Przejdź do treści głównej
Przedstawicielstwo w Polsce
Artykuł prasowy18 października 2018Przedstawicielstwo w PolsceCzas na przeczytanie: 4 min

Digital4Culture: katalog filmów z Europy

Podczas międzynarodowych targów filmowych w Lyonie komisarz ds. gospodarki cyfrowej i społeczeństwa cyfrowego Marija Gabriel przedstawi wersję roboczą katalogu filmów europejskich. Jego opracowanie to kluczowa inicjatywa w ramach strategii...

Digital4Culture: katalog filmów z Europy

Katalog, opracowany przy pomocy Europejskiego Obserwatorium Audiowizualnego, umożliwi osobom z branży filmowej, organom publicznym i obywatelom dostęp do informacji o filmach europejskich i ich obecności w internetowych serwisach wideo na żądanie (VOD) we wszystkich państwach Unii Europejskiej.

Komisarz Marija Gabriel powiedziała z tej okazji: - Musimy sprawić, żeby filmy europejskie trafiały do publiczności, na jaką zasługują. Transformacja cyfrowa ma kluczowe znaczenie dla zwiększenia pozytywnego wpływu kultury, zarówno pod względem gospodarczym, jak i społecznym. To jest właśnie cel opracowania katalogu filmów europejskich, a także – w szerszym ujęciu – założenie naszej strategii #Digital4Culture: wykorzystanie owocnego połączenia technologii cyfrowych i kultury.

Komisarz do spraw edukacji, kultury, młodzieży i sportu Tibor Navracsics dodał: - Dziedzictwo kulturowe Europy obejmuje nie tylko zabytki, literaturę, malarstwo czy różne tradycje, ale również niezwykłe bogactwo naszego dziedzictwa filmowego. Z zadowoleniem przyjmuję tę inicjatywę w ramach Europejskiego Roku Dziedzictwa Kulturowego, ponieważ ułatwi ona dostęp szerszej publiczności do filmów europejskich, zarówno do tych najnowszych, jak i do starszych produkcji.

Dziś wśród filmów oferowanych w serwisach VOD w Unii Europejskiej filmy europejskie stanowią tylko około 25 proc. Istnieją bazy danych o filmach w poszczególnych krajach, ale nie na szczeblu europejskim. Europejska produkcja filmowa stanowi jednak istotną część produkcji światowej: w latach 2007–2016 wyprodukowano ponad 18 tys. filmów, a łączna produkcja wzrosła o 47 proc. – z 1 444 filmów pełnometrażowych w 2007 r. do 2 124 w 2016 r.

Obecnie katalog filmów europejskich jest nadal wersją roboczą i zawiera dane z 115 serwisów VOD, dotyczące 35 tys. filmów europejskich. Oczekuje się, że wersja beta zostanie uruchomiona wiosną 2019 r., natomiast wersja ostateczna dostępna będzie pod koniec przyszłego roku.

Wiele korzyści

To innowacyjne narzędzie jest finansowane ze środków programu MEDIA na rzecz europejskiego sektora audiowizualnego i będzie dostępne dla obywateli, osób z branży filmowej i organów publicznych. Nowy katalog filmów przyniesie wiele korzyści:

  • obywatelom: dzięki tej bogatej wirtualnej bibliotece filmowej kino europejskie będzie lepiej wyeksponowane w całej UE;
  • osobom z branży filmowej: reżyserzy i producenci będą mogli się dowiedzieć, w których krajach i w jakich serwisach ich filmy są dostępne w VOD; dystrybutorzy chcący poprawić rozprowadzanie filmów europejskich będą mogli lokalizować serwisy VOD oferujące podobne produkcje, a zatem mogące oferować również ich filmy; serwisy VOD będą mogły lokalizować filmy europejskie w internecie w innych krajach, które to filmy mogłyby zainteresować ich widownię;
  • organom publicznym: informacje na temat jakości oferty filmów europejskich dostępnych zgodnie z prawem w środowisku cyfrowym; zwłaszcza fundusze filmowe i agencje promocji filmów będą mogły sprawdzić, czy filmy, które wspierają, są rzeczywiście dostępne, a zatem czy są rozpowszechniane w innych państwach członkowskich; dzięki nowemu katalogowi również organy regulacyjne będą miały do dyspozycji narzędzie, które pomoże im w monitorowaniu wdrażania najnowszych zmian w dyrektywie o audiowizualnych usługach medialnych. Jednym z głównych elementów znowelizowanej dyrektywy jest obowiązek oferowania produkcji europejskich na poziomie co najmniej 30% ogólnej oferty filmowej, co ma służyć zwiększeniu obecności filmów europejskich w internecie.

Kontekst

Inicjatywa jest częścią strategii „Digital4Culture” oraz Europejskiego Roku 2018, który jest poświęcony dziedzictwu kulturowemu. Rewolucja cyfrowa umożliwia powstawanie nowych i innowacyjnych form twórczości artystycznej; szerszy, bardziej demokratyczny dostęp do kultury i dziedzictwa; oraz nowe sposoby dostępu do treści kulturowych, korzystania z nich i obrotu tym treściami. Aby odzwierciedlić te zmiany, unijna strategia „Digital4Culture” opiera się również na propozycjach dotyczących modernizacji praw autorskich i ułatwienia transgranicznego dostępu w internecie do programów radiowych i telewizyjnych. Propozycje te, będące częścią strategii na rzecz jednolitego rynku cyfrowego, są obecnie negocjowane przez Parlament Europejski i Radę Unii Europejskiej.

Europejski katalog filmów otrzymuje wsparcie ze środków programu „Kreatywna Europa – MEDIA”. W ciągu ostatnich 27 lat w ramach programu MEDIA opracowano i rozpowszechniono ponad 2 tys. filmów fabularnych i dokumentalnych, seriali telewizyjnych oraz – ostatnio – filmów animowanych. Komisja proponuje zwiększenie budżetu programu MEDIA o 30 proc., czyli o 1,2 miliardów euro, w kolejnym okresie budżetowym 2021–2027. W nadchodzących latach dodatkowe środki będą inwestowane w międzynarodową promocję i dystrybucję innowacyjnych produkcji europejskich, również w rzeczywistości wirtualnej.

Dodatkowe informacje

Informacje szczegółowe

Data publikacji
18 października 2018
Autor
Przedstawicielstwo w Polsce