Przejdź do treści głównej
Przedstawicielstwo w Polsce
Artykuł prasowy29 września 2017Przedstawicielstwo w PolsceCzas na przeczytanie: 4 min

Dialog w Sopocie o bezpieczeństwie Europy

O gospodarce, przemyśle, obronności i przyszłości UE można było porozmawiać z komisarz Elżbietą Bieńkowską podczas Dialogu Obywatelskiego w Sopocie 29 września. Otwarte spotkanie pt. "Bezpieczeństwa przyszłość Polski w Unii Europejskiej" w centrum...

Dialog w Sopocie o bezpieczeństwie Europy


Na scenie pani komisarz towarzyszyli prezydent Sopotu, Jacek Karnowski, oraz prezydent Słupska, Robert Biedroń. Spotkanie moderowała Dorota Wysocka-Schnepf.

Spotkanie rozpoczęło się od krótkiego przedstawienia założeń nowopowstałego Europejskiego Funduszu Obronnego oraz kilku słów wstępnych prelegentów.

Elżbieta Bieńkowska, europejska komisarz ds. rynku wewnętrznego, przemysłu, przedsiębiorczości i MŚP: - Pierwszy raz w historii Unii instytucje europejskie podejmują temat obronności. […] W ciągu ostatnich 18 miesięcy Unia Europejska zrobiła większy postęp w zakresie współpracy w dziedzinie obronności niż przez ostatnie 60. […]Okazało się, że kraje członkowskie entuzjastycznie podchodzą do pracy dotyczącej tej kwestii. Mówimy o współpracy przemysłowej, o tym, by zapewnić europejskiemu przemysłowi obronnemu bardzo wyraźną, silną pozycję, konkurencyjną wobec innych graczy globalnych.

Jacek Karnowski: - Apelowałbym, aby zwiększyć kwotę przeznaczoną na Europejski Fundusz Obronny. Na badania i rozwój ciągle wydajemy za mało pieniędzy – szczególnie w Polsce, ale również w Unii - w porównaniu np. do Stanów Zjednoczonych, Japonii czy Indii. Fundusze wydawane na rozwój są zdecydowanie za małe.

Robert Biedroń: - Powiem szczerze, że ja czuję się całkiem bezpiecznie. Wiem, że żyjemy w czasach, w których wszystko się zmienia, mamy mało stabilizacji i taką największą potrzebą społeczną jest poczucie bezpieczeństwa. Ale mam wątpliwości, gdy chodzi o bezpieczeństwo militarne czy raczej o inny rodzaj bezpieczeństwa np. socjalnego. Dzięki Unii Europejskiej żyjemy od 70 lat w pokoju. To piękny czas, jaki się wcześniej w historii nie zdarzył.

https://youtu.be/t16qcnyGnxY

Poprzednie Dialogi Obywatelskie z udziałem komisarz Elżbiety Bieńkowskiej: Kraków, Szczecin

Spotkanie z Elżbietą Bieńkowską miało format Dialogu Obywatelskiego, formuły umożliwiającej bezpośredni kontakt komisarzy z obywatelami krajów Unii Europejskiej, wsłuchiwanie się w ich opinie i reagowanie na uwagi.

Kontekst

Przemysł europejski jest silny i utrzymuje wiodącą pozycję na rynkach światowych w wielu branżach. Przemysł odpowiada za dwie trzecie eksportu UE i zatrudnia 32 mln osób, z czego 1,5 mln miejsc pracy utworzono od 2013 r. Do utrzymania i wzmocnienia przewagi konkurencyjnej potrzebna jest jednak istotna modernizacja. Z tego powodu przemysł znajduje się w centrum priorytetów politycznych Komisji Junckera. Wszystkie obszary polityki Komisji są ukierunkowane na wzmocnienie pozycji przemysłu w celu tworzenia nowych miejsc pracy i zwiększania konkurencyjności Europy, promowania inwestycji i innowacji w zakresie czystych technologii i technologii cyfrowych, a także w celu obrony europejskich regionów i pracowników, którzy najbardziej odczuwają zmiany w przemyśle.

