Przejdź do treści głównej
Przedstawicielstwo w Polsce
Artykuł prasowy14 maja 2020Przedstawicielstwo w PolsceCzas na przeczytanie: 3 min

Doradzają w inwestycjach

Od 2015 r. do Europejskie Centrum Doradztwa Inwestycyjnego wpłynęło 2,3 tys. wniosków o wsparcie techniczne. Większość z nich złożyły kraje objęte polityką spójności, w tym Polska. W rezultacie o finansowanie z Europejskiego Banku Inwestycyjnego...

Doradzają w inwestycjach

Europejskie Centrum Doradztwa Inwestycyjnego opublikowało sprawozdanie roczne za 2019 r. na temat swojego wpływu w całej UE. Centrum istnieje od 2015 r. i odgrywa kluczową rolę w planie inwestycyjnym dla Europy. Od momentu powstania centrum otrzymało ponad 2,3 tys. wniosków o usługi doradcze i wsparcie techniczne. Wnioski pochodzą z całej UE, przy czym w większości są składane przez kraje objęte polityką spójności, głównie Polskę, Bułgarię i Rumunię. Dzięki wsparciu udzielonemu przez centrum o finansowanie z Europejskiego Banku Inwestycyjnego może obecnie starać się 150 projektów inwestycyjnych o łącznej wartości 34 mld euro. Blisko połowa z nich może kwalifikować się do uzyskania wsparcia z Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych. Zakłada się, że ich liczba wzrośnie, gdyż wsparcie w postaci doradztwa przekłada się na projekty, w które warto inwestować.

Komisarz do spraw gospodarki Paolo Gentiloni powiedział: - Udzielanie władzom lokalnym i projektodawcom wsparcia technicznego dopasowanego do poszczególnych projektów może pomóc w uruchomieniu finansowania niezbędnego do urzeczywistnienia ich projektów. Dzięki Europejskiemu Centrum Doradztwa Inwestycyjnego wsparcie sięgające do 34 mld euro uzyskały projekty w różnych dziedzinach, m.in. w dziedzinie czystej energii, innowacji, inteligentnej infrastruktury i infrastruktury społecznej. To pozytywne doświadczenie będzie bezcenne dla przyszłego Centrum Doradztwa InvestEU.

Lilyana Pavlova, wiceprezes EBI, skomentowała: - Od lat poważnym wyzwaniem dla większości państw europejskich jest rozwój projektów wysokiej jakości, mogących uzyskać finansowanie z banków. Wyzwanie to ogranicza inwestycje, wzrost i rozwój zwłaszcza w krajach objętych polityką spójności. Możemy być dumni z osiągnięć centrum doradztwa inwestycyjnego, które pomaga sektorowi publicznemu i prywatnemu w Europie poradzić sobie z tym wyzwaniem i przyciągnąć dodatkowe finansowanie dzięki sygnalizowaniu Europejskiemu Bankowi Inwestycyjnego takiego zapotrzebowania. Centrum pokazało, że udziela kluczowego wsparcia projektodawcom w Europie i pomaga im dobrać, przygotować i zrealizować inwestycje zgodnie z celami priorytetowymi planu inwestycyjnego dla Europy.

Czysta energia, bezpieczne drogi, mieszkalnictwo socjalne i opieka zdrowotna.

Centrum oferuje różnym sektorom usługi doradcze i wsparcie techniczne, dopasowane do ich potrzeb. Z usług centrum korzystają miasta, regiony, prywatni projektodawcy i małe przedsiębiorstwa. Oto niektóre z projektów, które uzyskały wsparcie centrum:

  • Wprowadzenie ekologicznych autobusów miejskich w Sofii i we Flandrii
  • Rozwój strategii w sprawie klimatu we Florencji
  • Poprawa jakości opieki zdrowotnej w Rumunii
  • Zwiększenie bezpieczeństwa na drogach w Grecji
  • Instalacja energooszczędnego oświetlenia ulicznego w Wilnie
  • Zapewnienie mieszkań w bardziej przystępnych cenach w Poznaniu

Więcej studiów przypadku na stronie centrum.

Przebieg procedury

Europejskie Centrum Doradztwa Inwestycyjnego to partnerstwo zawiązane przez Grupę Europejskiego Banku inwestycyjnego i Komisję Europejską w ramach planu inwestycyjnego dla Europy. Działa ono jako pojedynczy punkt dostępu do usług doradczych i pomocy technicznej. Pomaga na etapie dobierania, przygotowania i realizacji projektów inwestycyjnych w całej UE. Jego doradcy bezpośrednio współpracują z projektodawcami nad przygotowaniem indywidualnego pakietu usług doradczych, aby wspierać projekty inwestycyjne.

Wprawdzie centrum specjalizuje się we wnioskach dotyczących doradztwa na rzecz złożonych projektów na dużą skalę, centrum może stwierdzić, że niektórzy projektodawcy potrzebują nieskomplikowanego doradztwa strategicznego trwającego niespełna kilka godzin lub dni, aby wkroczyć na właściwą ścieżkę działania. Od początku swojego istnienia centrum udzieliło tego rodzaju wsparcia ponad 700 projektodawcom w sektorze transportu, energii, innowacji i zdrowia.

Z myślą o efektywnym doradztwie na poziomie lokalnym centrum stworzyło sieć lokalnych partnerów obejmującą krajowe banki i instytucje prorozwojowe, a także ulepszyło swoje zdolności doradcze o środki finansowe i wsparcie techniczne. Do tej pory centrum przeznaczyło ponad 3 mln euro na udoskonalenie programów doradztwa swoich partnerów lokalnych. W tym celu podpisało siedem umów o finansowanie z krajowymi bankami i instytucjami prorozwojowymi w Bułgarii, na Węgrzech, we Francji, na Litwie, we Włoszech i w Słowenii. Centrum kontynuuje również finansowanie programu wsparcia dla małych przedsiębiorstw w ramach Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju w Rumunii, Bułgarii, Chorwacji i Grecji.

Więcej informacji:

Informacje szczegółowe

Data publikacji
14 maja 2020
Autor
Przedstawicielstwo w Polsce