Przejdź do treści głównej
Przedstawicielstwo w Polsce
Artykuł prasowy6 czerwca 2019Przedstawicielstwo w PolsceCzas na przeczytanie: 4 min

DiscoverEU: 20 tys. młodych turystów

Do trzeciej rundy unijnego konkursu dla młodzieży DiscoverEU zgłosiło się prawie 95 tys. młodych osób. Spośród nich wyłoniono około 20 tys. osiemnastolatków, którzy otrzymają bilety DiscoverEU. Laureaci będą mogli odbyć maksymalnie 30-dniową podróż...

DiscoverEU

W trzeciej rundzie konkursu DiscoverEU wzięło udział prawie 95 tys. młodych ludzi z wszystkich państw członkowskich UE. Zgłoszenia były przyjmowane przez dwa tygodnie, do 16 maja 2019 r. Laureaci zostali wybrani na podstawie kryteriów konkursowych i z uwzględnieniem limitów biletów na każdy kraj UE.

Komisarz Tibor Navracsics, odpowiedzialny za edukację, kulturę, młodzież i sport, powiedział: - W tym miesiącu inicjatywa DiscoverEU obchodzi swoją pierwszą rocznicę. W ciągu jednego roku do konkursu zgłosiło się około 275 tys. młodych Europejczyków, a 50 tys. z nich przyznano bilety na podróż. Jestem dumny, że coraz więcej młodych ludzi poznaje naszą bogatą historię i kulturę, nawiązuje kontakty z młodzieżą za granicą, uczy się niezależności i samodzielności, dzieli się swoimi doświadczeniami i emocjami, a przy tym również odkrywa samych siebie.

Ze zwycięzcami trzeciej rundy skontaktuje się teraz agencja pośrednicząca w rezerwacji biletów. Laureaci będą mogli podróżować w pojedynkę lub w grupie do pięciu osób. Podróż może trwać do 30 dni i musi odbyć się w okresie między 1 sierpnia 2019 r. a 31 stycznia 2020 r. Większość laureatów będzie podróżować koleją, ale w wyjątkowych przypadkach możliwe będzie skorzystanie z innych środków transportu.

Laureaci otrzymają ponadto wsparcie i porady w takich kwestiach jak zrównoważona turystyka, dowiedzą się także, na czym polega rola ambasadora DiscoverEU. Jako ambasadorzy DiscoverEU zostaną poproszeni o umieszczenie swoich relacji z podróży w serwisach społecznościowych takich jak Instagram, Facebook i Twitter lub wystąpienie z prezentacją w swojej szkole lub przed społecznością lokalną. Będą mogli również kontaktować się z innymi laureatami konkursu za pośrednictwem mediów społecznościowych i dzielić się z nimi swoimi doświadczeniami.

Laureaci zostaną też zaproszeni do udziału w pierwszej edycji spotkań DiscoverEU, które odbędą się w różnych miejscach w całej Europie i będą poświęcone tematom takim jak zrównoważony rozwój czy dziedzictwo kulturowe. Pierwsze spotkanie odbędzie się w Nijmegen (Holandia) w dniach 12–13 lipca, a jego tematem będzie zrównoważony rozwój.

Komisja planuje ogłosić następną rundę konkursu przed końcem tego roku – do wygrania będzie kolejnych 20 tys. biletów DiscoverEU.

Kontekst

Konkurs DiscoverEU oferuje łatwo dostępną możliwość odbycia podróży młodym osobom zgłaszającym się w swoim imieniu lub w małych grupach, w tym pochodzącym ze środowisk znajdujących się w niekorzystnej sytuacji. Inicjatywa daje osiemnastolatkom szansę poznania dziedzictwa kulturowego i różnorodności Europy, nawiązania znajomości z rówieśnikami oraz odkrycia, czym jest dla nich tożsamość europejska. Konkurs ogłoszono po raz pierwszy w czerwcu 2018 r. w następstwie wniosku Parlamentu Europejskiego dotyczącego działania przygotowawczego o budżecie na rok 2018 wynoszącym 12 mln euro.

W pierwszych dwóch rundach możliwość podróżowania po Europie zaoferowano około 30 tys. młodych ludzi. Na rok 2019 r. Parlament Europejski zatwierdził dla inicjatywy DiscoverEU budżet w wysokości 16 mln euro. Komisja planuje ogłosić następną rundę konkursu przed końcem 2019 r. Konkretne daty i dalsze informacje zostaną opublikowane z odpowiednim wyprzedzeniem na Europejskim Portalu Młodzieżowym.

Zważywszy na zainteresowanie, jakim się cieszy konkurs DiscoverEU wśród młodych ludzi, Komisja stara się ulepszyć tę inicjatywę w oparciu uwagi laureatów i głównych zainteresowanych stron. Uwagi nadesłane dotąd przez prawie 5,5 tys. uczestników pierwszej rundy pokazują, że uważają oni udział w inicjatywie DiscoverEU za cenne i integracyjne doświadczenie, sprzyjające aktywności obywatelskiej, rozwojowi osobistemu i nabywaniu umiejętności. Podróżowanie jest dla młodych ludzi okazją do budowania pewności siebie i rozwijania ważnych kompetencji, takich jak: znajomość języków obcych, umiejętności międzykulturowe, interpersonalne i organizacyjne, zdolności dostosowawcze, odporność, rozwiązywanie problemów czy współpraca w grupie. Dwie trzecie spośród laureatów stwierdziło, że gdyby nie DiscoverEU, nie byłoby ich stać na bilet. Niektórzy z nich udali się w pierwszą w życiu podróż bez rodziców lub opiekunów.

W maju 2018 r. w nowym długoterminowym budżecie UE na lata 2021–2027 Komisja zaproponowała przeznaczenie na inicjatywę DiscoverEU 700 mln euro w ramach przyszłego programu Erasmus+. Jeżeli Parlament Europejski i Rada wyrażą na to zgodę, w okresie tych siedmiu lat taką podróż będzie mogło odbyć kolejnych 1,5 mln osiemnastolatków.

Więcej informacji:

Informacje szczegółowe

Data publikacji
6 czerwca 2019
Autor
Przedstawicielstwo w Polsce