Nowe technologie produkcyjne zmieniają krajobraz przemysłowy Europy i mają coraz większy wpływ na zdolność europejskich przedsiębiorstw do konkurowania na rynkach światowych. Technologie te przyczynią się do tworzenia miejsc pracy poprzez szereg kanałów, a te z nich, które zapewniają wyższą wydajność, mogą przynieść korzyści całej gospodarce. Mogą również mieć większy wpływ na charakter i dostępność pracy. Przyszłość europejskiego przemysłu będzie zależała od jego zdolności do ciągłej adaptacji i innowacji dzięki inwestowaniu w nowe technologie i akceptowaniu zmian, jakie przynosi większa cyfryzacja oraz przejście na gospodarkę niskoemisyjną i gospodarkę o obiegu zamkniętym. Jednocześnie światowa konkurencja jest coraz większa, a korzyści wynikające z globalizacji i postępu technologicznego są nierównomiernie rozłożone w naszych społeczeństwach. Komisja Junckera dąży do rozwiązania tego problemu.

W wytycznych politycznych przewodniczącego Jeana-Claude'a Junckera podkreślono, jak ważny dla przyszłości gospodarki europejskiej jest silny i wysoce wydajny przemysł. Tworzenie miejsc pracy i wzrostu gospodarczego w drodze innowacji i inwestycji znajduje się odtąd w centrum najważniejszych inicjatyw Komisji. Plan Junckera (plan inwestycyjny dla Europy) oraz unia rynków kapitałowych wspierają mobilizację zasobów na rzecz ożywienia gospodarczego. Wsparcie UE na rzecz innowacji pomaga przedstawicielom przemysłu, a w szczególności MŚP, wykorzystać swoje atuty. Dzięki swoim inicjatywom dotyczącym gospodarki o obiegu zamkniętym, czystej energii i gospodarki niskoemisyjnej Europa stoi na czele globalnego wyścigu do gospodarki niskoemisyjnej i gospodarki o obiegu zamkniętym. Kluczowe technologie prorozwojowe pomagają przemysłowi konkurować w skali globalnej. Strategia jednolitego rynku cyfrowego, towarzysząca jej strategia cyfryzacji przemysłu oraz plan działania „Sieć 5G dla Europy” pomagają przedsiębiorstwom czerpać korzyści z nowych osiągnięć i tworzyć sprawnie funkcjonującą gospodarkę opartą na danych. Strategia jednolitego rynku umożliwia przemysłowi dostęp do rynku liczącego 500 mln konsumentów oraz łączenie się w łańcuchy wartości, wolne od ceł i barier technicznych. Natomiast Nowy europejski program na rzecz umiejętności pomaga ludziom stojącym za unijnym przemysłem rozwijać lepsze umiejętności.

Te horyzontalne strategie polityczne, dotyczące wszystkich sektorów przemysłu, zostały uzupełnione szeregiem szczegółowych strategii politycznych dla sektorów strategicznych, w tym strategią kosmiczną na rzecz dalszego rozwoju silnego i konkurencyjnego europejskiego przemysłu kosmicznego, wnioskiem dotyczącym Europejskiego Funduszu Obronnego, który będzie stanowić katalizator konkurencyjności i innowacyjności europejskiego przemysłu obronnego, a także szeregiem inicjatyw na rzecz czystego, zrównoważonego i konkurencyjnego przemysłu motoryzacyjnego (w tym inicjatywą „Europa w ruchu”, działaniami mającymi na celu ograniczenie zanieczyszczenia powietrza przez samochody oraz inicjatywą GEAR 2030) oraz komunikatem w sprawie stali, który ma zapewnić europejskiemu przemysłowi stalowemu możliwość konkurowania na rynkach światowych na uczciwych warunkach.

Dodatkowe informacje:

Informacje szczegółowe

Data publikacji
29 września 2017
Autor
Przedstawicielstwo w Polsce