Przejdź do treści głównej
Przedstawicielstwo w Polsce
Artykuł prasowy15 listopada 2018Przedstawicielstwo w PolsceCzas na przeczytanie: 4 min

Dobra żywność z Europy

191 mln euro – to kwota, jak w przyszłym roku ma zostać wydana na promocję produktów rolno-spożywczych - zarówno w UE jak i na świecie. Za prawie 90 mln euro sfinansowane zostaną programy promocyjne w krajach o wysokim potencjale rozwoju jak Kanada...

Dobra żywność z Europy

14 listopada Komisja Europejska przyjęła program prac w zakresie promocji produktów rolno-spożywczych na 2019 r. Na wybrane programy przewidziano kwotę współfinansowania 191,6 mln euro. To wzrost o 12,5 mln euro w porównaniu z 2018 r. 89 mln euro zostanie przeznaczonych na kampanie w krajach o wysokim potencjale rozwoju takich jak Kanada, Chiny, Kolumbia, Japonia, Korea, Meksyk i Stany Zjednoczone. Część środków zostanie przeznaczona na promocję konkretnych produktów, np. oliwek stołowych.

Phil Hogan, komisarz do spraw rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich, powiedział: - Europa jest światowym producentem żywności i napojów najwyższej jakości. Cieszę się, że dzięki intensyfikacji kampanii promocyjnych w 2019 r. będziemy mogli lepiej dotrzeć do odbiorów w UE i poza jej granicami, zwłaszcza w krajach o dużym potencjale rozwoju. Korzyści z tego odniosą nasi rolnicy i producenci żywności. Rosnąca liczba umów handlowych oznacza również więcej możliwości dla naszych producentów. Komisja wspiera ich w promocji i eksporcie produktów.

W samej UE nacisk w kampaniach promocyjnych kładzie się na unijne systemy i etykiety jakości, w tym chronione nazwy pochodzenia (ChNP), chronione oznaczenia geograficzne (ChOG), gwarantowane tradycyjne specjalności oraz produkty ekologiczne. Ponadto część środków przeznaczona jest na określone sektory, m.in. na ryż wyprodukowany zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju oraz owoce i warzywa. Owoce i warzywa zostały wybrane, aby promować zdrowe odżywianie wśród konsumentów w UE.

Zaproszenia do składania wniosków na konkretne kampanie zostaną opublikowane w styczniu 2019 r. Będą one otwarte dla różnych podmiotów, m.in. organizacji branżowych, organizacji producentów oraz grup z sektora rolno-spożywczego zajmujących się promocją produktów.

Więcej informacji

Link do rocznego programu prac na 2019 r. (wraz z załącznikiem zawierającym szczegółowe informacje na temat budżetu)

Więcej informacji na temat polityki UE w zakresie promocji produktów rolnych

Załącznik

Podział budżetu na priorytety w przypadku programów współfinansowanych w ramach rocznego programu prac na rok 2019

Przewidywane kwoty (mln euro)

Programy proste na rynku wewnętrznym

20

Temat 1. Programy dotyczące systemów jakości UE (ChNP, ChOG, gwarantowana tradycyjna specjalność, fakultatywne określenia jakościowe), produktów ekologicznych, regionów najbardziej oddalonych

12

Temat 2. Programy podkreślające szczególne cechy metod produkcji rolnej w Unii (bezpieczeństwo żywności, identyfikowalność, autentyczność, etykietowanie, wartości odżywcze i zdrowotne, dobrostan zwierząt, poszanowanie środowiska i zrównoważonego rozwoju) oraz cechy produktów UE pod względem jakości, smaku, różnorodności lub tradycji (produkty poza systemami jakości UE)

8

Programy proste w państwach trzecich

75

Temat 3. Chiny, Japonia, Korea, Azja Południowo-Wschodnia, Azja Południowa

25,25

Temat 4. Kanada, Stany Zjednoczone, Meksyk, Kolumbia

22

Temat 5. Inne obszary geograficzne

25,25

Temat 6. Oliwki stołowe

2,5

Proste programy dotyczące zakłóceń na rynku / dodatkowe zaproszenie do składania wniosków

5

Programy, w których uczestniczy wiele państw, na rynku wewnętrznym 43,3

Temat A. Programy dotyczące systemów jakości UE (ChNP, ChOG, gwarantowana tradycyjna specjalność, fakultatywne określenia jakościowe), produktów ekologicznych, regionów najbardziej oddalonych lub

Programy podkreślające szczególne cechy metod produkcji rolnej w Unii (bezpieczeństwo żywności, identyfikowalność, autentyczność, etykietowanie, wartości odżywcze i zdrowotne, dobrostan zwierząt, poszanowanie środowiska i zrównoważonego rozwoju) oraz cechy produktów UE pod względem jakości, smaku, różnorodności lub tradycji

32,8

Temat B. Zdrowe odżywianie: owoce i warzywa

8

Temat C. Ryż wyprodukowany z poszanowaniem zasady zrównoważonego rozwoju

2,5

Programy, w których uczestniczy wiele państw, w państwach trzecich 43,3

Temat D. Programy dotyczące systemów jakości UE (ChNP, ChOG, gwarantowana tradycyjna specjalność, fakultatywne określenia jakościowe), produktów ekologicznych, regionów najbardziej oddalonych lub

Programy podkreślające szczególne cechy metod produkcji rolnej w Unii (bezpieczeństwo żywności, identyfikowalność, autentyczność, etykietowanie, wartości odżywcze i zdrowotne, dobrostan zwierząt, poszanowanie środowiska i zrównoważonego rozwoju) oraz cechy produktów UE pod względem jakości, smaku, różnorodności lub tradycji.

38,3

Temat E. Wołowina

5

Programy, w których uczestniczy wiele państw, dotyczące zakłóceń na rynku / dodatkowe zaproszenie do składania wniosków 5

Inicjatywy własne Komisji 9,5

Działania promocyjne ogółem 201,1

Uwaga:

Program prosty to program promocyjny przedstawiony przez jedną lub kilka organizacji inicjujących z tego samego państwa członkowskiego.

Program, w którym uczestniczy wiele państw, to program przedstawiony przez co najmniej dwie organizacje z co najmniej dwóch państw członkowskich lub przez co najmniej jedną organizację europejską.

Informacje szczegółowe

Data publikacji
15 listopada 2018
Autor
Przedstawicielstwo w Polsce