiedział dr Marek Prawda, Dyrektor Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce.

Uruchomić inwestycje w Europie
Dodatkowym tematem poruszanym w ramach obchodów Dnia Europy jest Plan Inwestycyjny dla Europy. Ma on pomóc przedsiębiorcom w pozyskiwaniu finansowania na rozwój i inwestycje, które przyczyniają się do tworzenia miejsc pracy, zwłaszcza dla ludzi młodych, i wspierają wzrost gospodarczy. To jeden z priorytetów obecnej Komisji Europejskiej. Istotą Planu Inwestycyjnego jest Europejski Fundusz na rzecz Inwestycji Strategicznych (EFIS), który ustanowiono początkowo na trzy lata (2015 – 2017). Jego celem było uruchomienie co najmniej 315 mld euro na inwestycje, a także maksymalizacja wkładu sektora prywatnego.
- Unia jest jedną z najbogatszych gospodarek światowych, ale nadal stara się podźwignąć z globalnego kryzysu finansowego. Pierwszy rok realizacji Planu Inwestycyjnego dla Europy okazał się sukcesem. Udało się uruchomić inwestycje w 26 państwach członkowskich o łącznej wartości 116 mld euro, a wsparcie otrzymało około 200 tys. MŚP. To daje nadzieję na stabilność i pewność dla inwestorów – powiedział dr Marek Prawda. – Planujemy przedłużyć czas trwania Planu do 2020 roku i zgromadzić środki na inwestycje w wysokości co najmniej 500 mld euro.

KONTEKST HISTORYCZNY

Od węgla i stali po Zjednoczoną Europę
Koncepcja Roberta Schumana, polegała na utworzeniu ponadnarodowej instytucji europejskiej sprawującej zarząd nad całą produkcją węgla i stali. Chodziło o kontrolowanie przemysłu pracującego na potrzeby wojska i zatrzymanie wyścigu zbrojeń. Powołano Europejską Wspólnotę Węgla i Stali, a w 1957 roku Europejską Wspólnotę Gospodarczą i Euroatom, które stały się zalążkiem dzisiejszej Unii Europejskiej. Ponad pół wieku później, dokładnie 66 lat po wystąpieniu Schumana, idea zjednoczonej Europy jest nadal żywa. Pomimo istniejących wewnętrznych rozbieżności w niektórych kwestiach, dzisiejsza Europa jest obszarem demokracji, pokoju i rozwoju gospodarczego.

Komisja Europejska jest organem wykonawczym Unii Europejskiej, niezależnym od rządów państw członkowskich UE. Zadaniem Komisji jest reprezentowanie interesów UE jako całości. KE przygotowuje projekty nowych aktów prawnych, które następnie prezentuje Parlamentowi Europejskiemu oraz Radzie UE. Jest również odpowiedzialna za wprowadzanie w życie ustawodawstwa wspólnotowego, prowadzi programy unijne, nadzoruje wszystkie unijne agencje i zarządza budżetem UE. Komisja Europejska ma swoje przedstawicielstwa we wszystkich krajach członkowskich UE.

Informacje szczegółowe

Data publikacji
6 maja 2017
Autor
Przedstawicielstwo w Polsce